Gaelport Ezine
Eolas

“Easpa Ionadaíochta” a deir Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge faoi Bhille na Gaeltachta

Tar éis stocaireacht leanúnach ó eagrais Ghaeilge le blianta anuas, foilsíodh Bille na Gaeltachta 2012 Dé Máirt na seachtaine seo caite. Ar Lean

New Gaeltacht Bill reduces democratic role of Gaeltacht citizens
After many years of lobbying from Irish language organisations the new Gaeltacht Bill 2012 was published last Tuesday. More
 

Bille Gaeltachta á rith go tapa tríd an Seanad

Ba léir go bhfuil deifir ar an Rialtas Bille na Gaeltachta 2012 a foilsíodh Dé Máirt 20 Meitheamh a chur trí Thithe an Oireachtais. Ar Lean

Gaeltacht Bill being rushed through the Houses of the Oireachtas
Senators from both sides of the house voiced their concern last Thursday with the lack of time been given to debate the Bill, the first Gaeltacht Bill since 1956. More
 

Fáilte curtha roimh athruithe ar phátrúnacht bunscolaíochta

Cuireadh fáilte roimh phlean gnímh na Roinne Oideachais agus Scileanna le déanaí maidir le moltaí an Bhoird Chomhairligh de chuid an Fhóraim ar Phátrúnacht agus Iolrachas san earnáil bhunscolaíochta.  Ar Lean

Changes to primary school patronage welcomed
The Action Plan recently devised by the Department of Education and Skills in response to the recommendations of the Advisory Board to the Forum on Patronage and Pluralism in the primary schools sector was welcomed last Thursday. More
 

Is gá tosú le taighde a deir na hEagrais Ghaeilge faoi chúrsaí maoinithe

Ag cruinniú le Foras na Gaeilge ar 14 Meitheamh 2012, chuir na heagrais bhunmhaoinithe Ghaeilge in iúl in athuair gur cheart dul i mbun taighde cuimsitheach ar obair na n-eagras, agus ar obair na hearnála deonaí Gaeilge i gcoitinne, sula mbreathnófaí ar aon phróiseas úr maidir le maoiniú na n-eagras. Ar Lean

Any new funding model should be research based declare Voluntary Organisations 
Core-funded Irish language voluntary organisations have once again asked Foras na Gaeilge to conduct comprehensive research into the work of the Irish language voluntary sector before agreeing on a new funding model for the sector. More

An doras druidte ar Scoil Mhín na Manrach

A gus bunscoileanna na tíre ag druidim do shaoire an tsamhraidh ar an aimsir seo, ní ríméad ach briseadh croí atá i ndán do dhaltaí agus a dtuismitheoirí i mBunscoil Mhín na Manrach nach mbeidh ag filleadh ar an scoil sin san fhómhar. Ar Lean

Scoil Mhín na Manrach closes its gates for the last time
While primary students across the country revel in the thoughts of their school closing for the summer, pupils of Scoil Mhín na Manrach ar broken hearted at the fact that they will not return in September. More

26 Meitheamh - 10 Iúil
26 June - 10 July

Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
An Fáinne
 
Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag www.fainne.ie.
 Ar Lean | Read More
Féilire 
 
Cuir an pobal ar an eolas faoi chiorcail chomhrá, ranganna Gaeilge, nó imeachtaí Gaeilge eile i do cheantar.  Seol na sonraí ar fad chuig eolas@gaelport.com.
 Ar Lean | Read More

Nuacht na hEarnála / News from the Irish Language Sector

Sprioc ‘Líofa 2015’ sínte go 5,000 cainteoir
Tugadh léiriú ar rathúlacht an fheachtais ‘Líofa 2015’ an tseachtain seo nuair a d’fhógair an tAire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta i Stormont, Carál Ní Chuilín, go sínfear sprioc na gcainteoirí úra Gaeilge i dTuaisceart Éireann ó 1,000 go 5,000 sa bhliain 2015. Ar Lean
‘Líofa 2015’ target extended to 5,000 speakers
The success of ‘Líofa 2015’ was apparent last week when Minister of Culture, Arts and Leisure in Stormont, Carál Ní Chuilín announced that the campaign’s target of new fluent Irish speakers has been extended from 1,000 to 5,000 for 2015. More

Ionad Cúraim Leanaí de luach €1 mhilliúin oscailte go hoifigiúil i gCarna
Ba le hinfheistíocht de €1 mhilliún maoinithe ag Pobal agus Údarás na Gaeltachta a rinneadh forbairt ar Ionad Cúraim Leanaí úr i gCarna a osclaíodh go hoifigiúil ar 18 Meitheamh. Ar Lean
€1 Million Childcare Centre in Carna officially opened
Advancements on a new Childcare Centre in Carna which was officially opened on 18 June were made with an investment of €1 million funded by Pobal and Údarás na Gaeltachta. More

Rás Aigéin Volvo i gCathair na dTreabh
Tá siad ag teacht arís  Ar Lean
City of the Tribes host Volvo Ocean Race Grand Finale
They’re coming again  More

Cúrsa iarchéime sa Chumarsáid ar fáil i gConamara
I gcroílár Gaeltacht Chonamara cúpla míle siar an bóthar ó cheannáras TG4 agus RTÉ Raidió na Gaeltachta, beidh mic léinn in ann tabhairt faoi chúrsa nua MA sa Chumarsáid ó mhí Mheán Fómhair ar aghaidh. Ar Lean
New postgrad communications course in Connemara
West of the Irish language media hub of TG4 and the RTÉ Raidió na Gaeltachta radio studio in Casla, a new masters programme in Irish language Communication will train a new generation of students hoping to break into the Irish language media. More

Maoiniú  €300,000 ceadaithe don Ghaeltacht
Fógraíodh le déanaí go gcuirfidh an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta €300,000 san iomlán ar fáil mar mhaoiniú do thionscadail Ghaeltachta sna míonna romhainn.  Ar Lean
€300,000 funding for An Ghaeltacht
The Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht has recently announced that €300,000 in funding for Gaeltacht areas will be rolled out in the coming months.  More

Féile Iorrais 2012
Beidh Féile Iorrais na bliana seo ar siúl i gceantar Iorrais i nGaeltacht Mhaigh Eo ón Aoine, 13 do dtí An Domhnach 22 Iúil 2012 Ar Lean 
Féile Iorrais 2012
This year’s Féile Iorrais will take place from Friday 13th – Sunday 22nd July and as always the programme will feature artists from around the world and closer to home.  More

Ainm i nGaeilge agus Ceannaire Gaeltachta do ‘Uisce Éireann’ 
D’fhógair an tAire Phil Hogan i mí Aibreán go mbunófar ‘Irish Water’, cuideachta faoi scáth Bhord Gáis, a thacóidh le rialacháin nua a thiocfaidh chun cinn níos déanaí sa bhliain ag baint le soláthar agus le méadrú uisce. Ar Lean
An Irish name and an Irish speaking Head of PR for ‘Uisce Éireann’
Minister Phil Hogan announced in April that ‘Irish Water’, a subsidiary of Bord Gáis, would be founded to regulate new measures regarding water supplies and metering. More

Seirbhísí i mBéarla amháin 
Is foinse eolais iontach é an suíomh idirlíon www.studentfinance.ie dóibh siúd a mbeidh ag tabhairt aghaidh ar chúrsaí ard-oideachais. Ar Lean
English only service available to Students
Students seeking information on financial support for further and higher education can now access a new website www.studentfinance.ie.  More

Leabhair ghleoite foilsithe ag An Gúm le buachan
An tseachtain seo, beidh deis iontach ag duine leabhair ghleoite do ghasúir atá foilsithe ag An Gúm a bhuachan. Ar Lean
An Gúm’s children’s books to be won
This week one lucky subscriber will win three children’s books which were published by An Gúm. More

Féile Charn Tóchair 2012
Cuirfear tús le Féile Charn Tóchair na bliana i gCarn Tóchair i nDoire ar an Domhnach seo 1 Iúil agus mairfidh na himeachtaí do dtí lár na míosa. Ar Lean
Carn Tóchair Festival 2012
This year’s Carn Tóchair Festival will kick of this coming Sunday 1st July in Carntogher, Co. Derry with a wide range of heritage and cultural events taking place until 15th July.  More

Imeachtaí sa Phobal / Upcoming Events

29 Meitheamh 2012 - Éigse 2012
29th June 2012 - Éigse 2012

30 Meitheamh 2012 - An Rás Aigéin Volvo ag druidim le ceann scríbe
30th June 2012 - City of the Tribes host Volvo Ocean Race Grand Finale

3 Iúil 2012 - Steeple sessions san Ardchathair
3rd July 2012 - Steeple sessions in the capital city

5 Iúil 2012 - Tionól Gaeltachta
5th July 2012 - Tionól Gaeltachta

Scoil Samhraidh Willie Clancy 2012
 
Beidh Scoil Samhraidh Willie Clancy ar siúl i Sráid na Cathrach i gCo. An Chláir ón 7 - 15 Iúil 2012.
 Ar Lean | Read More
Raidió RíRá beo ar an 01 Iúil 2012
 
Tosóidh Raidió RíRá ag craoladh beo ar an gcóras DAB i mBÁC agus Port Láirge ar an 01 Iúil 2012
 Ar Lean | Read More
Dul chun cinn na Gaelscolaíochta
 
Beidh cruinnithe eolais á reachtáil ag deireadh na míosa seo le gaelscoileanna nua i mBÁC a phlé 
 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Deanai
Feilire

Foluntais

Cursai

Rogha na Seachtaine
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras