Priomhscéalta

Seirbhísí Gaeltachta go mór i mbaol 

Beidh impleachtaí tromchúiseacha ann do sheirbhísí riachtanacha sa Ghaeltacht lena n-áirítear naíonraí, comharchumainn agus seirbhísí don óige de bharr na gciorruithe a fógraíodh sa Bhuiséad. Ar Lean


Imní léirithe ag CONCOS faoi laghdú i Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge
 

Tá imní léirithe ag Comhchoiste Náisiúnta na gColáistí Samhraidh (CONCOS) faoin laghdú 5% atá fógartha i ndeontas Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge don bhliain 2011.  Ar Lean


Bábóg Baby le buachan!

Tá an Nollaig beagnach buailte linn agus an tseachtain seo beidh deis iontach ag cúigear an béirín gleoite Babógbaby a bhuachan! Ar Lean

 

Cathal Goan ceaptha mar chathaoirleach COMHAR

Sheol Cathal Goan, an Cathaoirleach nuacheaptha ar Bhord na hIrise liteartha COMHAR, dhá shuíomh idirlín nua de chuid na hirise chomh maith le plean forbartha COMHAR do na blianta amach romhainn ag ócáid a reáchtáladh sa Leabharlann Náisiúnta aréir. Ar Lean


Buaicphointí na bliana 2010

Méadú suntasach ar líon na gcuairteoirí ar Gaelport.com
Ábhar dóchais agus bróid d’fhoireann na Comhdhála a fhógairt gur thug breis agus dhá mhilliún duine cuairt ar Gaelport.com i gcaitheamh na bliana 2010, méadú de chúig chéad mhíle duine  ar líon na gcuairteoirí a thug cuairt ar an suíomh le linn na tréimhse céanna  anuraidh. Ar Lean

2,500 scoláire tar éis páirt a ghlacadh i mBuntáiste Breise na Gaeilge 2010
Le bliain anuas reáchtáil Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge seacht sheimineár  mar gheall ar ghairmeacha beatha agus deiseanna oibre le Gaeilge dar teideal ‘Buntáiste Breise na Gaeilge’ in ionaid éagsúla timpeall na tíre. Ar Lean 

Tóstal na Gaeilge 2010
Ar cheann de Bhuaicphointí móra na bliana, bhí Tóstal na Gaeilge 2010. dráma is déanaí ó pheann an drámadóra, Aodh Ó Domhnaill ar stáitse na Péacóige i mBaile Átha Cliath i Mí na Nollag. Ar Lean

Gabh le Gaeilge – Toradh an Chomhoibrithe agus buaicphointe de 2010 
Ba buaicphointe don bhliain do Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge nuair a seoladh go hoifigiúil an DVD, ‘Gabh le Gaeilge’ le linn Oireachtas na Gaeilge i gCill Airne.  Ar Lean 

Cuairt na bhFilí Dhá Scór Bliain Faoi Bhláth
Bhí Turas na bhfilí ag ceiliúradh dhá scór bliain faoi bhláth an bhliain seo.  Ar Lean

Siúl siar ar fheidhmiú Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003
Tá os cionn 7 mbliana imithe tharainn ó achtaíodh Acht na dTeangacha Oifigiúla ina dhlí agus ba é 2010 ceann de na blianta is gníomhaí don Chomhdháil ó cuireadh an tAcht i bhfeidhm. Ar Lean

Fógraí Poiblí

Aighneachtaí á lorg ag:

Cuideachta Chrannchur Náisiúnta an Phoist 

14 Nollaig, 2010


AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil

Seol scéalta nuachta, aiseolas, grianghraif nó fógraí poiblí don chéad nuachtlitir eile chuig
eolas@gaelport.com.
Send news stories,photos or notices for the next newsletter to
eolas@gaelport.com

Is le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge a chuireann Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge an nuachtlitir seo ar fáíl.
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]