Priomhscéalta/Top Stories

93% de dhaoine dearfach faoi Thodhchaí na Gaeilge
Is mian le 93% de na daoine sin a ghlac páirt i suirbhé náisiúnta go n-athbheofaí nó go gcaomhnófaí an Ghaeilge
  Ar Lean

93% of people positive about the future of Irish
93% of those who took part in a national survey wish to have Irish revived or preserved More

Ar Scáth a chéile
Modhanna nuálacha oibre bunaithe ar choincheap an chomhoibrithe pléite ag seimineár eagraithe ag An Chomhdháil
Ar Lean

Working together in Voluntary Sector
New methods of co-operation discussed at seminar organised by An Chomhdháil last week. More

An Duais buaite ag Ó Dúshláine
Comórtas filíochta An Chuairt buaite ag Tadhg Ó Dúshláine.  Ar Lean

Ó Dúshláine wins Poetry Prize 
Tadhg Ó Dúshláine wins An Chuairt poetry prize.  More

Cúraimí MFG le haistriú isteach faoi chúraimí an Údaráis.
Athruithe mhóra i ndán don Ghaeltacht.
Ar Lean

MFG Powers transfer to Údarás
Huge changes in store for Gaeltacht areas.  More

Seacht nGaelscoil nua gan aitheantas
Cinneadh
 na Roinne Oideachais agus Eolaíochta cáinte ag GAELSCOILEANNA TEO.  Ar Lean

Recognition withheld from 7 new Gaelscoileanna 
GAELSCOILEANNA TEO. has criticised the Department of Education and Science’s decision. More

Nuacht Eile/Other News

Slán leis na filí Albanacha
Súil siar ar bhuaicphointí na féile. Ar Lean
Goodbye to our Scottish Friends!
A review of this years festival. More

Féilte go leor
Tuairisc ó na féilte a reáchtáladh ag an deireadh seachtaine
Ar Lean
Festivals Galore
A report from the festivals held last weekend. More

Do Ghairm le Gaeilge
Treoirleabhar a thugann léargas ar na deiseanna gairme atá ar fáil trí mheán na Gaeilge. Ar Lean
Your Career with Irish
Bilingual careers guide provides insight into opportunities available in Irish. More

Slán le Seán Ó Neachtain
Guíonn an Chomhdháil gach beannacht air féin agus ar a mhuintir.
Ar Lean
Farewell but not Goodbye to Seán Ó Neachtain
An Chomhdháil wishes him the best in the future. More

Comórtas na Coicíse seo!
Dlúthdhiosca nua 'Idir Muir agus Sliabh' le buachan. Ar Lean
Fortnightly Competition
New CD ' Idir Muir agus Sliabh' to be won. More

Corn Siansa Gael Linn buaite ag scoil ó Chontae Shligigh
Moladh Spraoi’, An Scoil Ghraiméir, Sligeach as a léiriú snasta, ceolmhar. Ar Lean
Corn Siansa Gael Linn won by Sligo School
Spraoi, The Grammer School, Sligo were praised for their polished performance. More

Fógraí Poibli/Public Notices

Aighneachtaí á lorg ag Institiúid Teicneolaíochta Átha Cliath
Request for Submissions by Dublin Institute of Technology.

Dréacht-Scéim Teanga á hullmhú ag Coláiste na Tríonóide
Draft Language Scheme in preparation by Trinity College

Dreacht-Scéim Teanga á hullmhú ag Ollscoil Luimnigh
University of Limerick prepares Language Scheme

Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag lorg Aighneachtaí
Galway city Council seek submissions for Language Scheme

Scoláireachtaí idirbhliana sa Ghaeltacht
Spend TY in the Gaeltacht 

Sparánachtaí do Chúrsaí Teanga Cholmcille
Bursaries Available For Colmcille Courses

Scéim Chónaithe,Ollscoil Luimnigh 
Irish language residency scheme, UL

Imleabhar 3, Eagrán 004


Volume 3, Edition 004


AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]