Gaelport Ezine
Eolas
Priomhscealta/ Top Stories 
Próiseas Comhairliúcháin maidir le maoiniú na nEagras Gaeilge
Tá próiseas comhairliúcháin tionscanta ag Foras na Gaeilge le déanaí i dtaca le hAthbhreithniú ar na hEagrais Bhunmhaoinithe, agus an tSamhail Nua Mhaoinithe. 
Ar Lean

Public Consultation on future funding Model for Irish organisations
Foras na Gaeilge have initiated a public consultation process relating to a review of the Core-funded Organisations, and the proposed New Funding Model.
More
Uachtarán úr ag Conradh na Gaeilge
Toghadh Donnchadh Ó hAodha ina Uachtarán ar Chonradh na Gaeilge don chéad uair ag Ard-Fheis na heagraíochta ar 2 Aibreán.
Ar Lean


New President for Conradh na Gaeilge 
Donnchadh Ó hAodha has been elected as the new President of Conradh na Gaeilge.
More
Cuairt na bhFilí faoi lán seoil
Cuireadh tús spleodrach maidin inniu le Cuairt na bhFilí Albanacha le seisiún ceoil agus filíochta i gColáiste Feirste.  Is inné a tháinig na hAlbannaigh chuig Béal Feirste don mhalartú cultúrtha idir Éirinn agus Albain, Cuairt na bhFilí Albanacha. 
Ar Lean

Cuairt na bhFílí poetry tour underway
This morning saw the beginning of Cuairt na bhFilí Albanacha 2011 with a traditional concert and poetry workshop in Coláiste Feirste in Belfast .
 More
Leagan úr Gaelport.com seolta
Sheol an tAire Stáit don Ghaeltacht, Dinny McGinley TD leagan úr an tsuímh ghréasáin Gaelport.com an tseachtain seo caite.Tá tuilleadh béime ar idirghníomhaíocht,  ar fhotha nuachta agus ar na meáin úra sa leagan úr seo.
Ar Lean

New version of Gaelport.com goes live
Minster of State for the Gaeltacht, Dinny McGinley TD launched the new version of Gaelport.com in Dublin last week.The new website has focused on integrating the website’s social network activity with more prominent coverage given to news feeds.
More

05-18 Aibreán 2011
Eagrán 1, Imleabhar 4

Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
Ceannaigh an Fáinne ar líne!
Tá an fáinne óir agus an fáinne airgid ar díol sa siopa ar líne.

Gold and Silver fáinne can be purchased in our online shop.
 Ar Lean | Read More
Nuacht na hEarnála/ Stories from the sector

Nuacht na hEarnála

Gaeilge na hArdteiste slán ón tua-go fóill
Deir an tAire Oideachais agus Scileanna Ruairí Quinn T.D.,  nach mbeidh aon athrú ar stádas na Gaeilge mar chroí-ábhar san Ardteistiméireacht amach anseo. Ar Lean
Irish to remain as Leaving Cert core-subject- for now
Minister for Education and Skills, Ruairí Quinn TD has confirmed that there will be no change to the official status of Irish as a compulsory examination subject. More


Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh Gael Linn 2011
Comhghairdeas leis na foirne díospóireachta ó Mheánscoil na Toirbhirte, Durlas, Co. Thiobraid Árann agus ó Scoil Pháirc Sandford, Raghnallach a thug Craobh na hÉireann de Chomórtas Díospóireachta an Phiarsaigh Gael Linn 2011 leo. Ar Lean
Gael Linn debating champions celebrate
Well done to the debating teams from  Presentation Secondary School, Thurles  and  Sandford Park School, Ranelagh, Dublin, winners of the All-Ireland Final of Comórtas an Phiarsaigh Gael Linn 2011. More

Fóram do Phátrúnacht agus Iolrachas le bunú
Bunófar fóram do phátrúnacht agus iolrachas ag an mbunleibhéal agus cuirfear tús le hathbhreithniú ar phátrúnacht sna scoileanna roimh an Cháisc. Ar Lean
Patronage forum to be established
A patronage forum for schools at primary level is to be established and will begin its review of school patronage before Easter. More

Ní bheidh an Roinn Oideachais ag tarraingt siar ar cheist an chóimheasa- Quinn
Thug an tAire Oideachais agus Scileanna Ruairí Quinn TD le fios sa Dáil an tseachtain seo caite nach mbeidh an Roinn Oideachais ag tarraingt siar ón gcinneadh go n-ardófar cóimheas daltaí le múinteoirí i ngaelscoileanna na tíre ó Mheán Fómhair na bliana seo. Ar Lean
Department won’t reverse pupil teacher ratio decision- Quinn
Minister for Education and Skills, Ruairí Quinn T.D. revealed in the Dáil last week that the Department would not reverse its decision to increase the pupil-teacher ratio in gaelscoileanna from September this year. More 

Gradaim Sheosaimh Uí Ógartaigh
Bronnfaidh an tAire Stáit don Ghaeltacht, Dinny McGinley, T.D., Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh ar bhuaiteoirí an chomórtais do lucht ghnó na Gaillimhe ag searmanas speisialta Déardaoin 7 Aibreán 2011. Ar Lean
Irish language award for Galway businesses
Minister of State for the Gaeltacht,Dinny McGinley, T.D. will present Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh to the winners of the competition organised by Gaillimh le Gaeilge, this Thursday. More
Próiseas Comhairliúcháin don tSamhail Nua Mhaoinithe
Consultation process on funding model for Irish organisations

Aighneachtaí á lorg- Scéim Teanga ESB
Request for Submissions- ESB language scheme

Aighneachtaí á lorg- Údaráis Áitiúla Chill Dara
Request for Submissions- Kildare Local authorities
An bhfuil scéal agat? 
Más maith leat fógra a chur sa chéad ríomhiris eile, seol teachtaireacht chuig eolas@gaelport.com roimh 15 Aibreán 2011.

Got a story for the
next newsletter or for Gaelport.com? Send an email to
eolas@gaelport.com before 15th April 2011.
 Ar Lean | Read More
Comórtas Uí Néill
Beidh Máire Holmes agus Maoilios Caimbeul i láthair mar mholtóirí ar Chomórtas Filíochta Uí Néill, Deardaoin 7 Aibreán. Fáilte roimh chách!

Máire Holmes and
Maoilios Caimbeul will adjudicate at this year's Comórtas Uí Néill poetry competition. All are welcome.
 Ar Lean | Read More
As na nuachtáin
Faigh na scéalta is déanaí ó na meáin chlóite náisiúnta agus áitiúla i do inbhosca gach maidin. Glac síntiús anois.


The Irish language stories from the national and local press delivered to your inbox every morning. Register now for your free subscription.
 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Deanai
Feilire

Foluntais

Cursai

Rogha na Seachtaine
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras