Priomhscéalta

Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge- do thuairim
Foilsíodh an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge roimh an Nollaig. Ach an bhfuil mórán cloiste ag daoine faoin straitéis go dtí seo? Labhraíomar le roinnt daoine faoina dtuairimí faoin phlean náisiúnta don teanga. Ar Lean

20 Year Strategy for Irish language- your view
The 20 year strategy for the Irish language was published before Christmas. But have many people heard of or read the Strategy in detail? We spoke to people across the country about the impact of the Strategy on their lives. More

Seimineár Poiblí faoin Straitéis agus Olltoghchán
Beidh seimineár poiblí, Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge – Na céimeanna tosaigh i dtreo Straitéis inmharthana, á eagrú ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilige ar an Déardaoin, 3 Feabhra 2011, in Óstán Davenport, Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2. Ar Lean

Public Seminar on Language Strategy and Election Campaign
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge will host a one day seminar, 20 Year Strategy for the Irish language – The first steps towards viability, on Thursday, 3 February 2011, in the Davenport Hotel, Merrion Square, Dublin 2.  More

Comharthaí bóithre dátheangacha ó thuaidh
Beidh comharthaí bóithre dátheangacha le feiceáil ar shráideanna ar fud an Tuaiscirt má ghlactar le moltaí a bheidh á bplé mar chuid de chomhairliúcháin pobail go luath. Ar Lean

Bilingual signage in Northern Ireland
Bilingual road signs may be seen on the streets of Northern Ireland if recommendations made as part of a public consultation are accepted. More 

Craoltóirí Úra ar fhoireann Rí Rá
Sheol Raidió Rí Rá sceideal úr don bhliain úr inné ina bheidh Gaeilgeoirí óga ag craoladh rogha de chláir spraíúla dírithe ar an aos óg. Ar Lean

New talent for Rí Rá
Raidió Rí Rá launched a new scheule of programmes for young people yesterday which will be presented by a new line-up of fresh faces. More
 

Nuacht na hEarnála/ Industry News

Oíche Eolais Faoi Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh
Beidh oíche eolais á reáchtáil ag Gaillimh le Gaeilge ar an 27 Eanáir chun lucht gnó na Gaillimhe a chur ar an eolas faoi Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2011.  Ar Lean
Information night on Galway Business Award
Gaillimh le Gaeilge organise the award, Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh each year in conjunction with the newspaper, Galway Advertiser, to give recognition to companies who promote the Irish language in business throughout the year. More

Deiseanna Maoinithe
D’fhógair Foras na Gaeilge le déanaí go bhfuil siad ag glacadh le hiarratais do na scéimeanna seo a leanas. Ar Lean
Funding Opportunities
Foras na Gaeilge has announced that it is accepting applications for the following schemes. More

Spriocdhátaí d’imeachtaí Sheachtain na Gaeilge 2011
Beidh Seachtain na Gaeilge ar siúl ón 5-17 Márta na bliana seo agus tá clár na féile á chur i dtoll a chéile faoi láthair. Ar Lean
Deadlines for Seachtain na Gaeilge 2011 Events
This year’s Seachtain na Gaeilge will take place from 5-17th March and the programme for this year's festival is now being prepared. More

Ciorcal comhrá i lár na Príomhchathrach
Beidh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag cur muintir na cathrach ag caint agus ag comhrá le chéile trí mheán na Gaeilge gach tráthnóna Luain, an tEarrach seo. Beimid ag bualadh le chéile Dé Luain, 30 Eanáir 2011. Ar Lean
Get talking in the heart of Dublin
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge intend to get Dublin city talking as Gaeilge by facilitating Irish Language Conversational groups every Monday this spring. More

Ranganna rince ar an sean-nós ag tosú arís i gClub Árus na nGael
Beidh Ranganna Rince ar an Sean-Nós Chlub Árus na nGael ag tosú 17 Eanáir 2011. Ar Lean
Sean Nós Dancing in Árus na nGael Galway
Árus na nGael, Galway will hold sean-nós dancing classes beginning on Monday 17th January, 2011. More

Dhá leabhar ghleoite do phaistí le buachan!
An tseachtain seo, beidh deis iontach ag duine dhá leabhar ghleoite do ghasúir atá foilsithe ag Cló Mhaigh Eo a bhuachan. Ar Lean
Win two new books from Cló Mhaigh Eo
This week two new children’s books which were recently published by Cló Mhaigh Eo can be won in our newsletter competition. More

Ceol ó Chontae an Chláir ag Bewley’s @ 6
Beidh ceol binn, bríomhar le cloisteáil ó dhuine de na ceoltóirí óga is fearr sa tír ag Bewley’s@6 , ócáid shóisialta a reáchtálfar i gCaifé Bewley’s i mBaile Átha Cliath ar an 25 Eanáir ag 6i.n. Ar Lean
Clare sounds at Bewley’s@6
One of the most promising musicians from the county Clare heartland of traditional music will take to the stage in Bewley’s Café on Grafton Street on January 25th at 6 pm. More  

11 Eanáir 2011

 


AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil

Seol scéalta nuachta, aiseolas, grianghraif nó fógraí poiblí don chéad nuachtlitir eile chuig
eolas@gaelport.com.
Send news stories,photos or notices for the next newsletter to
eolas@gaelport.com

Is le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge a chuireann Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge an nuachtlitir seo ar fáíl.
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter

[Díliostáil/Unsubscribe]