Gaelport Ezine
Eolas

Príomhscéalta / Main News

 

'Míthuiscintí ó bhonn' léirithe i ráiteas an Aire Oideachais

Tá ráiteas an Aire Oideachais agus Scileanna Ruairí Quinn maidir le cleachtas rollacháin na scoileanna lán-Ghaeilge cáinte ag príomheagraíocht na gaelscolaíochta.
Ar Lean

‘Profound misunderstanding of the system’ in Minister’s statement
A statement regarding the enrolment process in Irish medium schools made by the Minister for Education and Skills Ruairí Quinn has been strongly criticised by a leading Irish-medium education organisation. More

Corn Ceilteach don Choirn

Thug Benjamin Larham ón Choirn an svae leis den dara bliain as a chéile i gCeatharlach ag an gComórtas Amhrán Idirnáisiúnta Pan Cheilteach Déardaoin 04 Aibreán.  Ar Lean

Celtic  Victory for Cornwall
Benjamin Larham from Cornwall took victory for the second year in a row at the Pan Celtic international song competition which was held in Carlow on April 04. More

Rún éigeandála faoin ngaeloideachas glactha ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge 2013

Bhailigh Gaeilgeoirí ó cheann ceann na tíre le chéile in Óstán Chúirt na Canála ar an Iúr, Co. an Dúin ag an deireadh seachtaine le mórcheisteanna i saol na Gaeilge a phlé ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge 2013. Ar Lean

Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge passes emergency motion on Irish-medium education
Irish speakers from all over the country gathered at the Canal Court Hotel in Newry, Co. Down at the weekend to discuss issues regarding the language at Conradh na Gaeilge’s 2013 Ard-Fheis. More
9 - 23 Aibreán 2013
Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
An Fáinne
 
Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag www.fainne.ie.
 Ar Lean | Read More
Nuacht na hEarnála / News from the Irish Language Voluntary Sector

Éileamh ar Oideachas Lán-Ghaeilge i mBiorra
Tá an-áthas ar An Foras Pátrúnachta gur aithin suirbhé na Roinne ar thuismitheoirí an t-éileamh ollmhór atá ar oideachas lán-Ghaeilge i mBiorra, Contae Uíbh Fhailí. Ar Lean
Demand for Irish-medium education in Birr
An Foras Pátrúnachta is happy that Government surveys have resulted in huge demand for Irish-medium education in Birr, Co. Offaly. More

An Taispeántas ‘Pictiúr’ ar camchuairt
Pictiúr is teideal do thaispeántas nua ar scoth na léaráidí i leabhair Ghaeilge agus Bhéarla atá ar cuairt ar institiúidí Eorpacha le linn Uachtaránacht na hÉireann ar an Aontas Eorpach. Ar Lean
Pictiúr exhibition on tour
Pictiúr is the name of a new exhibition of illustrations from Irish language and English language books which is currently touring European Institutions as part of the Irish Presidency of the EU. More

Comhdháil ar Litríocht na nÓg
Cén tionchar atá ag mionteangacha ar nós na Gaeilge ar ár dtuiscintí ar chultúr na n-óg in Éirinn agus san Eoraip? Ar Lean
Youth Literature Conference
What influence do minority languages such as Irish have on our understanding of youth culture in Ireland and in Europe? More

Gearrliosta Ghradaim Chumarsáide an Oireachtais Fógartha
Tá ríméad ar fhoireann Gaelport.com go bhfuil an laithreán gréasáin ainmnithe ar ghearrliosta Ghradaim Chumarsáide an Oireachtais. Ar Lean
Gradaim Chumarsáide an Oireachtais shortlist announced
The staff of Gaelport.com are delighted that the website has been shotlisted for Gradaim Chumarsáide an Oireachtais. More

Sétanta ar stáitse arís
Ar camchuairt náisiúnta an mhí seo, beidh an dráma clúiteach Sétanta le feiceáil sa Taibhdhearc agus i Leitir Ceanainn sula dtabharfar aghaidh ar Chultúrlann Uí Chanáin i gCathair Chultúir 2013 Doire ar an 28 agus 29 Aibreán. Ar Lean
Sétanta returns
On nationwide tour this month, the acclaimed drama Sétanta will be on stage in the Taibhdhearc in Galway and in Letterkenny before visiting Cultúrlann Uí Chanáin in Derry City of Culture 2013 on April 28th and 29th More

Comórtas: Láithreoir Óg á lorg ag RnaG
An ceoltóir óg tú le suim sa cheol agus i láithriú raidió?  Más ea, seo do dheis! Ar Lean
Competition: RnaG seeks Young Presenter
Are you a young musician with an interest in music and radio presenting? If so, this is your chance! More

Leabhar gleoite do phaistí le buachan
An tseachtain seo, beidh deis iontach ag duine cóip den leabhar gleoite do ghasúir a d’fhoilsigh Comharchumann Forbartha an Leith-Triúigh anuraidh a bhuachan. Ar Lean
Win ‘Sicín’ a new Irish language book for children
This week one lucky subscriber will win a children’s book titled ‘Sicín’ which is being distributed by Comharchumann Forbartha an Leith-Triúigh who are located in  Kerry. More

Bewley’s @ 6 – Cormac Ó Beaglaoich agus Jack Talty ar stáitse 
Beidh neart ceoil an chonsairtín le cloisteáil in amharclann Bewley’s  ar Shráid Grafton ar an Máirt, 30 Aibreán áit a mbeidh na ceoltóirí iomráiteacha Cormac Ó Beaglaoich agus Jack Talty ag dul chun stáitse ar an oíche. Ar Lean
An evening gathering with Gael Linn in the Capital city
Gael Linn are hosting a wonderful evening of music in Bewley’s café Theatre in the heart of Dublin city with two very extremely talented musicians Cormac Ó Beaglaoich and Jack on concertina. More

Folúntais / Jobs

Comhaltachtaí Taighde - Fiontar
 
Riarthóir - Crannchur Gael Linn
 
Príomhoide do Ghaelscoil nua i mbaile Chill Dara
 
Príomhoide do Ghaelscoil Theach na Giúise
 
Príomhoide do Ghaelscoil na Céime, BÁC 18
 
Stiúrthóir Naíonra - Uíbh Fhailí

Cartlann

Nuacht
is Deanai
Feilire

Foluntais

Cursai

Rogha na Seachtaine
Turas na bhFilí 2013 ag druidim
 
Tabharfaidh na filí Albanacha aghaidh ar Chontae Mhaigh Eo ón 17-20 Aibreán 2013 mar chuid de Thuras na bhFilí 2013.

Ar Lean | Read More

Comórtas Filíochta an Choirnéil Eoghain Uí Néill
 
Rachaidh ocht ndán san iomaíocht le haghaidh Chorn an Choirnéil Eoghain Uí Néill 2013.
 Ar Lean | Read More
Suirbhé an Fhorais maidir le Seirbhísí Nuachta
 
Iarrfar ar phobal na Gaeilge eolas a thabhairt maidir le nósmhaireachtaí léitheoireachta.
 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Deanai
Feilire

Foluntais

Cursai

Rogha na Seachtaine
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras