Gaelport Ezine
Eolas
Priomhscealta/ Top Stories 
Céard a bheidh i ndán do na heagrais Ghaeilge?
Ní eol céard a bheidh i ndán do na heagrais Ghaeilge ag deireadh na bliana, tráth a mbeidh samhail nua mhaoinithe á cur i bhfeidhm ó thús 2012 ar aghaidh.   Ar Lean

What does the future hold for Irish language organisations?
The future of many of this country’s Irish language organisations is unknown as the current funding model will cease at the end of the year, with a new funding model to be implemented in January 2012.  More
Airí nua ceaptha ó Thuaidh
Beidh cainteoirí Gaeilge ó Thuaidh ag súil go ndéanfar dul chun cinn maidir le hAcht Teanga ó Thuaidh  a chur ar bun le ceapachán Carál Ní Chuilín ina hAire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta. Ar Lean

Northern Executive Ministerial Appointments
Irish speakers in Northern Ireland will be hoping that the appointment of Carál Ní Chuilín as Minister for Culture, Arts and Leisure will revive attempts to enact a Languages Act for Northern Ireland. More 
Taighde Teangeolaíoch  i gCathair na Gaillimhe
Tá Gaillimh le Gaeilge sa tóir ar iarratais chun taighde a dhéanamh le staid theangeolaíoch chomhaimseartha na Gaeilge  i gcathair na Gaillimhe a shonrú.  Ar Lean

Linguistic research on status of Irish in Galway city
Gaillimh le Gaeilge is inviting applications to carry out an assignment that will specify the contemporary linguistic situation of the Irish Language in Galway city.  More
Taispeántas ealaíne ar son na Gaeil Óga CLG
Beidh Na Gaeil Óga, cumann peile nua-bhunaithe  ag eagrú taispeántas ealaíne  i gcomhpháirt leis an ealaíontóir,  Seán Pól Ó Flanagáin ina rachaidh brabús ar leith ó gach pictiúr a dhíoltar i dtreo an chumainn lán-Ghaeilge.  Ar Lean 

Na Gaeil Óga CLG Art exhibition
One of Dublin’s newest GAA clubs, Na Gaeil Óga CLG are organising an art exhibition in conjunction with the painter Seán Pól Ó Flanagáin to raise money for the Irish language club. More

17 Bealtaine-30 Bealtaine 2011
Eagrán 4, Imleabhar 4

Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
Comórtas na Coicíse
Ceithre leabhar gleoite a d’fhoilsigh An Gúm le buachan.

Win four new books published by An Gúm
 Ar Lean | Read More
Nuacht na hEarnála/ Stories from the sector

Nuacht na hEarnála


Réiteach ar na bacáin do cheist Dingle/Daingean Uí Chúis
Is cosúil go bhfuil réiteach reachtúil ar na bacáin don chonspóid a bhaineann leis an ainm oifigiúil a thugtar ar An Daingean. Ar Lean
Dingle/Daingean Uí Chúis legislation
It is expected that legislation will be introduced into Dáil to resolve the question of the official name given to the Gaeltacht town,  An Daingean. More

Cén baile Gaeltachta is fearr?
Beidh cinneadh deacair le déanamh go luath ag lucht RTÉ Raidió na Gaeltachta agus iad ag cuardach an bhaile Gaeltachta is fearr in Éirinn.  Ar Lean
Who will be chosen as the best Gaeltacht town?
RTÉ Raidió na Gaeltachta have a tough decision to make soon, as they set about choosing the best Gaeltacht town in the country. More

Tuilleadh dátaí fógartha do sheimineáir ghairmeacha
Beidh an seimineár “Buntáiste Breise na Gaeilge” á reáchtáil ag An Chomhdháil i gCora Droma Rúisc, i gCarraig Mhachaire Rois, i Luimneach agus i bPort Láirge níos déanaí sa bhliain. Ar Lean
Further Careers seminar dates announced
Later this year, An Chomhdháil will host a series of seminars in Carrick-on-Shannon, Carickmacross, Limerick and Co. Waterford. More

Buaiteoirí náisiúnta Chomórtas Clár Raidió Gael Linn fógartha
Is iad Gairmscoil Mhic Dhiarmada, Árainn Mhór, Co. Dhún na nGall buaiteoirí náisiúnta Chomórtas Clár Raidió Gael Linn 2011.  Ar Lean
National winners of Gael Linn’s Raidio Programme Competition announced!
Gairmscoil Mhic Dhiarmada, Aranmore Island, Co. Donegal have won the national radio programme competition, Comórtas Clár Raidió Gael Linn 2011. More

App nua ag Raidió Rí-Rá
Anois go bhfuil nuashonrú déanta ar fheidhmchlár Raidió Rí-Rá ag www.rrr.ie/iphone/ tá an cairtstáisiún Gaeilge ag iarraidh leagan úr an app a chur go barr chairteacha iTunes. Ar Lean
New iPhone App for Raidió Rí-Rá
The new and improved Raidió Rí-Rá application is available for free from www.rrr.ie/iphone/ and the Irish-language chartstation wants it to top the iTunes charts! More
 
Éigse na nAmhrán i Ráth Chairn
Beidh Éigse na nAmhrán ar siúl i nGaeltacht Ráth Chairn i gContae Na Mí ón 20-22 Bealtaine 2011. Ar Lean
Éigse na nAmhrán Festival 
Éigse na nAmhrán will take place in the Ráth Chairn Gaeltacht in Co. Meath from 20th-22nd May 2011. More

Oideachas cultúrtha agus Mionteangacha
Oideachas Cultúrtha & Sochaí Sibhialta: Céard a bhíonn á thairiscint ag teangacha? Beidh an cúigiú seimineár saineolaithe dá chuid á reáchtáil san Ísiltír ón 26-28 Bealtaine 2011. Ar Lean
Cultural education and Minority languages 
An expert Seminar on Cultural Education and Civil Society: How can Languages contribute? will take place in the Netherlands from 26th – 28th May 2011.  More
 
Painéal de Theagascóirí á chur le chéile ag Forbairt Naíonraí Teoranta
Tá Forbairt Naíonraí Teoranta (FNT) ag lorg teagascóirí na luathbhlianta ó fud fad na tíre chun painéal a chur le chéile.  Ar Lean
FNT seek Trainers
Forbairt Naíonraí Teoranta are currently compiling a panel of accredited trainers and tutors. More
 

Fógraí Poiblí/ Public Notices

Próiseas Comhairliúcháin don tSamhail Nua Mhaoinithe
Consultation process on funding model for Irish organisations


Sealbhú an traidisiúin- Comhdháil Lae sa Choláiste Ollscoile Baile Átha Cliath
Irish language and Folklore conference, UCD

Dioplóma i Scileanna Teilifíse
Television skills Diploma
An bhfuil scéal agat? 
Más maith leat fógra a chur sa chéad ríomhiris eile, seol teachtaireacht chuig eolas@gaelport.com roimh 27 Bealtaine  2011.

Got a story for the
next newsletter or for Gaelport.com? Send an email to
eolas@gaelport.com before May 27th 2011.
 Ar Lean | Read More
Rothaíocht ó Ráth Chairn
Mar chuid de cheiliúradh de bhunú Ghaeltacht Ráth Chairn beidh turas rothaíochta á reáchtáil siar chomh fada le Conamara i mí Lúnasa 2011. 

As part of the celebration of the Ráth Chairn Gaeltacht a cycling trip from Ráth Cairn to Ceantar na nOileán in Conamara will take place this August.  
 Ar Lean | Read More
Oireachtas Cheanada!
Tá ullmhúcháin ar bun don chéad Oireachtas Gaeilge Cheanada a bheidh ar siúl in Ontario idir 1 agus 3 Mí Iúil.

Preparations are underway for the first ever Canadian Oireachtas festival which will be held in the Gaeltacht in  Ontario between the first and third of July.
 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Deanai
Feilire

Foluntais

Cursai

Rogha na Seachtaine
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras