Priomhscéalta

Gradam Idirlín na hÉireann buaite ag Gaelport.com
Tá lúcháir ar Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge a fhógairt, gur bhuaigh an láithreán gréasáin Gaelport.com Gradam Idirlín na hÉireann sa chatagóir suíomh Gaeilge is fearr. Ar Lean

Gaelport.com wins an Irish Web Award
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge is delighted to announce that the website Gaelport.com won an Irish Web Award in the Suíomh Gaeilge is Fearr category at the weekend. More 

 

An-Éileamh ar Sheimineár Eolais do dhaltaí meanscoile
Tá camchuairt Bhuntáiste Breise na Gaeilge de chuid Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge faoi lán seoil le hócáidí i mBéal Feirste agus i Leitir Ceanainn le coicís anuas. Ar Lean Físeán anseo!

Full house at Irish language Careers Seminar
 The Buntáiste Breise na Gaeilge Irish language opportunities tour, organised by Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, is well underway with events having taken place in Belfast and Letterkenny in the past two weeks. More   Video here!

Ról na nGaelscoileanna  sa Straitéis le plé ag Comhdháil
Tabharfaidh an tAire Pat Carey TD léargas ar an tábhacht a fheiceann sé i gcoitinne agus don Rialtas leis an earnáil ghaeloideachais ag comhdháil bhliantúil Gaelscoileanna Teo a bheidh ar siúl sa Tulach Mhór i lár mhí na Samhna. Ar Lean

Role of Gaelscoileanna in Language Strategy to be Discussed
Minister Pat Carey TD will share his views on the role he believes the Irish medium education sector will play in the future of the language at the annual conference of Gaelscoileanna Teo which will take place in Tullamore in November. More

Cill Airne mar cheannscríbe ag na Gaeil
Níl ach seachtain fágtha go dtí go dtiocfaidh pobal na Gaeilge le chéile ag an bhféile náisiúnta is Gaelaí sa tír. Beidh Oireachtas na Samhna 2010 ag filleadh ar Chill Airne, Co. Chiarraí den chéad uair ó bhí 1918 ann. Ar Lean

Gaels descend on Killarney
Ireland’s longest running Irish language festival, Oireachtas na Samhna, will take place from 26-31 October in the Gleneagle Hotel, Killarney, Co. Kerry. Thousand of visitors are expected to attend the festival which was last held in the town in 1918. More

Nuacht Eile

Dlíodóirí Úra: Déanaigí bhur gCás!
Tabharfar an deis do dhlíodóirí óga le Gaeilge a gcuid scileanna abhcóideachta agus díospóireachta a léiriú os comhair na cúirte ag Bréagchúirt Uí Dhálaigh a bheidh ar siúl in Óstaí an Rí agus sa Chúirt Uachtarach ag tús mhí na Samhna. Ar Lean
Legal Eagles; Make your case!
The wit and debating skills of Irish speaking law students and trainees will be challenged in the Supreme Court as part of Gael Linn's Bréagchúirt Uí Dhálaigh this November. More

Gabh le Gaeilge!
Tá lúcháir ar Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus Comhar na Múinteoirí Gaeilge go mbeidh an DVD Gabh Le Gaeilge á sheoladh le linn Oireachtas na Samhna. Ar Lean
DVD to tackle falling numbers of students studying GCSE Irish
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge and Comhar na Múinteoirí Gaeilge are delighted to announce that the launch of the DVD, Gabh le Gaeilge will take place during Oireachtas na Samhna. More

Ceiliúradh na Gaeilge i mBéal Feirste
Tháinig na mílte duine go hAonach Naomh Seoirse i mBéal Feirste, Dé Domhnaigh 10 Deireadh Fómhair don ócáid cheiliúrtha  ‘Chearta agus Ceiliúradh’ a bhí á reáchtáil ag POBAL. Ar Lean
Celebrating the Irish Language in Belfast 
A huge crowd gathered in St. Georges Market in Belfast on Sunday 10th October to participate in one of the biggest Irish language events of the year. More

Dearcadh dearfach i leith na Gaeilge léirithe ag muintir Cheatharlach 
Léiríonn torthaí an staidéir a rinne an eagraíocht áitiúil, Glór Cheatharlach i gCeatharlach le déanaí go bhfuil 81% den phobal ann ag iarraidh go mbeadh níos mó Gaeilge le feiceáil i measc ghnólachtaí áitiúla an bhaile. Ar Lean
Survey reveals Carlow People favour Irish Language
Results of a study carried out by local organisation, Glór Cheatharlach in Carlow town reveal that 81% of the town’s community wish to see an increased use of the Irish language by local businesses. More

Na Leabhra le hAisteoirí Bulfin ar stáitse
Beidh an dráma nuascríofa dar teideal Na Leabhra le hAodh Ó Domhnaill ar stáitse sa phríomhchathair ón Déardaoin 21 – Satharn 23 Deireadh Fómhair 2010. Ar Lean
New Drama Na Leabhra stages in Dublin 
The newly written drama Na Leabhra by the renowned writer Aodh Ó Domhnaill will be staged by the Dublin based drama group Aisteoirí Bulfin in the New Theatre in the heart of Dublin city next weekend. More

Cruinniú na gcraoltóirí óga
Forbairtí úra amach anseo a bhí á phlé ag na craoltóirí óga a d’fhreastail ar chruinniú cinn bliana Raidió Rí Rá i gColáiste na Tríonóide Dé hAoine seo caite. Ar Lean
Rí Rá Radio Broadcasters meet to discuss strategy
Strategies for the future development of Irish language chart station Raidió Rí were under discussion at the AGM of the station which took place in Trinity College Dublin last week. More

Léacht Uí Chadhain 2010
Is é Colm Breathnach, file agus úrscéalaí, a thabharfaidh  Léacht Uí Chadhain i mbliana ar an Déardaoin, 28 Deireadh Fómhair in Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath. Ar Lean
Léacht Uí Chadhain 2010
Colm Breathnach, poet and novelist will give Léacht Uí Chadhain (the Ó Cadhain Lecture) in University College Dublin on Thursday 28th October 2010. More

Ticéid d’Oireachtas na Samhna le buachan!
An tseachtain seo, beidh deis iontach ag duine dhá thicéad chuig príomhimeachtaí Oireachtas na bliana seo a bhuachan. Ar Lean
Win tickets to Oireachtas na Samhna!
This week two tickets to Oireachtas na Samhna events in The Gleneagle Hotel in Killarney can be won by one lucky subscriber to the Eolas e-zine. More

Fógraí Poiblí

Aighneachtaí á lorg maidir le logainmneacha Chontae Bhaile Átha Cliath

Cuireadh chun Tairisceana- Taighde bunaithe ar Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge

Scéim Teanga á hullmhú ag:
Teagasc
An Phríomh-Oifig Staidrimh

Imleabhar 3, Eagrán 39
19 Deireadh Fómhair, 2010


 

Oireachtas na Samhna 2010- Ticéid le buachan!

AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil

Seol scéalta nuachta, aiseolas, grianghraif nó fógraí poiblí don chéad nuachtlitir eile chuig
eolas@gaelport.com.
Send news stories,photos or notices for the next newsletter to
eolas@gaelport.com

Is le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge a chuireann Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge an nuachtlitir seo ar fáíl.
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]