Priomhscéalta/Top Stories

Cruinniú éigeandála tionólta ar thodhchaí na Gaeilge agus na Gaeltachta
Bhí todhchaí na Gaeilge agus na Gaeltachta faoi chaibidil le linn cruinniú éigeandála a reáchtáil Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge inné, idir eagraíochtaí Gaeilge, i bhfianaise thuarascáil an Bhoird Snip Nua a foilsíodh le déanaí. Ar Lean

Emergency meeting held to discuss the future of the Irish language and Gaeltacht areas.
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge held an emergency meeting yesterday, between Irish language organisations, to discuss the future of the Irish language and Gaeltacht areas, in light of the recently published An Bord Snip Nua report. More

Deireadh leis an Roinn Gnóthaí, Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta
Chruinnigh ionadaithe ó na heagrais Ghaeilge i gceanncheathrú Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge  chun mholtaí An Bhoird Snip Nua i leith na Gaeilge a phlé. Ar Lean 

End of Department of Community Rural and Gaeltacht Affairs?
Representatives of Irish language organisations met in the Headquarters of Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge met ysterday to discuss the recommendations made in the Bord Snip Nua report. More

Easpa tuisceana ar obair COGG léirithe ag an mBord Snip Nua  
Moladh i dTuarascáil an Bhoird Snip Nua go gcuirfí deireadh leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG), moladh atá cáinte go láidir ag  Cathaoirleach na Comhairle, Breandán Mac Cormaic. Ar Lean
  
An Bord Snip Nua demonstrate a lack of understanding of COGG’s functions The recommendation of an Bord Snip Nua to discontinue An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) have been criticised by Breandán Mac Cormaic, chairperson of COGG.  More

Impleachtaí an Bhoird Snip don Ghaeltacht
Tá luaite i dTuarascáil an Ghrúpa Speisialta ar Uimhreacha na Seirbhíse Poiblí agus an Chláir Chaiteachais, de chuid Mhic Cárthaigh, nó Tuarascáil an Bhoird Snip Nua mar is fearr aithne air go ngearrfar scéimeanna Gaeltachta. Ar Lean

An Bord Snip Nua and the Gaeltacht
It is stated in the Report of the Special Group on Public Service Numbers and Expenditure Programmes, or the Bord Snip Nua Report as it is known, that specific Gaeltacht schemes should be discontinued. More

Trioblóidí airgeadais do chraoltóirí
Moladh tromchúiseach go maith a rinne an grúpa comhairleach ar chaiteachas Stáit i dtuarascáil an Bhoird Snip nua, ná laghdú substainteach a dhéanamh ar an maoiniú a thugtar do TG4. Ar Lean

SNIP: Financial strain for  Broadcasters
One of the recommendations made by the advisory group on State Expenditure, The Bord Snip Nua Report has it has become known is to substantially decrease the funding given to TG4. More

Nuacht Eile/Other News

Cé a thiocfaidh i gcomharba ar Foinse? 
Comórtas Poiblí le fógairt i gcomharba conartha le Nuachtán Seachtainiúil Gaeilge a sholáthar.   Ar Lean
Who will follow in Foinse’s footsteps?
Public Competition to be announced for the contract to supply an Irish language weekly newspaper.  More

Imní léirithe ag Foras na Gaeilge faoi mholtaí an Bhoird Snip Nua
Déanfaidh moltaí an Bhoird Snip an Ghaeilge agus pobal labhartha na Gaeilge a lagú agus déanfaidh siad dochar buan dóibh. Ar Lean
McCarthy report recommendations would cause irreparable damage to Irish language-Foras
An Bord Snip recommendations will undermine and
cause irreparable damage to the Irish language and to the
Irish speaking community.More

Taibhsí an Locha; úrscéal nua le Antain Mac Lochlainn le buachan
Coicís eile agus tá comórtas eile á reáchtáil ag Gaelport.com agus an tseachtain seo beidh úrscéal úr dar Teideal Taibhsí an Locha atá foilsithe ag Cló Iar-Chonnachta le buachan! Ar Lean
New novel Taibhsí an Locha by Antain Mac Lochlainn to be won
Another fortnight and another competition brought to you by Gaelport.com and we are delighted to offer our readers the chance to win a wonderful new novel published by Cló Iar-Chonnachta entitled Taibhsí an Locha as a prize. More

Tacaíonn Bus Éireann le tionscnamh Ghaillimh le Gaeilge - Give Irish a Go!
Sheol Gaillimh le Gaeilge tionscnamh chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn i ngnáth-imeachtaí an lae le tacaíocht ó Bhus Éireann.  Ar Lean
Bus Éireann Supports Gaillimh le Gaeilge Initiative 
Gaillimh le Gaeilge launched its initiative to promote the use of Irish language in every day activities which is being supported by Bus Éireann.  More

Daonscoil na Mumhan 2009
Beidh Daonscoil na Mumhan ar siúl i gColáiste na Rinne, An Rinn Co Phort Láirge idir an 15-22 Lúnasa i mbliana. Ar Lean
Daonscoil na Mumhan 2009
This year’s Daonscoil na Mumhan will take place in Coláiste na Rinne, An Rinn in Co. Waterford between 15-22 August. More 

Oifig Úr ag Telegael agus Stiúideo Solas in Hollywood
Tá an comhlacht déantús scannánaíochta Telegael ata lonnaithe sa Spidéal i gCo. na Gaillimhe agus Studio Solas comhlacht eile a dhéanann scannáin i gConamara tar éis oifigí dá gcuid a oscailt i Stáit Aontaithe Mheiriceá. Ar Lean
Telegael and Studio Solas head for Holllywood
The Telegael Group based in An Spidéal, Galway, Ireland and Studio Solas the Connemara-based film and television studios have opened a North American office in Santa Monica, Los Angeles. More

Deiseanna nach beag do scríbhneoirí na Gaeilge
Idir chomórtas scripte, le duaischiste de € 7, 500 agus cheardlann ar fáil do scríbhneoirí óga na Gaeilge, tá neart deiseanna ar fáil dóibh siúd le féith na scríbhneoireachta cruthaithí! Ar Lean
Opportunities for Irish language writers
Between a script competition with a prize fund of €7,500 and a weekend master class workshop for young writers there are plenty of opportunities for aspiring Irish language writers. More

Scoil Merriman: An fada uainn fós Tír Tairngire?
Leathchéad bliain ó shin, mar thoradh ar chomhoibriú iontach idir polaiteoir agus státseirbhíseach – Seán Lemass agus T. K. Whitaker - réitíodh treoirphlean d’fhorbairt na tíre. Ar Lean
Scoil Merriman: Are we there yet? Facing the future anew’.
Fifty years ago this year a remarkable combination of Politician and Civil Servant, Seán Lemass and T K Whitaker, produced a blueprint for development. More

Fógraí Poibli/Public Notices

Scéim Teanga á hullmhú ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha
Ar Lean
Department of Foreign Affairs prepares draft scheme More

Scéim Teanga á hullmhú ag Údaráis Áitiúla Mhaigh Eo. Ar Lean
Mayo Local Authorities prepare Language Scheme. More

Ceardlann ar Scileanna Raidió Ar Lean
Radio Skills Workshop More

Aighneachtaí á lorg ag Comhairle Contae Fhine Gall Ar Lean
Fingal County Council seeks submissions More

Imleabhar 3, Eagrán 10


Volume 3, Edition 10


AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]