Priomhscéalta/Top Stories

Fáilte curtha roimh ráiteas an Aire
Ag cruinniú de na heagraíochtaí Gaeilge atá bunmhaoinithe ag Foras na Gaeilge, fáiltíodh roimh ráitis an Aire Pat Carey TD maidir le leanúint de mhaoiniú na n-eagraíochtaí bunmhaoinithe fad agus atá athbhreithniú ar bun ag Foras na Gaeilge ar struchtúr maoinithe na n-eagras bunmhaoinithe, de réir  éilimh ón gComhairle Aireachta Thuaidh/Theas.  Ar Lean

Minister's Statement welcomed by Organisations
Irish language organisations core-funded by Foras na Gaeilge, last week welcomed announcements made by Minister for Community, Equality and Gaeltacht Affairs, Pat Carey TD in the media.  These statements  related to the continuation of funding for the organisations until a review which is currently being carried out by Foras na Gaeilge, under the direction of the North South Ministerial Council, is completed.  More

Aitheantas tugtha do chomhlachtaí ag barr a maitheasa
Bhí  maithe agus móruaisle an ghnó, idir fhiontraithe áitiúla agus urlabhraithe de chuid na  gcomhlachtaí idirnáisiúnta is mó cáil in Éirinn,  i láthair i dTeach an Ardmhéara i mBaile Átha Cliath Dé hAoine do na gradaim Barr 50 Gnó le Gaeilge.  Ar Lean
 
Recognition for top Irish language companies
The great and the good from the Irish business world, including local entrepreneurs and representatives from top multi-national companies were in attendance at the Mansion House last Friday, for the Barr 50  Gnó le Gaeilge Business Awards. More

Gaeltacht Bhaile Átha Cliath? 
Tá tús curtha ag an eagraíocht Comhluadar leis an bpleanáil chun lonnaíocht nua Ghaeltachta a bhunú i mbruachbhaile i gceantar Bhaile Átha Cliath.  Ar Lean

Plans to establish Dublin Gaeltacht
Comhluadar have  taken the first steps in their plan to establish a new Gaeltacht settlement in the suburbs of Dublin City.  More

Siollabas nua le plé ag cruinniú
Beidh múinteoirí ó scoileanna Gaeltachta ar fud na tíre ag freastal ar chruinniú práinneach, Dé Céadaoin i nGaillimh mar gheall ar na hathruithe ar shiollabas  na hArdteiste.  Ar Lean
 


National Meeting to discuss Syllabus
Teachers from Gaeltacht schools will gather in Galway on Wednesday for a national meeting, organised by Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta, to discuss the challenges posed by the proposed new Leaving Cert Irish syllabus. More

Nuacht Eile/Other News

Binneas na filíochta le cloisteáil sa Sugar Club
Beidh réaltaí ceoil agus stáitse i láthair ag an gcéad oíche de chlub filíochta nua a reáchtálfar san ardchathair Dé Céadaoin seo chugainn, 19 Bealtaine. Ar Lean  
Poetry Evening at the Sugar Club
Renowned Irish language actors and musicians will take part in the first regular IMRAM literature evening in Dublin on Wednesday, 19 May. More

Gradam Uí Chuanacháin 2010
Déanfaidh Gael-Taca Comórtas Ghradam Phádraig Uí Chuanacháin 2010 a sheoladh go hoifigiúil san Óstán Rochestown Park, i gCorcaigh Dé Máirt, 18 Bealtaine. Ar Lean
Gradam Uí Chuanacháin 2010
Gael-Taca will officially launch this years Pádraig Ó Cuanacháin Award in the Rochestown Park Hotel in Cork on Tuesday, 18 May.  More

Buntáiste Breise na Gaeilge faoi chaibidil sa Ríocht
D'fhreastail 300 dalta iar-bhunscoile ar sheimineár eolais mar gheall ar na buntáistí a bhaineann le labhairt na nGaeilge i réimse leathan de ghairmeacha beatha i gCill Airne le déanaí. Ar Lean
Buntáiste Breise na Gaeilge discussed in Killarney
300 post-primary students attended an information seminar in Kilarney recently which focused on a range of careers and sectors where Irish is seen as a distinct advantage for employees. More

DVD 'Aifric' le buachan!
An tseachtain seo tabharfar deis do bheirt cóip den tsraith teilifíse ‘Aifric’, atá ar fáil ar DVD anois,  a bhuachan. Ar Lean
‘Aifric’ DVD to be won!
This week  Eolas! readers are in with the chance of winning a copy of the award-winning series ‘Aifric’ on DVD. More

Fógraí Poibli/Public Notices
Foras na Gaeilge: Scéim Phobail Gaeilge 2011 – 2013
Foras na Gaeilge: Community Scheme 2011 – 2013


Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht
Postgraduate Diploma in Translating and Editing (online)

Scéim Chonaithe Ollscoil Luimnigh
UL Irish language Residency Scheme
Scéimeanna Teanga/Language Schemes

Aighneachtaí á lorg ag
Submissions sought by:

Coiste Gairmoideachais Chathair Bhaile Átha Cliath/Dublin City VEC

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath/Dublin City University

An Bord Pleanála

Udaráis Áitiúla an  Chláir/ Clare Local Authorities

Imleabhar 3, Eagrán 29


 


Volume 3, Edition 29
AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil

Seol scéalta nuachta, aiseolas, grianghraif nó fógraí poiblí don chéad nuachtlitir eile chuig
eolas@gaelport.com.
Send news stories,photos or notices for the next newsletter to
eolas@gaelport.com
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]