Gaelport Ezine
Eolas
Priomhscéalta / Top Stories 
Tús Spleodrach le hOireachtas na Samhna
Tá lá na cinniúna linn agus tráthnóna inniu beidh os cionn 600 déagóir ag tabhairt a  n-aghaidh ar Chill Airne, Co. Chiarraí chun freastal ar an bhféile náisiúnta is gaelaí sa tír.  Ar Lean

Oireachtas na Samhna kicks off in the Kingdom

This year’s Oireachtas na Samhna will kick of with a lively start this evening with over 600 teenagers from all over Ireland descending on the Kingdom. More


Na coscáin tarraingthe ar an bpróiseas comhairliúcháin Poiblí
Tá curtha in iúl ag Foras na Gaeilge nach féidir tús a chur leis an bpróiseas comhairliúcháin poiblí faoi struchtúr maoinithe na n-eagras Gaeilge go fóill toisc ceisteanna rialála atá ardaithe ag an Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta ó Thuaidh. Ar Lean

Public consultation on funding put on ice
Foras na Gaeilge have announced the consultative process for a new Funding Model for the Irish language sector will not begin until regulatory issues raised by the Department of Culture, Arts and Leisure in Northern Ireland are addressed. More


Gaelscéal gach Céadaoin
Tá fógartha ag Gaelscéal go dtiocfaidh athrú ar dháta foilsithe an nuachtáin agus go mbeidh an nuachtán ar fáil le ceannach gach Céadaoin amach anseo. Ar Lean

Gaelscéal on Wednesdays
Gaelscéal have announced that they have changed the date of publication and that the Irish language newspaper will be on sale on newstands every Wednesday. MoreScéal Sétanta i gcruth úr
Tá feachtas tiomsaithe airgid ar bun ag Fíbín i láthair na huaire chun cabhrú leo léiriúchán a chur ar stáitse na Péacóige go luath. Ar Lean

Setanta for a new generation
Theatre company Fíbín are currently running a fundraising campaign to raise funds for a new production to be staged on the Peacock stage in Dublin this winter. More
Cuireadh Chun Cainte
Beidh deis ag an bpobal radharc a fháil ar an an áis teagaisc Cuireadh Chun Cainte, nuair a sheolfar é go hoifigiúil le linn Oireachtas na Gaeilge. Ar Lean

Cuireadh Chun Cainte

The new DVD and teaching resource, Cuireadh Chun Cainte will be unveiled to the public at its official launch during the Oireachtas na Gaeilge festival. More


01-14 Samhain 2011
Seolaigí bhur scéalta chuig eolas@gaelport.com
Send your news stories and images to eolas@gaelport.com

Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
An bhfuil Fáinne uait?
 

Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag
www.fainne.ie.  

Tá lascaine ar fáil d'orduithe de 25 suaitheantas nó níos mó.
 Ar Lean | Read More
Féilire na Gaeilge
 
Nuacht na hEarnála/ Stories from the Irish language sector

Gradam Idirlín na hÉireann buaite ag Gaelport.com don Suíomh Gaeilge is fearr Ar Lean
Gaelport.com wins Irish Web Award two years in a row More

Gearrliosta Ghlór na nGael 2011 fógartha Ar Lean
Glór na nGael announce 2011 shortlist More

Tionól na Múinteoirí Gaeilge ag an Tionól Teagaisc Ar Lean
500 Irish teachers to attend Tionól Teagaisc teaching conference More

Seimineár ar Iriseoireacht na Gaeilge le bheith ar siúl le linn an Oireachtais Ar Lean
Seminar on Irish language journalism at this year's Oireachtas na Samhna More

Cur chun cinn na Gaeilge faoi chaibidil i Luimneach agus i bPort Láirge Ar Lean
Two seminars to focus on language promotion in Waterford and Limerick More

Seimineáir ar Ghaeilge agus Ghairmeacha i gCúige Mumhan Ar Lean
Irish Language Careers Seminar tours Munster More

Litearthacht sna scoileanna lán-Ghaeilge le plé ag comhdháil Ghaelscoileanna Ar Lean
Literacy in Irish medium schools on agenda for Gaelscoileanna conference More

Aonach Oibre i mBéal Feirste Ar Lean
Careers Guidance Fair and Seminar to be held in Belfast More

Ullmhúchán ar bun ag Aisteoirí Bulfin do Gheamaireacht na Nollag Ar Lean
Aisteoirí Bulfin prepare for Christmas Pantomime More

Bronnadh Gradam Phádraig Uí Chuanacháin 2011 ar an South County Bar Ar Lean
Gradam Phádraig Uí Chuanacháin 2011  awarded to South County Bar More

Léamh Dátheangach ar Luaithreach Angela i Nua-Eabhrac Ar Lean
Bilingual Reading of Luaithreacha Angela in New York More

Fógraí, spriocdhátaí agus deiseanna/ Deadlines, Dates and Opportunities

Dámhachtainí Gaeilge Fulbright 2011- Spriocdháta 18 Samhain
Fulbright Irish scholarships- deadline approaching

Ranganna Gaeilge ar fud na tíre!
Check out our database of Irish language courses across the country!

Aighneachtaí á lorg ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha
Submissions on language services sought by Department of Foreign Affairs

Scéim Sparánachta sna hEalaíon- Spriocdháta 11 Samhain
Bursaries for Gaeltacht Artists- deadline approaching

Teastas Eorpach na Gaeilge- Amchlár na scrúduithe fógartha
European Certificate in Irish- Exam dates announced 
Aon scéal agat?
 
Más maith leat fógra a chur sa chéad ríomhiris eile, seol teachtaireacht chuig eolas@gaelport.com roimh 10 Samhain 2011
Got a story for the next newsletter? Send an email to eolas@gaelport.com before November 10th 2011
Ar Lean | Read More


Físeán na Coicíse
 

Déanann an físeán seo cur síos i nGaeilge ar obair Oifig an Ombudsman.This Irish language video highlights the work of the Office of the Ombudsman.


 Ar Lean | Read More
Comórtas
 
An leabhar 'Dúlra Oileáin Árann' le Con Ó Ruairc le buachan i gcomórtas na coicíse.Two copies of 'Dúlra Oileáin Árann' by Con Ó Ruairc to be won in this fortnight's competition.


 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Déanaí
Féilire

Folúntais

Cúrsaí

Rogha na Seachtaine 
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras