Priomhscéalta

Lá Stocaireachta ar Shráid Chill Dara
Don dara bliain as a chéile beidh Conradh na Gaeilge agus Guth na Gaeltachta ag bualadh le polaiteoirí agus lucht déanta beartais agus is é staid airgeadais na Roinne Gaeltachta agus ciorruithe arís a bheidh i mbéal an phobail a bhualfaidh le chéile in Óstan Buswells ar an 6 Deireadh Fómhair 2010. Ar Lean

Aighneachtaí á lorg ag Foras na Gaeilge faoin Samhail nua Mhaoinithe
D’fhógair Foras na Gaeilge ar an 10 Meán Fómhair 2010 go bhfuiltear ag lorg aighneachtaí ón bpobal maidir leis an tSamhail Nua Mhaoinithe atá ullmhaithe ag an eagraíocht. Ar Lean

Gearrliosta do Leabhar na Bliana fógartha
Ainmníodh gearrliosta Ghradam Uí Shúilleabháin le déanaí agus i mbliana,  ba é an éagsúlacht sna leabhair a foilsíodh is mó a bhí á mholadh ag an gcomórtas atá urraithe ag Foras na Gaeilge. Ar Lean

Oíche Chultúir á cheiliúradh as Gaeilge
Beidh Culture Night ar siúl ar an Aoine, 24 Meán Fómhair 2010 agus mar cheiliúradh beidh neart imeachtaí cultúrtha ar siúl timpeall na tíre. Ar Lean

Scéim Labhairt na Gaeilge
Dúirt  an tAire Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta, Pádraig Ó Ciardha T.D.go raibh áthas air gur éirigh le  formhór na 3,355 teaghlach a rinne iarratas faoi Scéim Labhairt na Gaeilge deontas a fháil. Ar Lean

Nuacht Eile

Criú an Oireachtais
Tá an tOireachtas ag earcú foirne faoi láthair a bheidh sásta cabhrú leo go deonach le linn na féile a bheidh ar siúl i mí Dheireadh Fómhair i gCill Airne.  Ar Lean

Ceisteanna Oideachais le plé ag Comhdháil an Fhorais Pátrúnachta
Beidh Comhdháil agus Cruinniú Cinn Bhliana Fhorais Pátrúnachta na Scoileanna lan-Ghaeilge Teo. ar siúl sa Tower Hotel i bPort Lairge ón 08 - 09 Deireadh Fómhair 2010. Ar Lean 

Ticéid don cheolchoirm The Ace & Deuce of Piping le buachan
An tseachtain seo, beidh deis iontach ag síntiúsóir dhá thicéad don cheolchoirm mhór The Ace & Deuce of Piping atá á eagrú ag na Píobairí Uilleann sa phríomhchathair a bhuachan. Ar Lean

Comórtas ealaíne do na Gaeil thar lear
Tar éis do rath comórtas na gcártaí Nollag 2009, tá Glór na nGael i mbun comórtas ealaíne nua a eagrú. Is mar chuid de chomórtas Global Gaeilge atá an comórtas á eagrú. Ar Lean

Buntáiste Breise na Gaeilge ar chamchuairt!

Beidh an seimineár 'Buntáiste Breise na Gaeilge' á reáchtáil ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge in ionaid éagsúla timpeall na tíre sa chéad tréimhse den scoilbhliain úr. Ar Lean 


Clinicí Eolais mar gheall ar Naíonraí
Tá Forbairt Naíonraí Teoranta ag eagrú sraith clinicí timpeall na tíre i láthair na huaire agus beidh na céad seisiúin ar siúl ar an 22 agus 23 Meán Fómhair, in Inis Córthaidh agus i gCeatharlach, faoi seach. Ar Lean

Fógraí Poiblí
Ceolchoirm na Dubliners

Deiseanna Taighde i nGaeltacht na nDéise

Sheridan agus Somers ag Bewley's @6
Imleabhar 3, Eagrán 37
22 Meán Fómhair, 2010


 
Comórtas: Ticéid Cheolchoirme le buachan!
AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil

Seol scéalta nuachta, aiseolas, grianghraif nó fógraí poiblí don chéad nuachtlitir eile chuig
eolas@gaelport.com.
Send news stories,photos or notices for the next newsletter to
eolas@gaelport.com

Is le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge a chuireann Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge an nuachtlitir seo ar fáíl.
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]