Priomhscéalta

Ról na scoileanna lán-Ghaeilge 'fíorthábhachtach'
Ag labhairt dó agus é ag oscailt Chomhdháil Bhliantúil agus Oideachais Gaelscoileanna Teoranta  thug an tAire Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta Pat Carey TD aitheantas oifigiúil don ról “fíorthábhachtach” a bheidh ag na scoileanna lán-Ghaeilge i bhforbairt na straitéise 20 bliain don Ghaeilge. Ar Lean

Pivotal role for Irish-medium schools
Speaking at the opening of Gaelscoileanna Teo.’s annual conference, Minister Pat Carey officially recognised the pivotal role of Irish-medium schools in developing the twenty year Strategy for the Irish language and of the voluntary organisations which he sees as central to the future of Irish as a spoken languageMore

Staid Reatha na Straitéise
Beidh le feiceáil an mhí seo chugainn cén tionchar a imreoidh na ciorruithe móra atá geallta don Cháinaisnéis agus mar chuid den Phlean Téarnaimh Náisiúnta ar chur i bhfeidhm na Straitéise 20 bliain don Ghaeilge.  Ar Lean

Upate on Language Strategy
The next few weeks will be crucial in assessing the long-term impact  which the cuts forecast in the forthcoming Budget and the National Recovery Plan will have on the roll-out and operation of  the proposed  20 year Strategy for the Irish language. More

Scrabble as Gaeilge ar fáil anois!
Agus é ar fáil le ceannach sna siopaí agus ar líne le seachtain anuas, tá éileamh suntasach mór ar  Scrabble as Gaeilge, an leagan Gaeilge den chluiche cláir atá aitheanta ar fud an domhain. Ar Lean
 
Scrabble as Gaeilge now on sale!
 While it has only been available to buy online and in shops for a short while, customers have shown a remarkable level of interest in Scrabble as Gaeilge, the Irish language version of the successful board game. More
 
 

 Ag tacú le táirgí déanta in Éirinn
 Tá An Siopa Leabhar de chuid Chonradh na Gaeilge ag tacú le táirgí déanta in Éirinn agus le carthanais Éireannacha i mbliana, leis an réimse is mó de chártaí dátheangacha ar díol i 6 Sráid Fhearchair idir seo agus an Nollaig. Ar Lean
 
 Buy Irish in 'An Siopa Leabhar'
 Dublin's Irish language bookshop, 'An Siopa Leabhar' run by Conradh na Gaeilge on Harcourt Street has a range of Irish made products and christmas cards on sale this Christmas. More  

Nuacht Eile

'An Leabhar úr' Dialann Dúlra le buachan
An tseachtain seo, beidh deis iontach ag duine leabhar gleoite dar teideal Dialann Dúlra le Tony McNally a bhuachan. Ar Lean
Win a copy of wildlife journal 'Dialann Dúlra'
This week one lucky subscriber will win a copy of the new book by wildlife enthusiast Tony McNally Dialann Dúlra which was recently launched in Merrion Square, Dublin.  More

Máire Killoran ceaptha mar Stiúrthóir na Gaeilge.
Ceapadh Máire Killoran mar Stiúrthóir na Gaeilge leis an Roinn Gnóthaí, Comhionannais agus Gaeltachta le déanaí.  Ar Lean
Maire Killoran appointed as Director of Irish
Máire Killoran has been appointed  as Director of Irish with the Department of Community, Equality and Gaeltacht affairs. More

Dea-scéala ‘Gaelscéal’
Bhí údar don cheiliúradh ag foireann bheag an nuachtáin Gaelscéal  le déanaí nuair a fógraíodh go bhfuil duais mhór idirnáisiúnta buaite ag an nuachtán le himeacht de bheagnach trí ráithe ó chuaigh an nuachtán i gcló den chéad uair.  Ar Lean
Good news for ‘Gaelscéal’
Irish language weekly Gaelscéal recently celebrated the good news that the newspaper, which is in print almost nine months has won a prestigious industry award. More

Cré na Cille ar fáil le ceannach ar DVD
Tá an scannán lánfhada Gaeilge Cré na Cille, leagan d’úrscéal iomráiteach Mháirtín Uí Chadhain, ar fáil le ceannach ar DVD anois.  Ar Lean
Cré na Cille released on DVD
The long awaited DVD of Cré na Cille, the feature film adaptation of Máirtín Ó Cadhain’s celebrated Irish language novel, has been released by ROSG. More

Ar Thóir an Óir
Agus clár faisnéise nua ‘Ar Thóir an Óir’ le craoladh ar Raidió na Life agus Raidió Fáilte go luath, eachtrófar dúinn conas mar atá ag éirí leis na hiarrachtaí atá ar bun ag an dá stáisiún acmhainní a roinnt. Ar Lean
In Search of Gold
The latest project to benefit from increased co-operation between Irish language radio stations, Raidió na Life and Raidió Fáilte is set to be aired this week. More

Dráma Nua ar Stáitse san Ardchathair
Léireofar an dráma is déanaí ó pheann an drámadóra, Aodh Ó Domhnaill ar stáitse na Péacóige i mBaile Átha Cliath i Mí na Nollag. Ar Lean
New Irish play for Peacock stage
The latest drama from award winning Irish language playwright, Aodh Ó Dómhnaill will take to the stage in the Capital’s Peacock Theatre this December. More

Fógraí Poiblí

Aighneachtaí á lorg ag:

Cuideachta Chrannchur Náisiúnta an Phoist 

30 Samhain, 2010
 


AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil

Seol scéalta nuachta, aiseolas, grianghraif nó fógraí poiblí don chéad nuachtlitir eile chuig
eolas@gaelport.com.
Send news stories,photos or notices for the next newsletter to
eolas@gaelport.com

Is le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge a chuireann Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge an nuachtlitir seo ar fáíl.
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]