Gaelport Ezine
Eolas
Priomhscéalta


Tóstal na Gaeilge 2012: Treisiú Stádas na Gaeilge
Cloisfear scoth na na gcainteoirí náisiúnta agus idirnáisiúnta le linn an tseimineáir lae seo Dé Sathairn agus iad ag díriú ar na bealaí ar féidir stádas na Gaeilge faoin mBunreacht a threisiú tríd an Athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Ar LeanPróiseas Comhairliúcháin maidir le maoiniú na nEagras Gaeilge fógartha
Tá tús curtha le próiseas comhairliúcháin phoiblí maidir leis  an struchtúr úr maoinithe atá beartaithe do na heagrais Ghaeilge. Ar Lean


Cúlra an athbhreithnithe agus dearcadh na Comhdhála
Anailís ar an gcúlra a bhaineann leis an bproiséas comhairliúcháin ar mhaoiniú na nEagras Gaeilge agus dearcadh na Comhdhála ina leith. Ar Lean


Siompóisiam ar an Acht Teanga i gColáiste na Tríonóide
Beidh dearcadh dlíthiúil ar chearta teanga in Éirinn le fáil ag siompóisiam atá le reáchtáil ag Oifig na Gaeilge agus Scoil an Dlí, Coláiste na Tríonóide i gcomhar le Craobh na gCeithre Chúirteanna de Chonradh na Gaeilge. Ar Lean

10-24 Eanáir 2012
Athbhliain faoi shéan agus faoi shonas dár léitheoirí go léir!
Wishing our readers a happy and joyful new year!

Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
An bhfuil Fáinne uait?
 

Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag
www.fainne.ie.  

Tá lascaine ar fáil d'orduithe de 25 suaitheantas nó níos mó.
 Ar Lean | Read More
Nuacht na hEarnála

Plean Deich Seachtaine do Bhéaltriail Ghaeilge na hArdteistiméireachta
Beidh ceardlanna á chur ar fáil do mhúinteoirí Gaeilge an tseachtain seo chugainn i Maigh Eo agus i mBaile Átha Cliath, ag díriú ar bhéaltriail Ghaeilge na hArdteistiméireachta.  Ar Lean

Buaiteoir na duaise Phan Cheilteach fógartha
Le linn mhí na Nollag reáchtáil Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, mar aon le Glór Cheatharlach agus Óstán an Seven Oaks comórtas do dheireadh seachtaine in Óstán Seven Oaks i gCeatharlach. Ar Lean

Roghnaigh an Ghaeilge mar dhea-rún na hAthbhliana

Idir chiorcail chomhrá agus ranganna Gaeilge,  tá rogha leathan ar fáil ar fud na tíre do dhaoine idir óg agus aosta,  agus dóibh siúd le cúpla focal nó iad siúd atá líofa ach ar mhaith leo cleachtadh a fháil.  Ar Lean

An tIris liteartha Comhar mar théama Scoil Gheimhridh Chumann Merriman 2012
Beidh na sluaite ag triall ar Chathair na Mart chun Scoil Gheimhridh Merriman 2012 a cheiliúradh. Ar Lean

Ciorcal Comhrá Cois Teallaigh
Cuirfear tús leis an gciorcal comhrá arís Dé Luain 23 Eanáir in Áras Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge. Ar Lean

Fógraí, spriocdhátaí agus deiseanna

Iarratas ar Aighneachtaí: Dréachtscéim Teanga le hullmhú ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige


Athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003
Suirbhé agus Aighneachtaí/ Official submssions and public survey
Spriocdhata: 31 Eanáir 2012

Comhairliúchán Poiblí ar an  tSamhail Nua Mhaoinithe
Spriocdháta: 2 Aibreán 2012

Roinnt de na folúntais atá fógartha ar Gaelport.com

Deiseanna Taithí Oibre sa Choimisiún Eorpach


Folúntais ag Raidió na Life

Rogha na coicíse
 
Cuirfear tús leis an tsraith úr teilifíse, The G Team ar TG4 Dé Domhnaigh 15 Eanáir.

Ar Lean | Read More

Físeán na Coicíse
 
Mairéad Ní Mhaonaigh ag canadh Cití na gCumann ar Livetrad.com.


 Ar Lean | Read More
Comórtas na Coicíse
 
Cóip den leabhar úr Luaithreach Angela le buachan i gcomórtas na coicíse.

 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Déanaí
Féilire

Folúntais

Cúrsaí

Rogha na Seachtaine 
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras