Priomhscéalta/Top Stories

Gearrliosta Filíochta Fógartha
Tá an rún is mó i saol na Gaeilge le scaoileadh, tá an scéal a rabhamar ar fad ag súil leis tagtha!  Ar Lean

Poetry Shortlist Announced
The biggest secret in the Irish language world is about to be revealed, the announcement which we were all waiting for is about to be made.  More

 Ag Feitheamh leis na Filí!
Beidh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag eagrú Chuairt na bhFílí Albanacha ón 21-25 Aibreán i mbliana. Ar Lean

The Countdown begins! Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge are organising An Chuairt, a cultural exchange programme between Ireland and Scotland, from 21st to 25th April this year. More

Ar Scáth a Chéile' agus 'Scaip An Scéal
Seimineár Comhoibriúcháin agus Seimineár Caidrimh Phoiblí á reáchtáil ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge. Ar Lean

Ar Scáth a Chéile' agus 'Scaip An Scéal'
An Chomhdháil to host Co-operation and Public Relations Seminars.  More

Féile Mhaith do na Meáin Ghaeilge
Tugadh aitheantas do léiriúcháin Ghaeilge ag Féile na Meán Ceilteach a reáchtáladh i  gCaernafon na Breataine Bige an tseachtain seo caite. Ar Lean

Success for Irish productions at Celtic Festival 
Irish language productions fared well at the Celtic Media Festival which was held in Carenafon in Wales last week.  More

M.A. San Ateangaireacht Chomhdhála Rinne Seán Ó Neachtain, Feisire Eorpach, an cúrsa nua M.A. (Ateangaireacht Chomhdhála), an chéad chúrsa dá leithéid in Éirinn nó san Eoraip, a sheoladh. Ar Lean

M.A. in Conference Interpreting launched
Seán Ó Neachtain, MEP has officially launched NUI Galway's new Masters in Conference Interpreting.  More

Nuacht Eile/Other News

Gradam an Phiarsaigh 2009
Is é Mons. Breandán Ó Doibhlin, diagaire, oideachasóir, agus scríbhneoir, atá roghnaithe mar bhuaiteoir do Ghradam an Phiarsaigh 2009. Ar Lean
Gradam an Phiarsaigh 2009
Mons. Breandán Ó Doibhlin, theologian, educator and writer has been selected as the winner of Gradam an Phiarsaigh 2009. basis since 1980.
More

Ról Na Gaeilge In Athbheochan an Gheilleagair
Is é an téama atá roghnaithe d’Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge i mbliana ná Ról na Gaeilge in Athbheochan Gheilleagar na hÉireann.
Ar Lean
The Irish Language and Ireland’s Economic Recovery
The theme of Conradh na Gaeilge’s Ard-Fheis this year is aptly The Role of the Irish Language in Ireland’s Economic Recovery.
More

Muintir na Gaeltachta ag blagáil
Tá blag nua ildaite cruthaithe ag Caibríní de Barra, an t-áisitheoir  teanga i nGaeltacht na nDéise anois ar Wordpress agus léirítear sa bhlag beocht shaol na Gaeltachta ann.
Ar Lean
Gaeltacht Communities get blogging!
Gaeltacht communities in the Muskerry Gaeltacht and the Waterford Gaeltacht have proven with their new blogs how easy it is to provide information and news about their communities on the internet.
More

Gradam do Stiúrthóir Chló Iar-Chonnachta
Bronnadh Gradam Shean-Nóis Cois Life ar Stiúrthóir Chló Iar-Chonnachta, Micheál Ó Conghaile, as an saibhriú atá déanta aige ar an amhránaíocht dhúchasach thar na blianta.
Ar Lean
Award for Director of Cló Iar-Chonnachta
Micheál Ó Conghaile, Director of the publishing company Cló Iar-Chonnachta,  was  honoured at the weekend with the Sean-Nós Cois Life Award for his contribution to preserving traditional song over the years.
More

Buille na sní ag Iar-bhunscoil Mhá Nuad
Bhí  scoileanna i  Leamhcán, Co. Bhaile Átha Cliath agus i Maigh Nuad, Co. Chill Dara ag ceiliúradh an tseachtain seo  caite tar éis a mbua i gCraobh na hÉireann de Chomórtas Díospóireachta an Phiarsaigh. 
Ar Lean
Maynooth Post-Primary School have the last word!
There were joyous scenes among the Maynooth Post-Primary School supporters at the All-Ireland Finals of Gael Linn’s national debating competition, Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh.
More

Comórtas breá eile!
Bhí an chuma ar an scéal gur chuir an saol agus a mháthair isteach ar an  gcomórtas deireanach a reáchtáladh sa nuachtlitir seo.
Ar Lean
Another Great Competition!
And so it seemed that everyone in whole world entered the competition in our last newsletter when our inbox was inundated with email!
More

Abair i nGaeilge é
Seoladh líonra sóisialta úrnua snasta le linn Sheachtain na Gaeilge agus tá sé ag dul ó neart go neart ó shin. 
Ar Lean
Talk Irish.com
A brand new social network  which was launched during Seachtain na Gaeilge  is going from strength to strength.
More

Féile Chomórtha Joe Éinniú
Reachtáilfear Féile Chomórtha Joe Éinniú i gCarna, Conamara, 1 - 3 Bealtaine 2009. 
Ar Lean
Féile Chomórtha Joe Éinniú

A celebration of the life and works of the renowned singer, Joe Heaney will take place in Carna, Connemara 1-3 May, 2009
More

Fógraí Poibli/Public Notices

Aighneachtaí á lorg ag an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh & Bia.
Request for Submissions by the Dept. of Agriculture, Fisheries & Food

Aighneachtaí á lorg ag Institiúid Teicneolaíochta Átha Cliath
Request for Submissions by Dublin Institute of Technology.

Scéim Chónaithe, An Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath
Irish language residency scheme: UCD

Síneadh ama: Ciste Craoltóireachta Gaeilge
ILBF Digital News Service Tender - deadline extended

Sparántachtaí taighde le COGG
Research bursaries with COGG

Suirbhé - Maireachtáil i nGaeltacht na nDéise
Survey- Living in the Waterford Gaeltacht

Scéim Réigiúnach Sparánachta Tyrone Guthrie

Mayo County Council Tyrone Guthrie Regional Bursary Scheme 

Dréacht-Scéim Teanga á hullmhú ag Coláiste na Tríonóide
Draft Language Scheme in preparation by Trinity College

Dréacht-Scéim Teanga á hullmhú ag An Post
An Post prepare Language Scheme

Bewleys@6 le Clann O'Connor

Bewleys@6 With the O'Connor Family

Imleabhar 3, Eagrán 002


Volume 3, Edition 002


AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]