Gaelport Ezine
Eolas
Priomhscealta / Top Stories 
Forbairt na Gaeilge i gceantair uirbeacha
Ag seimineár poiblí a d’eagraigh An Chomhdháil an tseachtain seo caite i gCorcaigh, tugadh léargas ar Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge. Ar lean 
 
The Irish language in urban areas
At a public seminar organised by An Chomhdháil in Cork last week, An Chomhdháil met with local organisations and discussed the 20 year Strategy for the Irish language. More

Moltaí maidir leis an straitéis teanga le cur faoi bhráid na n-údarás 
Reáchtáladh seimineár oibre i nGaillimh ag deireadh na seachtaine seo caite chun plé a dhéanamh ar an bpleanáil teanga de réir réigiúin agus ar bhunú gréasáin Ghaeltachta, dhá mhórthéama sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge. Ar Lean 

Recommendations on language strategy to be put to government 
A seminar was held in Galway at the end of last week to discuss language planning by region, and the foundation of gaeltacht networks, two of the primary themes set out in the 20 Year Strategy for the Irish language. More  

Non, je ne regrette Rien
Ón mblagadóireacht go ceol an Bheilgigh Jacque Brel, níl teorainn le líon na n-ábhar a bheidh á bplé le linn na féile litríochta IMRAM i mbliana. Ar Lean

Non, je ne regrette Rien

From Irish language blogging to the music of Jacque Brel, the programme of this year's Irish language literary festival, IMRAM will have something to suit culture vultures of all tastes. MoreAcht na Gaeilge i lár an Aonaigh

Tá an eagraíocht  POBAL ag súil go léireofar an t-éileamh atá ann i measc an phobail don Acht ag ócáid a bheidh ar siúl i mBéal Feirste an 9 Deireadh Fómhair. Ar Lean

Putting language rights centre stage
Irish advocacy organisation Pobal is hoping that an Irish language event to be held in Belfast this weekend will provide a clear signal for the need for a Languages Act in Northern Ireland. More

04-19 Deireadh Fómhair 2011
Seolaigí bhur scéalta chuig eolas@gaelport.com
Send your news stories and images to eolas@gaelport.com

Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
An bhfuil Fáinne uait?
 

Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag
www.fainne.ie.  

Tá lascaine ar fáil d'orduithe de 25 suaitheantas nó níos mó.
 Ar Lean | Read More
Féilire na Gaeilge
 
Nuacht na hEarnála/ Stories from the Irish language sector

Buaiteoirí Dhuaiseanna Liteartha an Oireachtais Fógartha 
Tháinig scríbhneoirí agus filí Gaeilge le chéile an tseachtain seo caite, Dé Máirt, 27 Meán Fómhair 2011, ag searmanas i bPáirc an Chrócaigh do Dhuaiseanna Liteartha an Oireachtais. Ar Lean
Recipients of Oireachtas Literary Awards Announced 
Writers and poets came together last week, Tuesday, 27th September 2011, at the Oireachtas Literary Awards ceremony in Croke Park. More

Cearta teanga sa seomra ranga
Tabharfar deis do gach dalta scoile dara leibhéal in Éirinn foghlaim faoi  chearta teanga i dtionscnamh nua ilmheánach oideachais a d’fhorbair Oifig an Choimisinéara Teanga. Ar Lean 
Language rights initiative for schools
Every second-level school in Ireland is to be afforded the opportunity to teach their students about language rights in a new initiative developed by the Office of An Coimisinéir Teanga. More 


An Dráma 'An Triail' ar chamchuairt 
Beidh an dráma An Triail le Máiréad Ní Ghráda ar chamchuairt ar fud na tíre an Fómhar seo. Ar Lean 
New Production of ‘An Triail’ on nationwide tour  
The drama An Triail by Máiréad Ní Ghráda is embarking on a nationwide tour of Ireland this coming autumn. More

Na Mná i réim ag Bewley’s@6
Tá tráthnóna pléisiúrtha de cheol geallta i gcuideachta na gceoltóirí Julie Ní Longáin, Verena Cummins agus Freda Nic Giolla Chatháin in Amharclann Bewley’s, Sráid Grafton an 25 Deireadh Fómhair. Ar Lean
Top female musicians take to stage at Bewley’s @ 6 
Come along to an enjoyable night of muisc in the company of the very talented musicians Julie Langan, Verena Cummins and Freda Nic Giolla Chatháin in Bewley’s Café on Grafton Street on October 25th. More

Comhdháil na Naíonraí Gaelacha
Beidh Comhdháil agus cruinniú cinnbhliana Na Naíonraí Gaelacha 2011 ar siúl san Óstán Heritage, i bPort Laoise ar an deireadh seachtaine 7, 8 agus 9 Deireadh Fómhair 2011. Ar Lean
Naíonraí Conference
Na Naíonraí Gaelacha will host its annual conference from 7-9 October in the Heritage Hotel, Portlaoise.More

Is leor beirt do chomhrá Gaeilge

Ag ócáid bhríomhar san ardchathair Déardaoin seo caite sheol Conradh na Gaeilge gréasán náisiúnta de chiorcail chomhrá dar teideal Is Leor Beirt i dTeach Laighean. Ar Lean
It only takes two to talk Irish
Last Thursday morning at an event in Leinster House TDs and Senators got their first opportunity of many to speak Irish with the help of Conradh na Gaeilge at an Irish-language breakfast. More


Comhdháil ar Oideachas Gaeltachta
Reáchtálfar  Comhdháil Oideachais agus Cruinniú Cinnbhliana Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta ar an Aoine 14 Deireadh Fómhair 2011  i nGaillimh. Ar Lean
Gaeltacht Education Conference
Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta will host their annual conference on education matters on Friday, 14 October in Galway. More

Athoscailt oifigiúil na Cultúrlainne
Thug na céadta cuairt ar Chultúrlann Mac Adam Ó Fiaich agus iad ag ceiliúradh athoscailt an ionaid Ghaeilge i gcroílár na Ceathrún Gaeltachta, Béal Feirste. Ar Lean
Cultúrlann Mac Adam Ó Fiaich’s Official Reopening
Hundreds came to visit Cultúrlann Mac Adam Ó Fiaich as they celebrated the reopening of the Irish language cultural centre in the heart of Belfast’s Gaeltacht Quarter. More

Seimineáir do Mhúinteoirí Gaeilge
Sna seachtainí romhainn, cuirfear sraith de sheimineár ar fáil do bhaill Chomhar na Múinteoirí Gaeilge chun iad a chur ar an eolas faoi na bealaí is fearr leas a bhaint as an DVD, 'Cuireadh Chun Cainte' mar áis teagaisc. More
Teaching Seminars
In the coming weeks seminars will be held for the members of Comhar na Múinteoirí Gaeilge across the country, to explain how to get the best use out of newly launched DVD, 'Cuireadh Chun Cainte', in the classroom. More

Fógraí, spriocdhátaí agus deiseanna/ Deadlines, Dates and Opportunities

Folúntais: Foras na Gaeilge, Parlaimint na hEorpa agus Fiontar go léir ag earcú. 
Irish language vacancies in Foras na Gaeilge, The European Parliament and Fiontar. 

Ranganna Gaeilge ar fud na tíre!
Check out our database of Irish language courses across the country!

Glaoch ar Pháipéir: Comhdháil ar litríocht na nÓg
Call for Papers: Irish language literature for young people
 
Aon scéal agat?
 
Más maith leat fógra a chur sa chéad ríomhiris eile, seol teachtaireacht chuig eolas@gaelport.com roimh 16 Deireadh Fómhair 2011


Got a story for the next newsletter? Send an email to eolas@gaelport.com before October 16th 2011
 Ar Lean | Read More

Foilseachán Úr
 
Treoirleabhar cuimsitheach é Dúlra Oileáin Árann ina mínítear conas a mhúnlaíonn fórsaí an dúlra timpeallacht nádúrtha na n-oileán.

Dúlra Oileáin Árainn is a comprehensive full-colour work on the natural heritage of the Aran Islands.

 Ar Lean | Read More
Comórtas
 
 Tá ceithre chóip den úrscéal 'Cúpla' le hÓgie Ó Céilleachair le buachan.Win a copy of Ógie Ó Céilleachair's first novel, 'Cúpla'  Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Déanaí
Féilire

Folúntais

Cúrsaí

Rogha na Seachtaine 
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras