Priomhscéalta

'Éilimh Toghchánaíochta' foilsithe ag an gComhdháil
Ag eascairt as an seimineár poiblí a reáchtáladh i mBaile Átha Cliath ar an 3 Feabhra, beidh éilimh toghchánaíochta á chur faoi bhráid na bpáirtithe polaitíochta. Ar Lean

Easaontú idir na páirtithe maidir le Gaeilge na hArdteistimeireachta
Is léir nach bhfuil na páirtithe ar aon tuairim maidir leis an nGaeilge agus na mórcheisteanna a bhaineann léi ina measc cur i bhfeidhm na Straitéise Fiche Bliain don Ghaeilge agus stádas na Gaeilge san Ardteist. Ar Lean

An Straitéis amach anseo
Ag seimineár poiblí lae a d’eagraigh an Chomhdháil an tseachtain seo caite, labhair saineolaithe ó réimsí éagsúla na pleanála teanga Gaeilge ar na céimeanna tosaigh ar gá a ghlacadh chun an Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge a bhaint amach. Ar Lean

Diospóireacht na gCeannairí- as Gaeilge
Beidh Enda Kenny TD, Éamon Gilmore TD agus Mícheal Ó Máirtín TD ag glacadh páirte sa cheád díospóireacht cheannaireachta riamh as Gaeilge ar an teilifís an tseachtain seo chugainn.  Ar Lean

Nuacht na hEarnála/ Industry News

Comórtas Uí Néill 2011
Le trí bliana anuas reáchtáil Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge comórtas filíochta le linn Chuairt na bhFilí Albanacha ar Éirinn. Beidh Comórtas Uí Néill oscailte go hoifigiúil le haghaidh iarratais ón gCéadaoin, 9 Feabhra 2011. Ar Lean

Coras dearfach earcaíochta ag teastál sa státchóras- An Coimisinér Teanga
“Teip iomlán” a thug an Coimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin, ar an mbeart a rinneadh 40 bliain ó shin deireadh a chur leis an riachtanas a bhí ann do státseirbhísigh inniúlacht a bheith acu sa Ghaeilge agus sa Bhéarla araon. Ar Lean

Doyle agus Dunne fógartha mar ambasadóirí Sheachtain na Gaeilge
Beidh an dornálaí aitheanta Bernard Dunne & an láithreoir teilifíse Craig Doyle  mar ambasadóirí Sheachtain na Gaeilge i mbliana. Ar Lean

Ceol na bpíb ag Bewley’s@
6
Tá tráthnóna phléisiúrtha le ceol den scoth geallta i gcuideachta na gceoltóirí cumasacha Tiarnán Ó Duinnchín agus Laoise Kelly in Amharclann Bewley’s ar Shráid Grafton ar an Máirt, 22 Feabhra 2011. Ar Lean

Crunniú na mban tí
Tá CONCOS ag reáchtáil cruinnithe idir lucht Choláistí Samhraidh agus mná tí ó na ceithre chúige in Óstán Chuan Chonamara sna Forbacha ar an 9 Feabhra 2011. Ar Lean

Comórtas
An tseachtain seo, beidh deis iontach ag duine leagan Chonnacht agus Uladh den foilseachán nua Breacadh a bhuachan. Ar Lean

Deiseanna do Ghaeilgeoirí thar lear
Is mó an fás agus forbairt atá tagtha ar an nGaeilge go hidirnáisiúnta le blianta anuas lena n-áirítear í a bheith aitheanta mar theanga oifigiúil san Aontais Eorpach agus lise seo tá deiseanna gairme ann do Ghaeilgeoirí ar fud na cruinne. Ar Lean

Fógraí Poiblí/ Public Notices

Aighneachtaí á lorg maidir le comharthaí bóithre ó Thuaidh
Submissions sought on Northern road signs

8 Feabhra 2011

 

Físeáin ar fáil ar Youtube
Check us out on Youtube

AróConnect

Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil

Seol scéalta nuachta, aiseolas, grianghraif nó fógraí poiblí don chéad nuachtlitir eile chuig eolas@gaelport.com.

Send news stories, photos or notices for the next newsletter to
eolas@gaelport.com

Is le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge a chuireann Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge an nuachtlitir seo ar fáíl.

Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter

[Díliostáil/Unsubscribe]