Priomhscéalta

Cara dil na Gaeilge ag dul ar scor
Ba mhaith le Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge gach rath a ghuí ar ár gcara Pádraig Ó Ceithearnaigh, agus é ag dul ar scor. Ar Lean

Déan Machnamh ar Straitéis 20 Bliain ar dtús-Conradh
Tá Conradh na Gaeilge ag éileamh ar an Rialtas an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge a chur san áireamh sula ndéantar aon chinneadh faoi na moltaí a rinneadh i dTuarascáil an Bhoird Snip Nua a bhaineann leis an nGaeilge. Ar Lean

Gearrliosta Leabhar na Bliana fógartha
D’fhógair Páidí Ó Lionáird an gearrliosta do Ghradaim Leabhar na Bliana sa New Theatre, Barra an Teampaill mar chuid den fhéile litríochta IMRAM le déanaí. Ar Lean

Féile IMRAM faoi lán seoil.
Tá féile IMRAM na bliana seo faoi lán seoil agus mar chuid d’fhéile IMRAM, beidh ócáid ar siúl Cois Teallaigh, i  gComhdháil Náisiúnta na Gaeilge áit a mbeidh Biddy Jenkinson ag léamh cuid dá shaothar. Ar Lean

Comhoibriú sa Bhreatain
Tá grúpaí Gaeilge sa Breatain chun dul i mbun comhoibriú a dhéanamh le dúshláin chomónta acu a shárú. Ar Lean

Nuacht Eile

Cearta agus Ceiliúradh i mBéal Feirste 
Reáchtálfaidh POBAL, lá Gaelach in Aonach Naomh Seoirse, Béal Feirste mar chomóradh trí bliana ó thug an Rialtas gealltanais i gComhaontú Chill Rímhinn go ndaingneofaí Acht na Gaeilge, chun cultúr agus teanga na Gaeilge a chur chun cinn. Ar Lean

Gradam An Bhéil Bhinn 2009
Ócáid fhíorspeisialta a bheidh á reáchtáil ag an mBéal Binn an mhí seo chugainn, nuair a bhronnfar Gradam an Bhéil Bhinn 2009 ar an amhránaí sean-nóis Ciarán Ó Concheanainn. Ar Lean

CÚLA4 ar chainéal 602 NTL
Dheimhnigh Chorus Ntl le déanaí, go bhfuil CÚLA4, bloc laethúil clár óige  TG4 ar fáil mar chainéal ar leith i zón na ndaoine óga ar  Chorus ntl ón Máirt 1 Meán Fómhair.  More


Feidhmchlár Gaeilge “Amhrán na bhFiann" ar an bhfón póca
Tá Nokia, i gcomhair le Gaelchultúr, tar éis feidhmchlár a sheoladh a chuireann ar do chumas focail an amhráin náisiúnta a fhoghlaim ar do ghuthán póca Nokia. Ar Lean

Seal sa Stiúidéo
Ar Dhéardaoin na seachtaine seo caite, tháinig ionadaithe ó roinnt mhaith eagraíochtaí Gaeilge le chéile chun freastal ar cheardlann ar scileanna raidió. 
Ar Lean

Aitheantas d’Oileánach ón mBlascaod Mór 
Rinne Ollscoil na hÉireann, Má Nuad onórú inné ar “Fíor-nasc beo dár n-oidhreacht agus traidisiún” tráth ar bronnadh Céim Dhochtúireachta Oinigh sa Litríocht ar Mhicheál Ó’Ceárna ag Ionad an Bhlascaoid Mhóir i nDún Chaoin, Co Chiarraí. Ar Lean

Deontais Ghaeltachta nua ceadaithe ag an Aire Ó Cuív
D’fhógair an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltacht,  Éamon Ó Cuív T.D. deontais nua do thrí thionscnamh éagsúla a fhreastalóidh ar riachtanais phobal Chonamara inné. 
Ar Lean

Cnuasach filíochta le Ciarán Ó Coigligh le buachan!
Tá cnuasach filíochta leis an scríbhneoir agus léachtóir Ciaran Ó Coigligh dar teideal “Filíocht an Reatha” le buachan.
Ar Lean 


Láis chainte Cois Teallaigh
Ar an 21 Meán Fómhar chuir Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge tús lena sraith úr de Chiorcal Comhrá i gceartlár na cathrach. Ar Lean

Fógraí Poiblí

Dréachtstraitéis Idirlín don Óige

Suirbhé Custaiméara - Údaráis Áitiúla Mhaigh Eo 

Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003: Aighneachtaí á lorg ag an Roinn Cosanta.

Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003: Aighneachtaí á lorg ag Coiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe

Tairiscint-Iris Ghaeilge ar líne

Imleabhar 3, Eagrán 13


AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]