Gaelport Ezine
Eolas

Clár Tacaíochta le teacht in áit scéim labhairt na Gaeilge

Freastalóidh an clár tacaíochta teaghlaigh ‘go príomha’ ar theaghlaigh Ghaeltachta ach beidh pacáiste tacaíochta ar fáil do gach aon duine, dar le hAire Stáit na Gaeltachta Dinny McGinley TD.  Ar Lean

New Language Support Scheme to replace Scéim Labhairt na Gaeilge

A new government scheme to promote the Irish language will focus on Gaeltacht families but information will available to other families wishing to raise their families through Irish.  More
 

Faillí na nGardaí i gceantar Gaeltachta

Theip ar Údaráis an Gharda Síochána dualgais faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla agus faoi Acht an Gharda Síochána 2005 a chomhlíonadh toisc nach raibh cumas sa Ghaeilge ach ag Garda amháin as an naonúr a bhí lonnaithe i stáisiún na nGardaí ar an mBun Beag i nGaoth Dobhair. Ar Lean

Garda failure in Gaeltacht region highlighted by Language Commissioner’s report

Authorities of An Garda Síochána failed to to comply with obligations  under the Garda Síochána Act 2005 and the Official Languages Act when only one Garda out of eight stationed in a the Gaeltacht in Bun Beag in Dongeal had proficiency in the Irish language. More

Folúntas i gComhdháil Náisiúnta na Gaeilge

Fáilteofar roimh iarratais don phost lánaimseartha ar chonradh bliana seo a leanas:Stiúrthóir Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge.
Ar Lean

Job Opportunity at Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge
A vacancy exists for the following position: Stiúrthóir Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge.
More
 

Laochra agus Larkin le ceiliúradh ag Scoil Scairte Larkin

Saol agus saothar an cheardchumannaí James Larkin agus laochra liteartha na príomhchathrach a bheidh á cheiliúradh le linn scoil scairte Larkin i mBaile Átha Cliath ón 10 Bealtaine go dtí an 12 Bealtaine.
Ar Lean

Larkin’s Dublin to be celebrated at Larkin hedge School
The work of the celebrated tradeunion man Jim Larkin as well as other heroes of Dublin’s past will be celebrated in the capital at the Larkin Hedge School which will run from May 10th to 12th.
More

1 - 13 Bealtaine

Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
An Fáinne
 
Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag www.fainne.ie.
 Ar Lean | Read More
Féilire 
 
Cuir an pobal ar an eolas faoi chiorcail chomhrá, ranganna Gaeilge, nó imeachtaí Gaeilge eile i do cheantar.  Seol na sonraí ar fad chuig eolas@gaelport.com.
 Ar Lean | Read More

Nuacht na hEarnála / News from the Irish Language Voluntary Sector

Foirne Gaeltachta ag ullmhú do Chomórtas Peile na Gaeltachta 2012
Don dara blain as a chéile beidh muintir Thír Chonaill ag reáchtáil Chomórtas Peile na Gaeltachta ach i mbliana is iad muintir Ghaoth Dobhair i gceartlár Thír Chonaill a bheith ag obair go dian chun comórtas na bliana seo a reáchtáil ón 1-4 Meitheamh 2012.
Ar Lean
Countdown to Comórtas Peile na Gaeltachta 2012
Comórtas Peile na Gaeltachta will be held in Gaoth Dobhair the heart of the Donegal  Gaeltacht from 1st-4th June 2012.
More

An bua ag Teaspach ag Craobh Siansa Gael Linn
Bhí scoth an cheoil traidisiúnta le cloisteáil sa Cheoláras Náisiúnta Dé Domhnaigh áit ar bronnadh craobh náisiúnta Siansa Gael Linn ar scoláirí ón scoil ghraiméir Sligeach.
Ar Lean
Sligo group wins Siansa Gael Linn
Young traditional musical talent took to the stage of the National Concert Hall on Sunday for the grand final of Siansa Gael Linn with Sligo’s newest musical hope, Teaspach taking the Siansa Gael Linn crown for this year.
More

Deiseanna d’aisteoirí óga
Tá Fíbín ag iarraidh deis a thabhairt do Ghaeilgeoirí óga sárchúrsa drámaíochta trí mheán na Gaeilge a dhéanamh an samhradh seo.
Ar Lean
Fíbín in search of New Acting Talent
Fíbín are looking for fresh young acting talent from all across the country to take part in this year’s Drama School of Excellence in Irish this summer.
More

Comórtas: ‘More Facts About Irish’ le Helen Ó Murchú le buachan 
An bhfuil fíricí agus staitisticí faoi bheartas an rialtais i leith na Gaeilge á lorg agat?
Ar Lean
Competition: More Facts About Irish’ by Helen Ó Murchú to be won
Are you looking for facts and statistics about the Irish language?
More

Féile an tSean-Nóis ‘Cos Cos’
Don séú bliain as a chéile déanfar ceiliúradh ar chur i láthair an tsean-nóis ag Féile Cos Cos 2012 i Ráth Chormaic, Tuaisceart Co. Shligigh.
Ar Lean
Cos Cos Sean-nós Festival
For the sixth year in a row, the art of sean-nós will be celebrated at Cos Cos Sean-nós Festival in the village of Rathcormac in North Sligo. 
More
 
Tóstal na Gaillimhe ag druidim linn 
Tá an samhradh tagtha arís agus ar an Domhnach seo chugainn, 6 Bealtaine beidh Tóstal na Gaillimhe á reáchtáil i mBóthar na Trá i nGaillimh.
Ar Lean
Tóstal na Gaillimhe 2012
Summer is almost upon us again and next Sunday, 6th May Tóstal na Gaillimhe will take place in Salthill, Co. Galway.
More

Scoláireachtaí Gaeltachta ar fáil
Tá costas ag baint le déagóir a chur chuig an Ghaeltacht don samhradh ach bíonn scoláireachtaí ar fáil do roinnt do na coláistí Gaeilge.
Ar Lean
Gaeltacht Scholarships
Trips to Irish colleges can be out of the reach of many but scholarships are available in many of the Irish language summer schools for many students.
More

Imeachtaí sa Pobal / Upcoming Events

3 - 7 Bealtaine 2012 - Féile na Bealtaine 2012
3 - 7 May 2012 - Bealtaine Festival 2012

3 - 31 Bealtaine 2012 - Taispeántas Ealaíne i mBaile Mhúirne 
3 - 31 May 2012 -
Baile Mhúirne hosts Art Exhibition

4 - 6 Bealtaine 2012 - Féile Chomórtha Joe Éinniú 2012
4 - 6 May 2012 - Féile Chomórtha Joe Éinniú (Joe Heaney Commemorative Festival)

4 - 6 Bealtaine 2012 - Féile Náisiúnta Drámaíochta 2012
4 - 6 May 2012 - Féile Náisiúnta Drámaíochta 2012

4 - 7 Bealtaine 2012 - Fleadh na gCuach 2012
4 - 7 May 2012 - Fleadh na gCuach 2012

18 - 20 Bealtaine 2012 - Féile Ceoil Traidisiúnta Na Scéirí 2012
18 - 20 May 2012 - Skerries Traditional Music Weekend 2012

Cúrsaí / Ranganna ar Gaelport.com
 
Cúrsaí oiliúna ar fáil in Éirinn agus thar sáile do dhaoine a bhfuil spéis acu díriú ar an nGaeilge.
 Ar Lean | Read More
Gradam Gaeilge: Bród na Gaillimhe
 
Gradam Gaeilge bronnta ar sheirbhís thacaíochta do dhaoine faoi mhíchumas.
 Ar Lean | Read More
Folúntais agus deiseanna fostaíochta
 
Cur síos cuimsitheach ar na folúntais Ghaeilge agus na folúntais in earnáil na Gaeilge in Éirinn agus thar lear.
 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Deanai
Feilire

Foluntais

Cursai

Rogha na Seachtaine
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras