Priomhscéalta/Top Stories

An Ghaeilge mar Chritéar Aitheantais do Scoileanna Nua
Tá leasú suntasach ar an gcóras chun aitheantas a bhaint amach do scoileanna nua dara leibhéal fógartha ag an Tánaiste agus Aire Oideachais agus Scileanna, Mary Coughlan TD.   Ar Lean


Irish to be included in assessment criteria for new schools
The Tánaiste and Minister for Education and Skills, Mary Coughlan, TD, recently announced major reforms in the system employed in recognising new second level schools.  More

 Bí ag scríobh!
Tá comhairle ar fáil ar fáil do gach aon duine maidir leis na háiseanna is fearr ar líne agus na bealaí is fearr fadhbanna agus deacrachtaí a bhaineann le scríobh na Gaeilge a réiteach ar an suíomh idirlín nua, Scriobh.ie. Ar Lean

Get writing-as Gaeilge!
A new website Scriobh.ie aims to point Irish speakers  in the right direction for online solutions and resources which can help with various aspects of writing in Irish. More

An Chultúrlann ag ceiliúradh!
Tá Cultúrlann Uí Chanáin ar an ngearrliosta arís. Fógraíodh an tseachtain seo go bhfuil an t-ionad cultúrtha,  a fhreastalaíonn ar phobal na Gaeilge i nDoire Cholm Cille ainmnithe ar ghearrliosta do ghradam ailtireachta domhanda. Ar Lean


International Recognition for Cultúrlann Uí Chanáin
Cultúrlann Uí Chanáin has been shortlisted for another major award. Last week, the cultural centre which serves the Irish speaking community in Derry was announced on the shortlist for an international award for architecture.  More

Coimhlint agus Ceisteanna Teanga
Ina leabhar úr, “Language and Conflict in Northern Ireland and Canada - A Silent War”, a seoladh ag an deireadh seachtaine, tugann Janet Muller léargas luachmar ar an cheangal idir pleanáil teanga agus ’réiteach coinbhleachta’ lenár linn. 
Ar Lean

Conflict and Language Policy
In her new book, “Language an Conflict in Northern Ireland and Canada – A Silent War”, which was launched at the weekend, Janet Muller contributes a valuable insight into the link between Language Planning and modern ‘Conflict Resolution’.
More

Aitheantas Oifigiúil do cheithre scoil  i dTuaisceart Éireann
Fógraíodh le déanaí gur éirigh le ceithre Ghaelscoil i dTuaisceart Éireann aitheantas oifigiúil a fháil ón Roinn Oideachais don chéad bhliain scoile eile. Ar Lean
Official Recognition for four Gaelscoileanna in Northern Ireland
Four new Gaelscoileanna recently received official recognition from the Department of Education, Northern Ireland for the next school year. More

Ról na nEagras aitheanta i dTuarascáil an Chomhchoiste
Tá molta ag an gComhchoiste Oireachtais um Gnóthaí Turasóireachta, Cultúir, Spóirt, Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta gur cheart ról na n-eagras Gaeilge a aithint sa Straitéis nua don Ghaeilge mar beidh rathúlacht na Straitéise ag brath ar thacaíocht agus ar chomhordú  na n-eagras. Ar Lean
Role of Irish organisations recognised in Oireachtas Report
The report of a joint Oireachtas Committee which critically examines the Draft 20 year strategy for the Irish language,  has recognised the key role of the voluntary sector in the successful implementation of the strategy. More

An Dátheangachas roghnaithe ag lucht Gnó Chorcaí
Tá Gradam Phádraig Uí Chuanacháin faoi lán seoil arís, agus tá éileamh as cuimse ar an gcomórtas seo i mbliana. Ar Lean
Cork businesses choose bilingualism
The Pádraig Ó Cuanacháin competition is well under way again this year, an awards competition which recognises companies who promote the Irish language in Cork city and county.  More

Ceardlann do Scríbhneoirí Úra á reáchtáil ag CIC
Mar chuid de chomóradh 25 bliain de Chló Iar-Chonnachta, táthar ag reáchtáil dhá cheardlann le tacaíocht ón gComhairle Ealaíon, dírithe ar scríbhneoirí úra nach bhfuil saothar foilsithe acu go fóill, ach a léiríonn cumas scríbhneoireachta.  Ar Lean
Workshops for new writers
To mark the celebrations of 25 years since Cló Iar-Chonnachta was first founded, CIC are hosting two workshops, with support from the Arts Council, for unpublished authors, who have demonstrated a flair for the trade.  More

‘Pléaráca an Riadaigh’ le buachan
An tseachtain seo, beidh deis iontach ag duine dlúthdhioscaí den scoth 'Pléaráca an Riadaigh’ a bhuachan. Ar Lean
Win the CD ‘Pléaráca an Riadaigh’
This week  a copy of  the CD ‘Pléaráca an Riadaigh’ can be won by one lucky subscriber of our fortnighly EOLAS e-zine. More
Imleabhar 3, Eagrán 35
10 Lúnasa 2010


 


Volume 3, Edition 34
10th August 2010
AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil

Seol scéalta nuachta, aiseolas, grianghraif nó fógraí poiblí don chéad nuachtlitir eile chuig
eolas@gaelport.com.
Scaipfear an chéad nuachtlitir eile Dé Máirt, 7 Meán Fómhair 2010.
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]