Priomhscéalta/Top Stories

Samhail Nua Mhaoinithe d’Earnáil na Gaeilge
D’fhógair Foras na Gaeilge an tseachtain seo caite go raibh samhail nua mhaoinithe don earnáil bhunmhaoinithe Ghaeilge glanta i bprionsabal ag an gComhairle Aireachta Thuaidh Theas. Ar Lean


Funding Model proposed for Irish Language Sector
Foras na Gaeilge last week announced that a new model of funding for the Irish language sector has been approved in principle by the North/South Ministerial Council. More

Tréimhse Chomhairliúcháin
Tá fógartha ag an Aire Pat Carey, TD, go gcuirfear tús le tréimhse chomhairliúcháin leis an bpobal i dtaca leis an athbhreithniú atá beartaithe ar na rialacha litrithe agus gramadaí faoin gCaighdeán Oifigiúil.  Ar Lean
 

Public Consultation on Official Standard

A period of public consultation  has been announced by Minister Pat Carey, TD, as part of the planned review of the spelling and grammar under the Official Standard of the Irish language. More

Dhá Dhuais Raidió buaite ag Rónán Mac Aodha Bhuí
Bronnadh dhá Ghradam Chumarsáide ar an bhfear mór raidió, Rónán Mac Aodha Bhuí ag Gradaim Chumarsáide an Oireachtais a reáchtáladh i dTeach Farmleigh i mBaile Átha Cliath le déanaí. Ar Lean

2 Radio Awards for Rónán Mac Aodha Bhuí
RTÉ Raidió na Gaeltachta presenter, Rónán Mac Aodha Bhuí scooped two awards at this year’s Oireachtas media awards which were held in Dublin’s Farmleigh House recently. More

An Ghaeilge agus na Mórchluichí Spóirt 
Tá Conradh na Gaeilge ag éileamh go ndéanfar céatadán ar leith den tráchtaireacht ar imeachtaí spóirt saor-le-craoladh i nGaeilge. Ar Lean

Free-to-air As Gaeilge
Conradh na Gaeilge have launched a campaign to ensure that a percentage of free to air sporting events that will be broadcast in Ireland have Irish language commentary. More

Clár Gaeilge san iomaíocht do dhuais Eorpach
Fógraíodh an tseachtain seo caite  go bhfuil Máirín Ní Ghadhra, iriseoir le Raidió na Gaeltachta ainmnithe mar ionadaí na hÉireann do dhuais Eorpach dá clár faisnéise, ‘Parlaimint na hEorpa- Téarma Nua’. Ar Lean


Irish documentary nominated for European Award
RTÉ Raidió na Gaeltachta journalist, Máirín Ní Ghadhra was announced last week as Irish representative in a European competition for her radio documentary, Parlaimint na hEorpa- Téarma Nua. More

Gradaim Bronnta ar Scríbhneoirí na hIdirbhliana
Bronnadh teastais ar rannpháirtithe Cló Beo, an scéim phíolótach a spreagann ceapadóireacht leictreonach i measc dhaltaí na hidirbhliana le déanaí. Ar Lean
Awards Presented to Transition Year Writers
Students who took part in Cló Beo, a pilot scheme which inspires online writing amongst transition year students, were presented with certificates of participation at award ceremonies recently. More

Dlúthdhiosca & Leabhar le buachan
An tseachtain seo, beidh deis iontach ag duine amháin dlúthdhiosca dúbailte nua mar aon le leabhar nua le hAlan Titley a bhuachan. Ar Lean
Double CD & Book to be won!
This week Eolas subscribers are in with the chance of winning a new double cd, An Cosán Draíochta and Alan Titley's new novel, Gluaiseacht. More

Comórtais Liteartha an Oireachtais
Tá spriocdháta d'iarratais do Chomórtais Liteartha an Oireachtais ag druidim linn. Ar Lean
Oireachtas Literary Competitions
The deadline for submissions for the Oireachtas na Gaeilge literary competitions is fast approaching. More

Dianchúrsaí samhraidh Chonradh Na Gaeilge
Beidh deis ag pobal Átha Cliath buntáiste a bhaint as a gcuid scileanna teanga arís an samhradh seo le dianchúrsaí  trí seachtaine de chuid an Chonartha i gcroílár na príomhchathrach. Ar Lean

Conradh Na Gaeilge intensive Irish courses

Conradh na Gaeilge will offer three week intensive Irish courses in the heart of the capital at Number 6, Harcourt Street, Dublin 2 this summer. More

Cló Iar-Chonnacht ag ceiliúradh
Lonnaithe i gcroílár Ghaeltacht Chonamara, tá an comhlacht foilsitheoireachta ceoil agus leabhair Ghaeilge, Cló Iar-Chonnacht ag ceiliúradh cloch mhíle shuntasach i mbliana. Ar Lean

Cló Iar-Chonnacht celebrates 25 Years
Irish music label and publishing company, Cló Iar-Chonnacht, which is located in the heart of the Conamara Gaeltacht, celebrates 25 years in this business this year. More

Spriocdhátaí do chúrsaí Gaeilge ag druidim linn 
Tá an t-am sin don bhliain buailte linn arís agus is gearr go mbeidh spriocdhátaí na gcúrsaí iarchéime sa Ghaeilge linn. Ar Lean
Deadline for Courses approaches
Closing dates for application for many postgraduate  Irish language courses are now looming. More

Comórtas Peile na Gaeltachta 2010
Beidh Comórtas Peile na Gaeltachta ar siúl i mBéal an Mhuirthead i gceartlár Ghaeltacht Mhaigh Eo ón 4-7 Meitheamh 2010. Ar Lean
Comórtas Peile na Gaeltachta 2010
Comórtas Peile na Gaeltachta will be held in Béal an Mhuirthead in the heart of the Mayo Gaeltacht from 4th-7th June 2010. More

Scoil Samhraidh Cholm Cille
Oidhreacht Cholm Cille atá mar théama ag Scoil Samhraidh Cholm Cille, féile ealaíne a bheidh ar siúl i nDoire idir an 4-10 Meitheamh. Ar Lean
Colmcille Summer School
The heritage of St. Colmcille will be celebrated at an arts festival to be held in Derry between 4-10 June. More

Fógraí Poibli/Public Notices

IMRAM: An Litríocht Taistil sa Ghaeilge
IMRAM: Irish language travel literature

IMRAM: An Tionscadal Riverrun
IMRAM: The Riverrun Project

Scéimeanna Teanga/Language Schemes

Aighneachtaí á lorg ag
Submissions sought by:

Údaráis Áitiúla an Chláir/Clare Local Authorities

Údaráis Áitiúla Chontae Chorcaí/Cork local AuthoritiesImleabhar 3, Eagrán 30


 


Volume 3, Edition 30
AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil

Seol scéalta nuachta, aiseolas, grianghraif nó fógraí poiblí don chéad nuachtlitir eile chuig
eolas@gaelport.com.
Send news stories,photos or notices for the next newsletter to
eolas@gaelport.com
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]