Priomhscéalta / Top Stories

Buntáiste Breise na Gaeilge le plé i mBéal Feirste
Ar Déardaoin beag seo, 07 Deireadh Fómhair, beidh seimineár Buntáiste Breise na Gaeilge, á reáchtáil ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge i gcomhar le Comhar na Múinteoirí Gaeilge i  mBéal Feirste.Ar Lean


Language opportunities seminar to be held in Belfast

Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge in association with Comhar na Múinteoirí Gaeilge will organise a seminar in Coláiste Feirste in Belfast on Thursday 7th October 2010, which will highlight  the advantages of bilingualism in the work force. More

Ceiliúradh agus Cearta ó Thuaidh
Bíodh gur féidir le daoine a bheith ag súil le ruaille buaille, rí-rá agus lá mór siamsaíochta i mBéal Feirste ar an 10 Deireadh Fómhair, beidh POBAL ag súil go dtabharfar aird ar an éileamh atá ann ar chearta teanga agus go háirithe ar Acht Teanga i dTuaisceart Éireann. Ar Lean

Rights and Revelry Celebration

While revellers can look forward to a day of fun, frolics and entertainment in Belfast on the October 10th, POBAL will be hoping that the event will focus the minds of many on Irish language rights and the need for an Languages Act in Northern Ireland. More

An tIarthar Abú!
Is iad na foilsitheoirí ó iarthar na tíre is mó a thug na gradaim is luachmhaire leo ag Comórtas Liteartha Oireachtas na Gaeilge a reáchtáladh i bPáirc an Chrócaigh ar an 28 Meán Fómhair. Ar Lean

Wins for Western Publishers at Literature Awards
Publishers from the west of  the country came away with the top prestigious awards at the Oireachtas literary competition awards ceremony which was held in Croke Park on September 28th. More

Gaelport.com ainmnithe do Ghradam Idirlín na hÉireann
Tá ríméad ar fhoireann Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge go bhfuil an láithreán gréasáin www.gaelport.com ainmnithe do na gradaim chlúiteacha, Gradam Idirlín na hÉireann, arís i mbliana.  Ar LeanGaelport.com shortlisted for Irish Web Award
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge are delighted to announce that Gaelport.com has been nominated for the prestigious Irish Web Awards, again this year. More
 

Cairde sa Chúirt ar cheist na Gaeilge
Amárach, beidh Conradh na Gaeilge agus Guth na Gaeltachta ag bualadh le polaiteoirí mar gheall ar staid airgeadais na Roinne Gaeltachta agus ciorruithe in  Óstan Buswells. Ar Lean

Sustaining political support for Irish language issues
Tomorrow, Conradh na Gaeilge and Guth na Gaeltachta will meet with politicians in Buswell’s in Dublin to discuss the prospect of future funding cut-backs in the Department of Community, Equality and Gaeltacht Affairs.  More

Nuacht Eile / Other News

Acmhainn Oideachais do Mhic Léinn A Leibhéil Seolta
Sheol an tAire Oideachais do Thuaisceart Éireann, Caitríona Ruane acmhainn eolais  bunaithe ar an dráma Breithiúnas le Máiréad Ní Ghráda,  a bheidh ina chabhair do mhic léinn A Leibhéil as seo amach. Ar Lean
Educational Resource for A-Level Students Launched
The Minister for Education Northern Ireland, Caitríona Ruane recently launched a new educational resource which will assist A-Level students studying Breithiúnas written by Máiréad Ní Ghráda. More

Ilteangachas riachtanach sa gheilleagar domhanda reatha
Bronnadh Séala Eorpach Teanga ar Clubleabhar.com agus Logainm.ie atá tar éis ardchaighdeán a bhaint amach i múineadh agus i bhfoghlaim teangacha in Éirinn ag searmanas ceiliúrtha a reáchtáladh in Ollscoil na hÉireann Mhaigh Nuad Dé Luain, 27 Meán Fómhair. Ar Lean
Importance of multilingualism in Global Economy
The European Languages Label was awarded to Clubleabhar.com and Logainm.ie which have demonstrated high standards in the field of language learning, at a special ceremony which was held in NUI Maynooth on Monday, 27 September. More

Cúis cheiliúrtha ag Raidió na Life
Bhí ábhar ceiliúrtha ag stáisiún pobail Bhaile Átha Cliath le déanaí, agus iad ar an bhfód anois le seacht mbliana déag.  Ar Lean
Raidió na Life celebrate 17 years on air
Raidió na Life celebrated another milestone year this year- seventeen years of broadcasting and to mark the event volunteers from the station went on tour in Dublin City. More

Craoltóir Gaeilge san iomaíocht do Dhuais Raidió Náisiúnta 
An t-aon chraoltóir Gaeilge agus an t-aon bhean amháin a ainmníodh i rannóg ina mbíonn iomaíocht ghéar gach bliain - ach deir Barbara Nic Dhonncha go bhfuil an duais buaite aici cheana féin sa mhéid gur ainmníodh í sa rannóg ‘Craoltóir Ceoil na Bliana’ ag na Gradaim Raidió PPI 2010. Ar Lean
Irish language DJ nominated for Major PPI Radio Award
She is the only Irish language broadcaster and indeed the only woman to be nominated in a highly competitive category, but Barbara Nic Dhonncha says that hearing of her nomination for Music Broadcaster of the year at the 2010 PPI Awards was as good as winning the prize itself. More

Gradam Idirnáisiúnta Óir bainte amach ag Bábógbaby 
Bhain béirín nua darb ainm Babógbaby gradam suntasach amach i Londain le déanaí. Ar Lean
Bábógbaby wins Gold Award in London
Bábógbaby, the world's first Irish-speaking teddy bear scooped a Gold Award in the Electronic toy category at the Practical Pre-school Awards in London recently. More

Dlúthdhioscaí ‘Darach Ó Catháin’ agus ‘Seoda na nOileán’ le buachan
An tseachtain seo, beidh deis iontach ag beirt cóipeanna de na dlúthdhioscaí ‘Darach Ó Catháin’ agus ‘Seoda na nOileán’ a bhuachan. Ar Lean
Win  ‘Darach Ó Catháin’ and ‘Seoda na nOileán’ CDs
This week  copies of the CDs ‘Darach Ó Catháin’ and ‘Seoda na nOileán’ can be won by two lucky subscribers to the Eolas e-zine. More

Gradam Gnó na nDéise Seolta
Seoladh scéim ghradaim chun aitheantas a thabhairt do ghnólachtaí i nDún Garbhán agus in iarthar Chontae Phort Láirge a oibríonn chun an Ghaeilge a fhorbairt mar chuid dá ngnó ar an 28 Meán Fómhair. Ar Lean
Déise Business Award Launched
A scheme which aims to recognise the efforts of companies who promote the Irish language in Dungarvan and the surrounding area was launched on 28th September. More

Fógraí Poiblí / Notices

Aighneachtaí á lorg maidir le logainmneacha Chontae Bhaile Átha Cliath
Submissions sought on Dublin Placenames

Cuireadh chun Tairisceana- Taighde bunaithe ar Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge
Request for Tenders- Research based on Irish Colleges

Scéim Teanga á hullmhú ag:
Teagasc
An Phríomh-Oifig Staidrimh

Imleabhar 3, Eagrán 38
05 Deireadh Fómhair, 2010


 


Dlúthdhioscaí ‘Darach Ó Catháin’ agus ‘Seoda na nOileán’ le buachan

AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil

Seol scéalta nuachta, aiseolas, grianghraif nó fógraí poiblí don chéad nuachtlitir eile chuig
eolas@gaelport.com.
Send news stories,photos or notices for the next newsletter to
eolas@gaelport.com

Is le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge a chuireann Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge an nuachtlitir seo ar fáíl.
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]