Gaelport Ezine
Eolas

Príomhscéalta / Main News

Béim ar bhuntáistí an ilteangachais sa phacáiste gairmthreorach Céim Chun Tosaigh

DVD le seoladh ag Lynette Fay ag Oireachtas na Samhna Dé hAoine seo. Ar Lean

New careers package to highlight opportunities for language students
DVD to be launched by Lynette Fay at Oireachtas na Samhna this Friday. More
 

Bliain na Gaeilge 2013 le seoladh ag Oireachtas na Samhna

Seolfar Bliain na Gaeilge 2013 i measc na nGael le linn Oireachtas na Samhna in Óstán an Mount Errigal i Leitir Ceanainn ag 1i.n. Dé Satharn seo, 3 Samhain 2012. Ar Lean

Bliain na Gaeilge 2013 Launch
During this year’s Oireachtas na Samhna, which will take place in Letterkenny, Co. Donegal  this coming weekend, a year-long celebration of the Irish language called Bliain na Gaeilge will be launched amongst the Irish-speaking community at 1pm on Saturday 3rd November 2012. More

An Tionól Teagaisc ar siúl in Ollscoil na hÉireann Gaillimh

Anuraidh d'fhreastal os cionn ceithre chéad múinteoir ar an Tionól Teagaisc agus de bharr an aiseolais a fuarthas, níl aon amhras ann ach go mbeidh Tionól Teagaisc den scoth ann arís i mbliana le slua mór ag freastal air. Ar Lean

An Tionól Teagaisc  - University College Galway
Last year over four hundred people attended the first ever Tionól Teagaisc conference for Irish language teachers and due to its great success this year’s Tionól Teagaisc is expected to attract the same level of interest. More

Gearrliosta Ghradam Leabhar na Bliana fógartha

Bronnfar duaiseanna arís i mbliana in dhá chatagóir de ghradaim Leabhar na Bliana; Gradam Uí Shúilleabháin (Leabhar na Bliana do Dhaoine Fásta) agus Gradam Réics Carló (Leabhar na Bliana do Dhaoine Óga). Ar Lean

Oireachtas Leabhar na Bliana Shortlist announced
Cash prizes will be awarded to publishers and writers again this year in two categories: Gradam Uí Shúilleabháin (Book of the Year for adults) and Gradam Réics Carló (Book of the Year for young people). More
30 Deireadh Fómhair - 13 Samhain 2012
Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
An Fáinne
 
Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag www.fainne.ie.
 Ar Lean | Read More
Nuacht na hEarnála / News from the Irish Language Voluntary Sector

Todhchaí uile-oileáin na Gaeilge le plé ag Seimineár Oireachtais Chonradh na Gaeilge
Reáchtálfar Seimineáir Oireachtais Chonradh na Gaeilge Dé Sathairn, 3 Samhain 2012 in Óstán Mount Errigal, Leitir Ceanainn,  áit a mbeidh  todhchaí na Gaeilge i dTuaisceart Éirinn agus sa Ghaeltacht idir chamáin ag neart aoichainteoirí spéisiúla.
Ar Lean
Annual Conradh na Gaeilge Seminar
The future of the Irish language across the 32 counties to be discussed at the annual Conradh na Gaeilge Oireachtas Seminar in Letterkenny this week.
More

Bord Nua Údarás na Gaeltachta
Tá Comhairlí Contae ina bhfuil ceantar Gaeltachta faoin gcúram tar éis comhaltaí do bhord nua Údaráis na Gaeltachta a ainmniú le déanaí.
Ar Lean
5 members nominated to the Board of Údarás na Gaeltachta
County Councils that consist of Gaeltacht areas have nominated members to the new Board of Údarás na Gaeltachta. 
More
             
An Chéad Fhíschluiche as Gaeilge le fáil anois
Seoladh an chéad fhíschluiche riamh as Gaeilge an tseachtain seo caite in Áras Fhoras na Gaeilge i lár chathair Bhaile Átha Cliath.
Ar Lean
The first ever Irish language video game now available 
The first ever Irish language video game was launched last week in Foras na Gaeilge in the heart of Dublin City.
More

Ceardlann d’fhilí  óga á reáchtáil mar chuid d’Fhéile Bheag Filíochta 2012
Don séú bliain as a chéile, reáchtálfar Féile Bheag Filíochta ó 8 -11 Samhain i mBaile an Fhéirtéaraigh, Iarthar Chiarraí.
Ar Lean
Féile Bheag Filíochta to hold poetry workshop for young writers
For the fourth year in a row, Féile Bheag Filíochta will run from 8-11 November in Baile an Fhéirthéaraigh, West Kerry.
More

Siamsaíocht & Ceol le linn Fhéile na Mí 2012
Is gearr uainn arís Féile na Mí na bliana seo agus beidh an fhéile ar siúl i gCo. na Mí ón 14-24 Samhain agus beidh neart imeachtaí éagsúla á reáchtáil ar fud an Chontae i rith an ama sin.
Ar Lean
Entertainment, Music and Song at Féile na Mí 
This year’s Féile na Mí will host many cultural events all over the royal county from 14th-24th November 2012.
More

Deontas €5000 le bronnadh ar scannánóirí Gaeilge
Beidh comórtas scannánaíochta ‘Físín’ á reáchtáil don tríú bliain as a chéile mar chuid d’Fhéile Scannán an Daingin 2013.
Ar Lean
Funding opportunity available for Irish Language Filmmakers
Irish Language short film competition ‘Físín’ will run for the third year in row as part of The Dingle Film Festival 2013.
More

Ag cuardach poist?
Pléadh caighdeán teanga mhuintir na hÉireann sna meáin le déanaí nuair a tarraingíodh aird ar chóras earcaíochta PayPal.
Ar Lean
Looking for a job?
There has been much discussion in the media recently regarding the standard of modern languages in Ireland. 
More
 
Siamsaíocht@6 John O’Brien  & Paudie Ó Connor ar stáitse 
Beidh neart ceoil ón ardchathair mar aon le polcaí ó cheantar Shliabh Luachra le cloisteáil ag Siamsaíocht@6 in Óstán Central Hotel ar Shráid an Chiste i gceartlár Bhaile Átha Cliath mar chuid de na ceolchoirmeacha míosúla a bhíonn á n-eagrú ag Gael Linn.
Ar Lean
Siamsaíocht@6 – John O’Brien & Paudie Ó Connor
The Central Hotel in Exchequer Street in the heart of Dublin city will host a wonderful evening of music with two very extremely talented musicians  - the piper, John O’Brien and the renowned Kerry accordion player Paudie Ó Connor on Tuesday, 20th November 2012.
More

Dlúthdhioscaí sean-nóis den scoth le buachan
Agus Oireachtas na Samhna ar an tairseach againn arís beidh lucht éisteachta an tsean-nóis ag éisteacht go géar le scoth na n-amhránaithe le linn na gcomórtas éagsúil a bheidh ar siúl i Leitir Ceanainn an deireadh seachtain seo.
Ar Lean
A wonderful selection of sean-nós CDs to be won!
With Oireachtas na Samhna, the biggest Irish language event, taking place in Letterkenny this week we are delighted to announce that one lucky subscriber will win three wonderful sean-nós CDs.
More

Folúntais / Jobs

Ardoifigeach Feidhmiúcháin - Foras na Gaeilge

Cúntóir Naíonra - Naíonra Phádraig na gCloch Liath

Cúntóir Ranga - Bunscoil Naomh Bríd

Eagarthóir Cúnta - Foras na Gaeilge

Riarthóir Teicniúil - Fiontar

Cartlann

Nuacht
is Deanai
Feilire

Foluntais

Cursai

Rogha na Seachtaine
Cúrsa Stiúradh Cláir Faisnéise
 
Tá Gréasán na Meán ag eagrú cúrsa chun ceamaradóirí a oiliúint le bheith ina Stiúrthóirí Scannánaíochta trí Ghaeilge

Ar Lean | Read More

Tuairimí an phobail maidir le seirbhísí Gaeilge ó Thuaidh
 
Tá tuairimí an phobail de dhíth maidir le forbairt na Gaeilge i dTuaisceart Éireann .
 
Ar Lean | Read More

Ranganna Gaeilge ar fud na tíre
 
Is féidir teacht ar liosta iomlán de chúrsaí Gaeilge ar fud na tíre ar Gaelport.com/cursai
 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Deanai
Feilire

Foluntais

Cursai

Rogha na Seachtaine
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras