Priomhscéalta/Top Stories

Na Cuairteoirí ar an mBóthar
In ainneoin na dtrioblóidí taistil a thit amach an tseachtain seo,  d’éirigh leis na filí Albanacha aistear a dhéanamh thar shruth na maoile ar bhád agus an turas fada a dhéanamh ó Aontroim go Cathair Chorcaí tráthnóna inné.  Ar Lean

Scottish Visitors on the Road Despite the travel woes caused by  presence of  volcanic ash in the atmosphere, the Scottish poets taking part in this years Cuairt na bhfilí Albanacha managed to sail across the North Channel between Ireland and Scotland to continue their long journey from Antrim to Cork late yesterday evening. More

Mac Fhearghusa Atofa
De bhua na teicneolaíochta, bhí an deis ag lucht féachana idirlín timpeall an domhain súil a chaitheamh ar imeachtaí Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge de réir mar a thit siad amach ag an deireadh seachtaine i gCathair Luimnigh.  Ar Lean

Mac Fhearghusa Re-elected
Thanks to modern technology, audiences worldwide were able to log on to watch the proceedings of last weeks Conradh na Gaeilge Ard-Fheis online. More

Díolúine ón nGaeilge ina hábhar imní do mhúinteoirí
Tá Comhar na Múinteoirí Gaeilge ag éileamh ar an Roinn Oideachais monatóireacht níos géire a dhéanamh ar na díolúintí ón nGaeilge a bhronntar ar dhaltaí áirithe sna scrúduithe Teistiméireachta amach anseo. Ar Lean

Teachers express concern over Irish Exemption
Comhar na Múinteoirí Gaeilge are the latest group to urge the Department of Education to closely monitor the number of  Irish language exemptions being provided to examination students. More

Seirbhís Nuachta seolta i mBéal Feirste
Cuireadh tús le seirbhís úr nuachta ilmheáin ar an láithreán gréasáin Nuacht24.com sa Chultúrlann i mBéal Feirste inné agus beidh idir fhís agus fhuaim chomh maith leis na scéalta nuachta is úra ar fáil ar an láithreán gréasáin amach anseo. Ar Lean

New Irish Language News Service Launched in Belfast
A new exciting multi-media news resource was launched yesterday in An Chultúrlann in Belfast. Nuacht 24 promises users the latest news content as well as audio and video footage of features and news. More

Ón nGéarchéim go dtí Monte Carlo
D’fhógair TG4 an tseachtain seo go bhfuil ocht n-ainmniúcháin faighte ag 'An Crisis',  sraithdhráma grinn TG4, ó Fhéile Teilifíse Monte Carlo 2010. Ar Lean


 From the Crisis to Monte Carlo
TG4 announced  this week that the new comedy series, ‘An Crisis’ has been nominated for 8 awards at the Monte Carlo Television Awards. More

Nuacht Eile/Other News

Seimineár Gairmeacha le reáchtáil sa Ríocht
Is é an Ríocht a bheidh mar cheannscríbe ag an seimineár do dhaoine óga a réachtálfar in Óstán an Gleaneagle i gCill Airne ar an Déardaoin, 06 Bealtaine 2010. Ar Lean

Irish language careers road show comes to the Kingdom
A seminar for secondary school students focusing on Irish language-based career opportunities will be held in the Gleneagle Hotel, Killarney on Thursday, 6th May 2010. More

Ceiliúradh Mór 75 bliain - Ráth Cairn
Bhí an mhuc á róstadh i nGaeltacht Ráth Cairn an chéad seachtain d’Aibreán agus muintir na háite ag ceiliúradh seachtú cúig bliain i mbliana. Ar Lean
Ráth Cairn Gaeltacht celebrates 75 years
There was a huge party atmosphere in the Gaeltacht of Ráth Cairn, Co. Meath as the local community celebrated its 75th Anniversary recently. More

Dhá leabhar úra leis An Gúm le buachan
An tseachtain seo beidh an dá  leabhar ‘Nóinín agus Róllaí Póllaí’ le hEibhlís Ní Dhonnchadha agus 'Cá bhfuil tú a Phádraig?' le Lára Nic Oireach le buachan sa chomórtas. Ar Lean
Two New Children’s Books by An Gúm to be won!
This week readers can win new books published by An Gúm, Nóinín agus Róllaí Póllaí by Eibhlís Ní Dhonnchadha and Cá bhfuil tú a Phádraig? by Lára Nic Oireachtaigh. More


Gearrliosta Chomórtas Uí Néill Fógartha
Tá Cuairt na bhFilí Albanacha 2010  faoi lá seoil anois agus is gearr uainn an comórtas filíochta atá á reáchtáil ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, Comórtas Uí Néill. Ar Lean
Comórtas Uí Néill shortlist announced!
The Cuairt na bhFilí Albanacha 2010 poetry festival begins this  week with events in Cork and Dublin, during which the annual poetry competition Comórtas Uí Néill will take place.  More

Cathaoirleach agus Beirt Chomhaltaí athcheaptha ar Údarás na Gaeltachta 
D’fhógair an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta Pádraig Ó Ciardha T.D., Déardaoin seo caite, go bhfuil triúr comhaltaí athcheaptha aige ar Údarás na Gaeltachta ar feadh tréimhse trí bliana.  Ar Lean 
Chairman and Board Members of Údarás Re-appointed
Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs, Mr. Pat Carey  T.D., last Thursday  announced the re-appointment of three members of Údarás na Gaeltachta for a further three years. More 

Sraith de Léamha Próis in Áras na Scríbhneoirí

Cuirfear tús le sraith de léamha próis in Áras na Scríbhneoirí, 19 Sráid Parnell, Baile Átha Cliath,  oíche Déardaoin seo chugainn, 22 Aibreán ag tosú ag 7.30. Ar Lean
Series of Prose Readings in Irish Writers’ Centre
A series of prose readings will commence in the Irish Writers’ Centre, 19 Parnell Square, Dublin 1 on Thursday 22 April, starting at 7.30 p.m. More

Féile Chois Cuain 2010
Beidh Féile Chois Cuain ar siúl sa bhaile beag álainn Cluain Cearbhán ón 30 Aibreán – 3 Bealtaine 2010. Ar Lean
Féile Chois Cuain 2010
The  little town of Louisburgh in Co. Mayo, will be alive with traditional music, song, dance and craic for the 16th annual Féile Chois Cuain from 29th April – 3rd  May 2020. More

Fógraí Poibli/Public Notices
Scéim Chónaithe Ollscoil Luimnigh
University of Limerick Residence Scheme

Scéim Sparánachta Tyrone Guthrie
Tyrone Guthrie Artist Bursary

Físeán de Thóstal na Gaeilge ar fáil anois
Video footage of Tóstal Proceedings online

Cruinniú Cinn Bliana Chomhar na Múinteoirí Gaeilge
Comhar na  Múinteoirí Gaeilge A.G.M
Scéimeanna Teanga/Language Schemes

Aighneachtaí á lorg ag
Submissions sought by:

Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn/Letterkenny I.T.

Seirbhís Thithe an Oireachtais/The Houses of the Oireachtas Service

Udaráis Áitiúla an  Chláir/ Clare Local Authorities

Oifig na nOibreacha Poiblí/ The Office of Public Works

Imleabhar 3, Eagrán 27


Volume 3, Edition 27
 


AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil

Seol scéalta nuachta, aiseolas, grianghraif nó fógraí poiblí don chéad nuachtlitir eile chuig
eolas@gaelport.com.
Send news stories,photos or notices for the next newsletter to
eolas@gaelport.com
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]