Priomhscéalta/Top Stories

Tús curtha le ‘Tionscadal 16’
In ainneoin na ndeacrachtaí airgeadais atá ag bagairt ar an tír i láthair na huaire, tá súil ag Fondúireacht na Gaeilge agus Conradh na Gaeilge, lárionad náisiúnta na Gaeilge a bhunú roimh 2016. Ar Lean


Ambitious Plan for National Irish Language Centre
In spite of the financial difficulties faced by the country, Fondúireacht na Gaeilge and Conradh na Gaeilge hope to establish a national centre for the Irish language before 2016. More

 
Cuairt na bhFilí Albanacha: Dhá Scór Bliain Faoi Bhláth
Beidh ócáid mhór á cheiliúradh i mbliana le linn an fhéile chultúrtha Cuairt na bhFilí Albanacha nuair a bheidh an fhéile ag ceiliúradh dhá scór bliain ar an bhfód. Ar Lean

Cuairt na bhFilí Albanacha: Forty Years of Friendship
Cuairt na bhFilí Albanacha Festival 2010 is nearly upon us again and this year the festival will be a special one as it celebrates the 40th anniversary of the cultural exchange between Scotland and Ireland. More

"Ó hAdhmaill ró-óg go fóill” dar le Mac Fhearghusa
Ar an 16-18 Aibreán 2010, tionólfar Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge san Óstán Strand, i Luimneach.  Ar Lean

“Ó hAdhmaill is too young yet” says Mac Fhearghusa
The Ard-Fheis of Conradh na Gaeilge will take place in the Strand Hotel, Limerick between the 16-18 April 2010. More

An tAire nua á cheistiú sa Dáil
Ba iad toghcháin Údarás na Gaeltachta agus an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge ba mhó a bhí á phlé ag Teachtaí Dála Déardaoin seo caite nuair a cuireadh ceisteanna  ar an Aire nuacheaptha Pat Carey TD den chéad uair sa Dáil. Ar Lean

Minister Carey faces First Dáil Question time
Údarás na Gaeltachta and the 20 year strategy for the Irish language were the focus of debate in the Dáil last Thursday when newly appointed Minister, Pat Carey TD took questions for the first time. More

Gael Réalta na Bliana
Tabharfar an deis do phobal na hÉireann vóta a chaitheamh ar son an té is ansa leo atá ag saothrú sna meáin chumarsáide Ghaeilge,  i gcatagóir nua a cuireadh ar bun den chéad uair i nGradaim Chumarsáide an Oireachtais. Ar Lean

Irish language community to pick Irish star of the Year
This year sees the establishment of a new category in the Oireachtas na Gaeilge Irish language Media Awards, giving the general public the chance to nominate their favourite Irish language star for the Award of Gael Réalta na Bliana. More

Nuacht Eile/Other News

Tuarascáil Bhliantúil an Choimisinéara Teanga 2009
Dúirt an Coimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin go raibh forbairt déanta ag cuid mhór den státchóras ar líon agus ar chaighdeán na seirbhísí a chuirtear ar fáil trí Ghaeilge. Ar Lean
Coimisinéir Teanga launches 2009 Annual Report
An Coimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin said that many of the state’s public bodies had made progress in the quantity and quality of services provided through Irish. More

Folúntas sa Chomhdháil
D'fhógair Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge an tseachtain seo caite go bhfuil an eagraíocht ag cur fáilte roimh iarratais don phost Fáilteoir/Rúnaí Oifige. Ar Lean
Vacancy in Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge last week announced that the organisation is currently recruiting for the position of  Receptionist/ Office Secretary.More

Gradam Leabhar Bisto ag Ceiliúradh Fiche Bliain
Fógraíodh Gearrliosta na nGradam Leabhar Bisto do Pháistí an tseachtain seo caite. Ar an liosta sin tá 'Gluaiseacht' le Alan Titley agus 'An Gréasaí Bróg agus na Síoga' foilsithe ag An tSnáthaid Mhór. Ar Lean
Bisto Book Award Celebrate 20 Years
The Shortlist for the Bisto Book of the Year for Children was announced last week and this year Irish language books, 'Gluaiseacht' and 'An Gréasaí Bróg agus na Síoga' were shortlisted. Ar Lean

Blas don Ghaeilge ar bhiachláir na Gaillimhe

Le teacht na Cásca gach bliain cuirtear tús le biaiste na tuarasóireachta i gcathair na Gaillimhe agus i mbliana tá Gaillmh le Gaeilge chun comhoibriú le bialanna na cathrach ionas go mbeidh an Ghaeilge níos feiceálaí ar bhiachláir iontu. Ar Lean
A Taste of Irish in Galway Restaurants and Pubs
Easter usually heralds the start of the busy tourist season in Galway and this year Gaillimh le Gaeilge will be working to ensure that the Irish language is more visible in restaurants. More

Dlúthdhiosca Nua 'An Cosán Draíochta' le buachan
Os cionn míosa ó seoladh an dlúthdhiosca úr dar teideal ‘An Cosán Draíochta’ sa Crane Bar i gceartlár chathair na Gaillimhe. Ar Lean
Win a copy of'An Cosán Draíochta/The Magic Path'
Last month, Conamara Environmental Education and Cultural Centre Letterfrack in Co. Galway  launched a new CD ‘An Cosán Draíochta’ to celebrate their 25th anniversary. More

Moltóirí ainmnithe le haghaidh Chomórtas Uí Néill 2010
Le trí bliana anuas tá comórtas filíochta á reáchtáil ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge le linn na féile Cuairt na bhFilí Albanacha.  Ar Lean 
Judging Panel announced for Comórtas Uí Néill
Comórtas Uí Néill is a bilingual poetry competition which has been running for the past three years during the festival Cuairt na bhFilí Albanacha. More

Ocht ngrúpa réidh le poirt a chasadh do Siansa Ghael Linn
Beidh ceoltóirí óga na tíre ag cleachtadh go dian an mhí seo, agus iad ag iarraidh barr feabhais a chur ar a gcuid ceoil roimh Chraobhchomórtas Siansa Gael Linn a bheidh ar siúl ar an 25 Aibreán 2010 sa Cheoláras Náisiúnta. Ar Lean
Eight groups to take to NCH Stage for Siansa Gael Linn
Young musicians across the country will be fine-tuning their acts this month, ahead of the final of Siansa Gael Linn, which will take place in the National Concert Hall on 25 April 2010. More 

Deis chun do léirmheas a chur i gcló san iris mhíosúil Beo!
Cé nach bhfuil Clubleabhar.com ar an bhfód ach le mí anuas, tá os cionn 300 ball ag an gclub leabhar atá dírithe ar chainteoirí Gaeilge ar fud an domhain. Ar Lean
Publishing Opportunity with Beo.ie
Even though Clubleabhar.com was only launched a month ago, it now has over 300 members. Now the website is offering new writers the chance to publish reviews online on Beo.ie. More

Gaelscéal ar an bhfód
Cuireadh fáilte coicís ó shin roimh nuachtán náisiúnta nua na Gaeilge, Gaelscéal. Ar Lean
New newspaper on the block - Gaelscéal
The publication of new Irish language newspaper, Gaelscéal, two weeks ago was widely welcomed. More

Scéimeanna Teanga/Language Schemes

Aighneachtaí á lorg ag/Submission on language schemes sought by:

Oifig Thithe an Oireachtais/ The  Houses of the Oireachtas Service
Spriocdháta: 26 Aibreán 2010

Fógraí Poiblí/Notices
Tuairimí á lorg ó RTÉ dá Ráiteas Seirbhíse Poiblí
RTE seek public submissions in relation to their Public Service Statement
Imleabhar 3, Eagrán 26


Volume 3, Edition 26
 

AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil
Seol scéalta nuachta, aiseolas, grianghraif nó fógraí poiblí don chéad nuachtlitir eile chuig eolas@gaelport.com
Send news stories,photos or notices for the next newsletter to eolas@gaelport.com
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]