Gaelport Ezine
Eolas
Priomhscéalta / Top Stories 


Cosain do chearta teanga!
Níl ach cúpla lá agat ach ní thógfaidh sé ach 10 nóiméad ort do chearta teanga a chosaint. Spriocdháta 31 Eanáir d'athbhreithniú ar an Acht Teanga ag druidim linn. Ar Lean

Protect your language rights!
You have only a few days left to protect your language rights by taking part in the review of the Official Languages Act. MorePríomh-mholtaí ó Thóstal na Gaeilge 2012 le cur bhráid na Roinne
Plé ar na moltaí a tháinig chun cinn d’Acht na dTeangacha Oifigiúla ó shaineolaithe na pleanála teanga agus ón bpobal i gcoitinne. Ar Lean

Tóstal recomendations to be put to Gaeltacht Dept

Discussion of the recommendations proposed by both language planning experts, and the public during Tóstal na Gaeilge 2012. MoreEagrais Ghaeilge aontaithe i gcoinne na Samhla Nua Maoinithe
I gcomhráiteas a d’eisigh 19 n-eagras Gaeilge an tseachtain seo caite tá curtha in iúl go lom gur ionann Samhail Nua Mhaoinithe de chuid Fhoras na Gaeilge agus deireadh a bheith á chur le hobair na n-eagras bunmhaoinithe.  Ar Lean

Funding Model Rejected by Irish language sector
All 19 Irish language organisations which are core-funded by Foras na Gaeilge have spoken out strongly against the new funding  model proposed by Foras na Gaeilge. More
 


Bíonn blas ar an mbeagán
Ráitis ar an nGaeilge sa Seanad Dé Céadaoin seo caite.  Ar Lean

Less is more

Statements on the Irish language made in the Seanad last week. More24 Eanáir- 7 Feabhra 2012
Níl ach cúpla lá agat ach ní  thógfaidh sé ach deich nóiméad ort do chearta teanga a chosaint.
Take part in the review of the Official languages Act before January 31st and protect your language rights.

Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
An bhfuil Fáinne uait?
 

Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag
www.fainne.ie.  

Tá lascaine ar fáil d'orduithe de 25 suaitheantas nó níos mó.
 Ar Lean | Read More
Féilire na Gaeilge
 
Nuacht na hEarnála/ Stories from the Irish language sector

Moltaí feabhais i dtaca leis an Acht Teanga
Ag siompóisiam i gColáiste na Tríonóide, chuir aoichainteoirí moltaí chun cinn maidir le cur le héifeacht na reachtaíochta teanga in Éirinn.  Ar Lean
Recommendations to improve the Official Languages Act
At a symposium in Trinity College Dublin, guest speakers suggested methods of improving the effectiveness of this legislation. More

Torthaí an Údaráis 2011
"Ábhar misnigh” is ea an laghdú a tháinig ar ráta na gcaillteanas post sa Ghaeltacht in 2011. Ar Lean
Údarás Results 2011
Relief  expressed at slowdown in rate of job losses  in Gaeltacht areas. More

Conallach anois ina Uachtarán ar Oireachtas na Gaeilge

Insealbhaíodh Mícheál Mac Giolla Easbuic mar Uachtarán Oireachtas na Gaeilge 2012 inné. Ar Lean
Donegal native crowned Oireachtas  na Gaeilge President
Mícheál Mac Giolla Easbuic will play central role in bringing Oireachtas to Letterkenny. More

Bus Uladh
Mar chuid de shraith úr atá á déanamh do TG4, ba mhaith le Waddell Media labhairt le daoine a bhfuil scéalta suimiúla acu faoi bhusanna in Éirinn.Ar Lean
Ulster Bus Memories
Waddell Media is producing a new documentary series on the history of buses throughout Ulster for TG4. More

Seimineáir ghairmeacha do dhaltaí scoile ar chamchuairt na tíre

Beidh an seimineár “Buntáiste Breise na Gaeilge” á reáchtáil ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge in ionaid éagsúla timpeall na tíre sa chéad tréimhse den scoilbhliain úr.  Ar Lean
Irish language careers road show 2012
Once again this year Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge will host a series of Irish language careers seminars for secondary school students all over Ireland. More

Comórtas Filíochta Uí Néill 2012
Beidh Comórtas Filíochta Uí Néill á eagrú mar ócáid lárnach le linn Thuras na bhFilí Albanacha don cheathrú bliain as a chéile i 2012. Ar Lean
Comórtas Filíochta Uí Néill 2012
The fourth annual Comórtas Filíochta Uí Néill, an annual competition for new poetry from Ireland and Scotland will take place again as part of this year’s Turas na bhFilí Albanacha. More

Éigse na Brídeoige 2012
Beidh Éigse na Brídeoige ar súil don naoú bliain déag as a chéile in Uíbh Ráthach, an Ghaeltacht i nDeisceart Chiarraí ón 3-5 Feabhra. Ar Lean
Éigse na Brídeoige 2012
Éigse na Brídeoige will take place in the Uíbh Ráthach Gaeltacht in Co. Kerry from Friday 3rd to Sunday 5th February 2012.  More

Ceiliúradh na gCeilteach Feis na nGael 2011

Tabharfaidh  scoth na gceoltóirí Albanacha cuairt ar Bhaile Átha Cliath do Fheis na nGael a bheidh ar siúl  ón 27  Eanáir go dtí 28 Eanáir 2012. Ar Lean
Celtic Celebration at Feis na nGael 2011
Feis na nGael 2011, a celebration of Irish and Scottish Gaelic will take place in Dublin on 27th- 28th January 2012. More

Fís na hEolaíochta
Sraith de ghearrthóga físe i nGaeilge is ea ‘Fís na hEolaíochta’ a chuireann eolaíocht an Teastais Shóisearaigh i láthair i bhfoirm an ghnáthshaoil. Ar Lean
Fís na hEolaíochta
A new series of video clips, ‘Fís na hEolaíochta’ explores examples of Junior Cert science in real life. More

Rith 2012 ar an mbóthar
Tosóidh Rith 2012 i nGaoth Dobhair i dTír Chonaill ar an 8 Márta 2012, tús Sheachtain na Gaeilge. Ar Lean
Rith 2012 ready for road
Due to the phenomenal success of Rith 2010, the countrywide marathon will run this year from 8th-17th March 2012. More

Lón intinne do lucht na Gaeilge le fáil ag Imbolc 2012
Eagraíodh an chéad chomhdháil ‘Imbolc’ trí bliana ó shin i mBaile Bhuirne nuair a bhí muintir na tire go mór in ísle brí. Ar Lean
Inspirational Irish speakers to speak at Imbolc 2012
The first ever Imbolc conference was organised three years ago in Baile  Bhuirne in the Muskerry Gaeltacht in Cork. More

Scoil Cheoil ar an mBuailtín
Beidh Scoil Cheoil an Earraigh, féile cheoil thraidisiúnta i mBaile an Fheirtéaraigh i gCorca Dhuibhne, Co. Chiarraí, ar siúl ón 15-19 Feabhra 2012. Ar Lean
Trad musicians head  to Dingle Gaeltacht
Scoil Cheoil an Earraigh, a traditional music school will be held in mBaile an Fheirtéaraigh on the Dingle Peninsula, Co. Kerry from 15 -19 February 2012. More

Glór na nGael ag ullmhú do Chomórtas 2012
Tá Oifigigh Fhorbartha Glór na nGael i mbun clárú coistí do chomórtas 2012, i láthair na huaire agus tá foirmeacha iontrála á seoladh ag breis agus 150 coiste deonacha ar fud na tíre. Ar Lean
Glór na nGael prepare for 2012 Competition
Glór development officers across the country are registering for this year's Glór competition and application forms will be sent to over 150 committes nationwide. More

Cór Chúil Aodha ag casadh mar chuid d’Fhéile Thraidisiúnta Bharra an Teampaill
Beidh Féile Thraidisiúnta Bharra an Teampaill ar siúl ón 26-30 Eanáir 2011. Ar Lean
Cór Chúil Aodha to feature at Temple Bar TradFest
Dublin’s biggest and best festival of Irish Music and Culture, the Temple Bar TradFest will be back for the 7th year from January 25-29th 2012. More

Cosain do chearta!
 
Níl ach cúpla lá agat ach ní thógfaidh sé ach 10 nóiméad ort do chearta teanga a chosaint.

You have only a few days left to protect your language rights by taking part in the review of the Official Languages Act.

Ar Lean | Read More

Tóstal na Gaeilge 2012
 
Breathnaigh ar agallaimh le haoichainteoirí ó Thóstal na Gaeilge 2012.

Check out our interviews with speakers at Tóstal na Gaeilge 2012.Ar Lean | Read More 
Comórtas na Coicíse
 
An t-úrscéal bríomhar le Pádraig Standún, 'I gCóngar i gCéin'  le buchan i gcomórtas na coicíse.

Win a copy of the latest novel by the renowned Irish language author, Pádraig Ó Standún, ‘I gCóngar i gCéin’.
 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Déanaí
Féilire

Folúntais

Cúrsaí

Rogha na Seachtaine 
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras