Gaelport Ezine
Eolas

Príomhscéalta / Main News

 

“Ní sárbhliain a bhí in 2012” – Tuarascáil Bhliantúil an Choimisinéara Teanga

I mBóthar na Trá, i gCo. na Gaillimhe inné, rinne An Coimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin a Thuarascáil Bhliantúil don bhliain 2012 a sheoladh. Ar Lean

“2012: Not a vintage year” – Annual Report of An Coimisinéir Teanga
In Salthill, Co. Galway yesterday, An Coimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin launched his Annual Report for the year 2012. More

Fear Gafa de bharr Gaeilge a labhairt

Déantar cur síos i dTuarascáil Bhliantúil an Choimisinéara Teanga a foilsíodh inné ar chás ina gabhadh fear óg i mBaile Átha Cliath toisc go ndearna sé iarracht Gaeilge a labhairt le Garda. Ar Lean

Man arrested for speaking Irish

Details of a man who was arrested for attempting to speak to Gardaí through Irish were published yesterday in the Annual Report of An Coimisinéir Teanga. More

€1.56m don phleanáil teanga

Tá fógartha ag Údarás na Gaeltachta go soláthrófar €1.56m mar mhaoiniú ar thionscnaimh éagsúla pleanála teanga sna míonna romhainn. Ar Lean

€1.56m approved for language planning projects

Funding of €1.56m for language planning projects has been announced by Údarás na Gaeltachta. More

Síneadh ama tugtha d’eagrais Ghaeilge

Leanfar ag cur maoinithe ar fáil  do naoi n-eagraíocht déag atá bunmhaoinithe ag Foras na Gaeilge go dtí 31 Nollaig 2013, de réir ráitis atá eisithe ag an gComhairle Aireachta Thuaidh Theas ar 06 Márta 2013. Ar Lean

Funding extension for Irish language organisations
19 Irish language organisations currently core-funded by Foras na Gaeilge will continue to receive funding until December 31st 2013, according to a statement issued by the North South Ministerial Council on March 6th 2013. More
13 - 26 Márta 2013
Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
An Fáinne
 
Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag www.fainne.ie.
 Ar Lean | Read More
Nuacht na hEarnála / News from the Irish Language Voluntary Sector

3 lá fágtha go dtí spriocdháta Chomórtas Filíochta an Choirnéil Eoghain Uí Néill
Tá go dtí deireadh na seachtaine seo, Dé hAoine 15 Márta, ag filí a ndánta a chur isteach ar Chomórtas Filíochta an Choirnéil Eoghain Uí Néill. Ar Lean
3 days left to enter Comórtas Filíochta an Choirnéil Eoghain Uí Néill
Poets have until the end of the week, Friday 15 March to enter their work into Comórtas Filíochta an Choirnéil Eoghain Uí Néill.
More

Cláir Oideachais le craoladh ar TG4

Craolfar dhá chlár oideachais do dhaoine óga atá léirithe ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus Comhar na Múinteoirí Gaeilge ar TG4 aimsir na Cásca.
Ar Lean
Educational Programmes on TG4 this Easter
Two new educational shows for young people produced by Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge and Comhar na Múinteoirí Gaeilge will be broadcast on TG4 this Easter.
More

Wwoofáil ag teacht chuig scáileán TG4
Ní focal eile ar thafann atá ann ach eagraíocht idirnáisiúnta a chuireann ar chumas daoine dul ag obair ar fheirmeacha orgánacha ar fud an domhain. 
Ar Lean
Wwoofáil coming to TG4
No, it’s not another word for barking but an international organisation which enables people to work on organic farms all over the world.
More

Scéim Teanga úr do Chomhairle Contae Átha Cliath Theas
Seoladh Scéim Teanga Chomhairle Contae Átha Cliath Theas ar an Mháirt, 5 Márta. Ar Lean
South Dublin County Council launch new Language Scheme
South Dublin County Council launched its second language scheme on Tuesday, 5th March in the County Library in Tallaght.
More

Seachtain na Gaeilge 2013 faoi lán seoil
Tá seachtain amháin caite againn ag ceiliúradh ár dteanga dhúchais agus tá seachtain eile romhainn fós le himeachtaí suimiúla Gaelacha ar siúl ar fud na cruinne.
Ar Lean
Seachtain na Gaeilge 2013 in full swing
We’re already half way through the international celebration of the Irish language, Seachtain na Gaeilge.
More

Aerfort na Sionainne ag lorg tuairimí maidir lena bheartas Gaeilge
Tá Aerfort na Sionainne ag lorg tuairimí ón bpobal i láthair na huaire maidir leis na seirbhísí a chuirtear ar fáil trí mheán na Gaeilge dá chustaiméirí.
Ar Lean
Shannon Airport looking for suggestions regarding Irish language policies
Shannon Airport is currently requesting suggestions from the public in relation to the services they provide their customers through Irish.
More

Comhdháil Chomhairle na Gaelscolaíochta
Reáchtálfar Comhdháil Chomhairle na Gaelscolaíochta ar an Aoine, 15 Márta 2013 i gColáiste Feirste i mBéal Feirste. Tá an saghas seo de chomhdháil bhliantúil á heagrú ag Comhairle na Gaelscolaíochta, an grúpa comhairleach ar son na Gaelscolaíochta i dTuaisceart Éireann, le dhá bhliain déag anois.
Ar Lean
Comhairle na Gaelscolaíochta’s 12th Annual Conference
Comhairle na Gaelscolaíochta, the representative body for Irish-medium Education, is pleased to announce that its 12th Annual Conference will take place on Friday 15th March in Coláiste Feirste Belfast.
More

Leabhair ghleoite foilsithe ag An Gúm le buachan
An tseachtain seo, beidh deis iontach ag duine dhá leabhair ghleoite, ceann do ghasúir agus ceann do dhéagóirí, atá foilsithe ag An Gúm a bhuachan.
Ar Lean
An Gúm’s children’s books to be won
This week one lucky subscriber will win two books which were published by An Gúm.
More

Deiseanna / Opportunities

Tacaíocht mhaoinithe ar fáil - Áiseanna d’fhoghlaim trí Ghaeilge
Áiseanna d’fhoghlaim agus do theagasc trí ghaeilge agus do theagasc na gaeilge
Ar Lean
Funding support available - Facilities for learning through Irish
Facilities for learning and teaching through Irish and for the teaching of the Irish Language
More

Sparánacht taighde - COGG
Forbairt na huimhearthachta i scoileanna lán-ghaeilge
Ar Lean
Research bursary - COGG
The development of numeracy in Irish medium schools
More

Cartlann

Nuacht
is Deanai
Feilire

Foluntais

Cursai

Rogha na Seachtaine
Deiseanna do dhlítheangeolaithe
 
Tá EPSO tar éis comórtas chun dlítheangeolaithe a earcú i mbliana a fhógairt.

Ar Lean | Read More
Teagascóir Gaeilge de dhíth sa Bhruiséil
 
Tá CLL Language Centres, ionad teangacha lonnaithe sa Bheilg, ag lorg Teagascóir Gaeilge.
 Ar Lean | Read More
Turas na bhFilí 2013 le dul ar chamchuairt
 
Tá Turas na bhFilí 2013 á reáchtáil ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge i gcomhar le Fèisean nan Gàidheal arís i mbliana.
 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Deanai
Feilire

Foluntais

Cursai

Rogha na Seachtaine
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras