Priomhscéalta / Top Stories

Cuairt ón Aire Carey, TD ar an gComhdháil
Ag labhairt ag cruinniú de bhalleagraíochtaí Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge, dúirt an tAire Carey go bhfuil spriocanna uaillmhianacha leagtha amach sa Straitéis 20 bliain, agus go mbeidh an Rialtas ag brath ar earnáil na Gaeilge chun sin a bhaint amach.  Ar lean

Minister Carey, TD visits a meeting of An Chomhdháil
At a meeting of Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge Minister Carey spoke of the ambitious goals laid out in the 20 year strategy, and said the Government will be relying on partnerships with the Irish language sector in order to achieve these goals. More

Sceideal an Fhómhair ar TG4
Rachaidh fear na hUaimhe, Hector Ó hEochagáin ar chamchuairt timpeall ar Cheanada, trí gach ceann den ocht gcúige atá sa tír ollmhór seo, sa chlár 'Hector i gCeanada' mar chuid de sceideal úr TG4. Ar lean

TG4 announces autumn schedule
Canadians watch out, as Hector Ó hEochagáin makes his way across the country with many an adventure along the way in the programme 'Hector i gCeanada' as part of TG4's new schedule. Ar lean

Éileamh mór ar Naíonraí
Tá fógartha go mbeidh 18 naíonra nua ag oscailt i mbliana. Is méadú suntasach é sin ar an gcúig naíonra a d’oscail in 2009,   de réir figiúirí atá eisithe ag Forbairt Naíonraí Teoranta. Ar lean
 
Demand for Naíonraí places increases
18 new naíonraí are to open their doors this year according to figures released by Forbairt Naíonraí Teoranta. This is an increase on the five new naíonraí which opened for the first time in 2009. More

Deiseanna do Ghaeilgeoirí thar sáile
Ní in Éirinn amháin ar ndóigh, atá deiseanna ann do Ghaeilgeoirí oilte, tá níos mó deiseanna ann inniu ná mar a bhí riamh, san Eoraip agus níos faide i gcéin fiú.  Ar lean

Opportunities galore for Irish language graduates
There are more opportunities than ever before, both at home and abroad for Irish language graduates.  More

Cara mór na Gaeilge ar shlí na fírinne
Tugadh buille mór do phobal na hÉireann agus do phobal na Gaeilge nuair a tugadh le fios an tseachtain seo caite go raibh an t-aisteoir cáiliúil Mick Lally i ndiaidh bás a fháil. Ar lean 

Farewell to a great friend of the Irish language
The Irish public were saddened to hear of the passing away of the Irish renowned actor and public figure Mick Lally last week. More

Nuacht Eile / Other News

Siollabas nua don Ghaeilge ar an tríú leibhéal
Sheol an tAire Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta, Pat Carey T.D., an dara céim de thionscadal náisiúnta siollabais don Ghaeilge ar an tríú leibhéal.
Ar Lean
Launch of new third level Irish syllabus 
The Minister for Community, Equality and Gaeltacht Affairs, Pat Carey T.D. launched the second phase of a national syllabus for Irish at third level yesterday. More

Buntáiste Breise na Gaeilge ar chamchuairt!
Beidh an seimineár 'Buntáiste Breise na Gaeilge' á reáchtáil ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge in ionaid éagsúla timpeall na tíre sa chéad tréimhse den scoilbhliain úr. Ar Lean 

Buntáiste Breise na Gaeilge on Tour!
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge are organising a series of seminars titled ‘Buntáiste Breise na Gaeilge’ across the country over the coming months. More

Féile Litríochta IMRAM 2010
Beidh Féile Litríochta IMRAM na bliana seo ar siúl ón 14-29 Meán Fómhair 2010. Ar Lean
IMRAM Literature Festival 2010 
A magical voyage  through the realms of Irish language literature and beyond. More

Oíche Chultúrtha in Oifigí Chonradh na Gaeilge 
Beidh Culture Night ar siúl ar an Aoine, 24 Meán Fómhair 2010 agus mar cheiliúradh beidh neart imeachtaí cultúrtha ar siúl timpeall na príomhchathrach. Ar Lean
Conradh na Gaeilge Celebrate Culture Night 
Culture Night will take place on Friday, 24th September 2010.  Many cultural events will take place in various venues all over the capital city. More

Ciorcal Comhrá Cois Teallaigh 
I gceann coicíse beidh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag cur muintir na príomhchathrach ag caint agus ag comhrá le chéile trí mheán na Gaeilge gach tráthnóna Luain. Ar Lean
Cois Teallaigh Conversational Irish Language Groups
In a fortnight Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge intend to get Dublin city talking as Gaeilge by facilitating Irish Language Conversational groups every Monday this autumn. More

An bhfuil tú ag cuardach grá as Gaeilge?
Tá Wadell Media ag iarraidh cleamhnais a shocrú idir rannpháirtithe óga sa tsraith úr teilifíse, ‘Mo Ghrá Gael’. Ar Lean
Are you looking for love through Irish?
Wadell Media are currently looking for participants in a new television dating show, ‘Mo Ghrá Gael’. More

Lascaine an Fhómhair ar Ranganna Chonradh na Gaeilge
Cuirfear tús le ranganna oíche Chonradh na Gaeilge i mBaile Átha Cliath go luath agus tá praghas laghdaithe á chur ar fáil do dhaoine dífhostaithe arís i mbliana. Ar Lean 

Conradh na Gaeilge Class Concessions 
Conradh na Gaeilge’s Dublin night classes in Irish are gearing up for another term, and have a special discount price available for the unemployed again this year. More

Cultúrlann Uí Chanáin bliain amháin d’aois
Tá Cultúrlann Uí Chanáin ag ceiliúradh an tseachtain seo, agus é bliain amháin d’aois. Ar Lean
Cultúrlann Uí Chanáin one year old
Cultúrlann Uí Chanáin is celebrating this week, on this its first birthday. More

Spriocdháta don M.A. sa Ghaeilge Fheidhmeach ITBÁC

Cuireann Scoil na dTeangacha, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, i gcomhar le Gaelchultúr Teoranta fáilte roimh iarratais ó dhaoine  ar mian leo tabhairt faoin gcúrsa páirtaimseartha dhá bhliain seo. Ar Lean
Deadline for the MA in Applied Irish at DIT
DIT School of Languages welcomes applications for this two year part-time masters programme. More

Comharthaíocht Dhátheangach i gCo. Mhaigh Eo
Tá Gnó Mhaigh Eo ag cur comhlachtaí i Maigh Eo ar an eolas faoin Scéim um Ábhair/Comharthaíocht Dhátheangach atá a sholáthar ag Foras na Gaeilge d’Fhiontair Mheánmhéide agus Bheaga. Ar Lean 

Bilingual signage for businesses in County Mayo
Gnó Mhaigh Eo is reminding Mayo Businesses of the Bilingual Business Materials scheme and the Bilingual Outdoor Signage scheme.  More 

Ceolchoirm mhór leis na Píobairí Uilleann
Tá áthas ar na Píobairí Uilleann The Ace & Deuce of Piping a chur i mbéal an phobail ar an Satharn, 09 Deireadh Fómhar 2010. Ar Lean
The Ace and Deuce of Piping 
Na Píobairí Uilleann presents The Ace & Deuce of Piping in Liberty Hall in Dublin on Saturday, 9th October 2010. More

Ticéid chuig Craobh Cheannais Camógaíochta Gala le buachan
Tabharfaidh Gaillimh agus Loch Garman aghaidh ar a chéile sa chluiche ceannais de Chraobh Camógaíochta na hÉireann de chuid Gala.  Tá dhá thicéad chuig cluichí camógaíochta an Domhnaigh á dtairiscint do léitheoir ámharach Gaelport.com.  Ar Lean
Win two tickets to the Gala All Ireland Camogie Final
Galway and Wexford will contest this year’s All Ireland Camogie final in Croke Park this Sunday, 12 September at 4pm, and Gaelport.com is offering one lucky winner a chance to win two tickets to attend Sunday's triple header. More

Scéimeanna Teanga / Language Schemes
Aighneachtaí á lorg ag / Submissions sought by:
Comhairle Cathrach Chorcaí 
Cork City Council
Fógraí Poiblí / Notices

Ceiliúradh Bheannú John Henry Cairdinéal Newman
Blessing of Cardinal Newman

Buille Faoi Thuairim ar ais ar RTÉ Raidió 1
Buille Faoi Thuairim returns to RTÉ Radio 1

Ceardlann Scríbhneoireachta le Gréagóir Ó Dúill
Creative Writing Workshop with Gréagóir Ó Dúill

Imleabhar 3, Eagrán 36


 
Volume 3, Edition 36


Sceideal Úr TG4
Comórtas: Ticéid Chamógaíochta le buachan
AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil

Seol scéalta nuachta, aiseolas, grianghraif nó fógraí poiblí don chéad nuachtlitir eile chuig
eolas@gaelport.com.
Send news stories,photos or notices for the next newsletter to
eolas@gaelport.com

Is le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge a chuireann Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge an nuachtlitir seo ar fáíl.
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]