Gaelport Ezine
Eolas

Príomhscéalta / Main News

Deireadh le feitheamh fada ar Scéim Teanga Thithe an Oireachtais

Tá scéim teanga i bhfeidhm ag Oifig Thithe an Oireachtais ón 1 Lúnasa.
Ar Lean

End in sight to nine year wait for Oireachtas language scheme
August 1st marked the introduction of the first ever language scheme for the Houses of The Oireachtas which serve the Dáil and the Seanad. More
 

Deis do Ghaeilgeoirí tacú le lucht lagamhairc

Tá i gceist ag Childvision acmhainní foghlamtha Gaeilge a chur ar fáil do lucht lagamhairc san fhómhar agus tá an carthanas ag iarraidh ar chainteoirí Gaeilge tacaíocht a thabhairt dóibh. Ar Lean

Call for Irish speakers to help visually impaired

Childvision plans to provide Irish language resources to the visually impaired this autumn and is looking for support from volunteers with Irish language skills. More
 

Caighdeán athbhreithnithe don Ghaeilge

Ar deireadh thiar, tá leagan athbhreithnithe den Chaighdeán Oifigiúil ar fáil lena cheannach sna siopaí ó thús na seachtaine. Ar Lean

Irish language gets new Rule Book
A new version of an official guide to standardised rules of grammar and spelling in the Irish language has been published- fifty four years after the original guide was printed.  More

 

Tús curtha le próiseas earcaíochta do bhord an Údaráis

Cuireadh tús le próiseas earcaíochta d’fhonn comhaltaí a cheapadh ar Bhord Údarás na Gaeltachta le fógra an Aire Gaeltachta Dinny McGinley TD go bhfuil an Roinn ag lorg léirithe spéise ó dhaoine a bhfuil suim acu a bheith ceaptha ar an mbord. Ar Lean

New recruitment process for Board of Údarás na Gaeltachta
Expressions of interest have been sought by members of the public interested in serving on the Board of Údarás na Gaeilge under a new recruitment process announced by Minister of Gaeltacht Affairs Dinny McGinley.  More

7 Lúnasa 2012

Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
An Fáinne
 
Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag www.fainne.ie.
 Ar Lean | Read More
Nuacht na hEarnála / News from the Irish Language Voluntary Sector

An Cabhán i mbun ullmhúcháin don Fhleadh
Cloisfear scoth an cheoil ar fud bhaile Chabháin an mhí seo nuair a reáchtálfar Fleadh Cheoil na hÉireann. Tá clár d’imeachtaí Gaeilge beartaithe don tseachtain idir 12 – 19 Lúnasa 2012.
Ar Lean
Cavan prepares for Fleadh 2012
The best of music will be heard all around Cavan Town this month at Fleadh Cheoil na hÉireann. 
More 

Pleanáil don earnáil dheonach
Tá na heagrais dheonacha Ghaeilge i mbun cainteanna le Foras na Gaeilge maidir le struchtúr úr maoinithe a cheapadh don earnáil.
Ar Lean
Planning for the voluntary sector
Talks are ongoing between 19 Irish language organisations  and  Foras na Gaeilge over a new proposed funding structure for the voluntary sector.
More

Loinneog Lúnasa i nGaoth Dobhair
Déanfar ceiliúradh ar shaibhreas chultúr, cheol agus oidhreacht Ghaoth Dobhair an deireadh seachtaine seo nuair a reáchtálfar féile bhliantúil An Loinneog Lúnasa.
Ar Lean
Loinneog Lúnasa in Gaoth Dobhair
The annual Loinneog Lúnasa festival will take place in Gaoth Dobhair from 10th – 12th August and as usual will celebrate the best of culture that Gaoth Dobhair has to offer.
More

Gaelscoil de dhíth ar Nua-Eabhrac
Cuireadh achainí le chéile ar líne ag lorg 2,000 síniú chun Gaelscoil a bhunú i gcathair Nua-Eabhrac.
Ar Lean
New York city needs a Gaelscoil
A petition was recently put together with the aim of getting 2,000 signatures in order to establish a  Gaelscoil in New York City.
More

Ceol agus craic cois locha
Beidh ‘Ceol na Locha’, féile cheoil agus amhránaíochta lonnaithe i gceantar Gaeltachta Thuar Mhic Éadaigh, ar siúl ar 13 – 17 Lúnasa 2012.
Ar Lean
Crowds to gather at Lough Mask for a week of music and fun
‘Ceol na Locha’, a traditional Irish music and singing festival based in the Gaeltacht area of Toumakeady, County Mayo, is set to run from 13 – 17 August 2012.
More

Oidhreacht thógtha na hÉireann á ceiliúradh ag Seachtain Oidhreachta Náisiúnta 2012
Díreofar ar oidhreacht struchtúrach na hÉireann agus an saibhreas a bhaineann léi an mhí seo nuair a reáchtálfar Seachtain Oidhreachta Náisiúnta idir 18-26 Lúnasa.
Ar Lean
Ireland’s built heritage to be celebrated during National Heritage Week
This year’s National Heritage Week will run from 18th-26th August and will pay particular attention to the structural heritage of Ireland.
More

Comórtas Litríochta Mhanchain
Don dara bliain as a chéile, tá Cumann Gaeilge Mhanchain ag reáchtáil comórtas litríochta, oscailte don phobal i gcoitinne.
Ar Lean
Manchester Irish Language Literature Competition
For the second year in a row, Manchester Irish Language Group are running a literature competition open to the public.
More

Cúrsa Gaeilge cónaithe i Nua-Eabhrac
Tiocfaidh Gaeilgeoirí ó fud fad na cruinne le chéile ar 27 Lúnasa ar feadh seachtaine chun feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge le linn cúrsa cónaithe in Esopus, Nua-Eabhrac.
Ar Lean
Irish Language Immersion Course in New York
Irish speakers from across the world will come together on 27 September for an Irish Language Immersion week in Esopus, New York. 
More
 
Comórtas: CD leis an amhránaí Albanach Joy Dunlop le buachan
Ní fada go dtí go mbeidh filí, amhránaithe agus ceoltóirí traidisiúnta na tíre ag dul go hAlban chun blás dár gcultúr a roinnt le lucht Gadhlaig agus muintir na hAlban.
Ar Lean
Competition: Win a copy Joy Dunlop's Abum
That time of year is approaching again when Irish poets, singers and musicians will visit Scotland to showcase Ireland’s culture in its most traditional form.
More

Folúntais / Jobs

Cúntóir Caife agus miondíola

Cúntóir Naíonra

Stiúrthóir Naíonra

Baill Arm á lorg ag NÓS - poist dheonacha

Cartlann

Nuacht
is Deanai
Feilire

Foluntais

Cursai

Rogha na Seachtaine
Féile na nÉireannach i Milwaukee 2012
 
Beidh Féile na nÉireannach ar siúl i Milwaukee, Stáit Aontaithe Mheiriceá, ó 16-19 Lúnasa 2012.
 Ar Lean | Read More
Féile Scéalaíochta Chléire 2012
 
I láthair i mbliana beidh na scéalaithe Diarmuid O Drisceoil, Daniel Morden, Ed Stivender agus Katrice Horsley.
 Ar Lean | Read More
Féile an Droichid ag druidim linn
 
Beidh Féile an Droichid á reáchtáil ag Ionad Cultúir ‘An Droichead’ i mBéal Feirste.
 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Deanai
Feilire

Foluntais

Cursai

Rogha na Seachtaine
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras