Priomhscéalta/Top Stories

Tacaíocht an Uachtaráin don ollrith náisiúnta
Cuirfear tús le Rith 2010 inniu i mBéal Feirste. Inné, bhronn An tUachtarán Máire Mhic Ghiolla Íosa teachtaireacht dóchais don Ghaeilge ar Rith 2010 teachtaireacht a bheidh taobh istigh de bhata sealaíochta a bheidh á n-iompar ag na rannpháirtithe le linn Rith 2010. Ar Lean
President lends her support to Rith 2010
The first leg of Rith 2010 is set to take place later on today in  Belfast. Yesterday President Mary McAleese
presented the organisers of Rith 2010 with a message of encouragement for the Irish language. This message will be held inside the specially designed baton which will travel the 1600 km relay-run. More

Deis Cainte an Údaráis
Déanfaidh ionadaithe ó Údarás na Gaeltachta, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus Fiontar DCU cur i láthair ar na láidreachtaí agus na laigí a bhaineann leis an dréachtstraitéis Fiche Bliain don Ghaeilge amárach i dTithe an Oireachtais. 
Ar Lean

Údaras na Gaeltachta to speak on Strategy
Representatives of Údarás na Gaeltachta, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge and Fiontar DCU will present an account of the strengths and weaknesses of the 20 Year Strategy in the Houses of the Oireachtas tomorrow. More

Súil ar an Dlí
Aréir, sheol an Coimisinéir Teanga Seán Ó Cuirreán an chéad eagrán de shraith fhoilseacháin a dhéanfaidh athbhreithniú faoin staid  reatha ina bhfuil  an Ghaeilge i gcúrsaí dlí. Ar Lean


Súil ar an Dlí

An Coimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreán  last night officially launched the first imprint in a new series of legal texts which will examine the current state of the Irish language in legal affairs. More

Am cinniúnach don Ghaeilge
‘Is am cinniúnach é seo ó thaobh na Gaeilge de’ a dúirt an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Éamon Ó Cuív, TD agus é ag oscailt Thóstal na Gaeilge 2010 go hoifigiúil ar an 26 Feabhra. Ar Lean


Critical Times for the Irish Language
The Irish language is facing critical times and unique challenges, said Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs, Éamon Ó Cuív, TD when he officially opened Tóstal na Gaeilge 2010 in Galway. More

Athbhreithniú ar an nGaelscolaíocht
D’oscail an tAire Oideachais, Caitríona Ruane, Comhdháil Bhliantúil Chomhairle na Gaelscolaíochta a bhí ar siúl i gColáiste Feirste, Béal Feirste Dé hAoine seo caite  go hoifigiúil agus chuir sí in iúl don slua a bhí i láthair go raibh i gceist aici athbhreithniú ar an nGaelscolaíocht a chur ar bun go luath ina mbeadh an bhéim ar an gcomhionannas. Ar Lean

Review of Irish-Medium Education
Education Minister for Northern Ireland, Caitríona Ruane officially opened the Comhairle Na Gaelscolaíochta Annual Conference last Friday in Coláiste Feirste in Belfast. Speaking to delegates from gaelscoileanna across Northern Ireland, the Minister spoke of her plans to implement a review of Irish medium education which would focus on equality. More

Nuacht Eile/Other News

An Caifé Liteartha ar Raidió na Life
Beidh scoth na filíochta agus an cheoil ó leithinis Chorca Dhuibhne le cloisteáil ar shraith nua ar Raidió na Life 106.4FM le linn Sheachtain na Gaeilge. Ar Lean
An Caifé Liteartha on Raidió na Life
Some of the West Kerry Gaeltacht’s finest poets feature in a new radio series to be broadcast on Raidió na Life 106.4 FM during Seachtain na Gaeilge. More

MA sa Ghaeilge Fheidhmeach
Tá fógartha ag Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath go bhfuiltear ag glacadh le hiarratais i láthair na huaire don MA sa Ghaeilge Fheidhmeach a thosóidh ag tús mhí Feabhra 2011. Ar Lean
MA sa Ghaeilge Fheidhmeach
The MA sa Ghaeilge Fheidhmeach is a two year, part-time taught Masters programme offered by the School of Languages in DIT and applications are now being accepted for the next programme which will begin in February 2011. More

Cabaret Craiceáilte sa phríomhchathair
Mar chuid d’imeachtaí Sheachtain na Gaeilge na bliana seo beidh oíche mhór de cheol, amhráin agus damhsa san Odeon i gceartlár Bhaile Átha Cliath ar an Máirt, 16 Márta 2010. Ar Lean
Cabaret Craiceáilte returns to Dublin  
Seachtain na Gaeilge 2010 is in full swing and will continue until 17th March 2010. Residents of Dublin city will be in for a special treat when one of last year's most popular events returns again this year. More

Agus Rud Eile de-Comórtas!
Seolfar cnuasach nua dátheangach le Louis de Paor, 'Agus Rud Eile de' an tseachtain seo agus beidh an file ag dul ar chamchuairt timpeall na tíre leis an gceoltóir Rónán Browne a bhí ag comhoibriú  leis ar an gcnuasach. Ar Lean
Agus Rud Eile de- Competition!
A new collection of poetry by Louis de Paor, 'Agus Rud Eile de' will be launched this week and the poet is set to embark on a nationwide tour with Rónán Browne, a musician who contributed to the collection. More

Buntáiste Breise na Gaeilge i mBóthar na Trá
Bhailigh os cionn ceithre chéad scoláire ó na ranganna sinsearach sna hiar-bhunscoileanna i gContae na Gaillimhe agus Maigh Eo le chéile ag seimineár ‘Buntáiste Breise na Gaeilge’ in Óstán Bhóthar na Trá i nGaillimh le linn Thóstal na Gaeilge 2010 seachtain ó shin i nGaillimh. Ar Lean
Buntáiste Breise na Gaeilge in Salthill
A week ago over during Tóstal na Gaeilge 2010 over four hundred students from secondary schools in Galway gathered together at a seminar entitled 'Buntáiste Breise na Gaeilge' in the Salthill Hotel in Galway. More

Drámaíocht úrnua ar TG4

Aréir, cuireadh tús le séasúr úr drámaíocht teilifíse ar TG4 nuair a craoladh an chéad dráma faoin scéim forbartha drámaíochta teilifíse i nGaeilge ‘Síol’. Ar Lean
New Drama on TG4
The first in a six part series of dramas commissioned by TG4 under the Síol development scheme was broadcast last night.
More

Fógraí Poiblí/Public Notices

Aighneachtaí á lorg ag/Submission on language schemes sought by:

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta/ The Department of Education and Science

Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan/ Dundalk I.T.

An tÚdarás Chlárúcháin Maoine/ The Property Registration Authority

Coiste Gairmoideachais Chontae Chill Mhantáin/Wicklow VEC

Comhairle Contae Thiobraid Árann Thuaidh/North Tipperary County Council

Imleabhar 3, Eagrán 24


Volume 3, Edition 24
 


AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil
Seol scéalta nuachta, aiseolas, grianghraif nó fógraí poiblí don chéad nuachtlitir eile chuig eolas@gaelport.com
Send news stories,photos or notices for the next newsletter to eolas@gaelport.com
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]