Priomhscéalta

Aitheantas don Tumoideachas

Bhí cúis cheiliúrtha ag gaelscoileanna na tíre an tseachtain seo caite, le ráiteas eisithe ag an Roinn Oideachas agus Eolaíochta ag tarraingt siar imlitir 0044/2007. Ar Lean

Scéim Labhairt na Gaeilge
 
Bhí ardú beag ar líon na dteaghlach a rinne iarratas faoi Scéim Labhairt na Gaeilge don scoilbhliain 2008/2009 de réir figiúirí a d’eisigh an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltacht inné. Ar Lean

Stádas na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal

D’fhógair an tAire Oideachais agus Eolaíochta, Batt O’ Keeffe an tseachtain seo caite go raibh sé i gceist aige Ollscoil Náisiúnta na hÉireann a dhíscaoileadh. Ar Lean

Taighde ar Earnáil Dheonach na Gaeilge
Bunaíodh Grúpa Oibre faoi choimirce na Comhdhála, chun taighde a dhéanamh ar mheon na n-eagraíochtaí in earnáil dheonach na Gaeilge ar a bhfís don todhchaí agus tá fáil anois ar an tuairisc a d'eascair as an taighde sin. Ar Lean

Tacaíocht don Straitéis

Ar an gCéadaoin seo caite, bhí sé eagraíocht Ghaeilge agus duine aonair amháin os comhair  Chomhchoiste Oireachtais agus iad ag cur a dtuairimí maidir le Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge i láthair. Ar Lean

Nuacht Eile

Buntáiste Breise na Gaeilge sa Mhargadh Saothair
Tugtar le fios i dtuarascáil nua go mbíonn buntáistí breise ag cainteoirí Gaeilge sa mhargadh saothair. Ar Lean


Rith 2010: Clár na féile fógartha

Bhí Bláthnaid Ní Chofaigh, Luke Fitzgerald, Ollie Cahill agus Anthony Moyles i láthair ag ócáid speisialta chun clár oifigiúil na féile Rith 2010 a sheoladh inné i mBaile Átha Cliath. Ar Lean

Seimineár Eolais d’Oifigigh Forbartha na Gaeilge.
Reáchtálfar Seimineár eolais d’oifigigh Forbartha na Gaeilge sna Comhlachtaí Poiblí le linn Thóstal na Gaeilge 2010.Ar Lean

Gradaim Ghlór na nGael le fógairt ar chlár SBB
Fógróidh Glór na nGael buaiteoirí chomórtas na bliana 2009 beo ar chlár Seán Bán Breathnach ar RTÉ Raidió na Gaeltachta Dé  hAoine 29 Eanáir. Ar Lean

Caith Vóta ar son COGG!
Tá fógartha ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta go bhfuil suíomh gréasáin na comhairle ar ghearrliosta Ghradam Idirlín Ireland’s E-Government Awards. Ar Lean


Scéalta Scáileáin na Gaeilge
Tá  modúl nua ar stair agus ar thábhacht na Gaeilge sna scannáin ar fáil i Scol Scannaíochta agus Meán Digiteach in ÓÉ Gaillimh anois. Ar Lean

Buntáiste Breise na Gaeilge á reáchtáil i mBóthar na Trá
Mar chuid de Thóstal na Gaeilge 2010 beidh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag eagrú ‘Buntáiste Breise na Gaeilge’ do dhaoine óga ar an Aoine, 26 Feabhra 2010. Ar Lean

Ticéad do Thóstal na Gaeilge le buachan!
An tseachtain seo beidh foireann Gaelport ag tabhairt deise do bhuaiteoir amháin  ticéad i gcomhair imeachtaí Thóstal na Gaeilge 2010 a bhuachan. Ar Lean

Féile Idirnáisiúnta Filíochta Bhéal Áth na mBuillí 2010
Is é an 5 Feabhra spriocdháta na féile 'Féile Idirnáisiúnta Filíochta Bhéal Átha na mBuillí. Ar Lean

Éigse na Brídeoige
Is Féile chultúrtha é Éigse na Brídeoige a chuireann imeachtaí ar siúl in áiteanna éagsúla i nGaeltacht Uíbh Ráthaigh i gCiarraí Theas ag tús mhí Feabhra gach bliain. Ar Lean

Fógraí Poiblí

Aighneachtaí á lorg ag An Roinn Iompair

Aighneachtaí  á lorg ag Coiste Gairmoideachais Chontae Mhaigh Eo

Fógra do mhúinteoirí Gaeilge i gContae Chorcaí
Imleabhar 3, Eagrán 21


 
AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]