Priomhscéalta/Top Stories

250,000 amharc ar Gaelport.com sa chéad seachtain!
Tá an leagan úr de shuíomh Gaelport.com seolta agus é níos idirghníomhaí agus níos tarraingtí. Ar Lean

250,000 views in the first week of Gaelport.com!
The new version of Gaelport.com has been launched and is both attractive and interactive.  More

 Iarthuaisceart na hÉireann ar aire!
Tá na hAlbanaigh ag teacht arís i mbliana  ar Chuairt na bhfilí Albanacha do chamchuairt in Iarthuaisceart na hÉireann! Ar Lean

People  of the North-west beware!
The Scots are returning again this year on Cuairt na bhFilí Albanacha and will be touring the North-west of the country. More

Deiseanna fostaíochta i gCeanada do Ghaeilgeoirí
Iarrann Ó Cuív ar Ghaeilgeoirí cur isteach ar dhámhachtainí Gaeilge i gCeanada. Ar Lean

Irish language opportunities in Canada
Ó Cuív urges candidates to apply for opportunities to teach Irish in Canada.  More

  Spriocdháta don Chomórtas Filíochta buailte linn!
Dóibh siúd a bhfuil spéis acu sa Chomórtas Filíochta ní mór daoibh tosú ag scríobh.
Ar Lean

Closing date for An Chuairt poetry competition is nearly upon us.
Put pen to paper, the closing date is looming for our bilingual Poetry Competition.  More

  Seirbhís nuachta ó thuaidh
Cuireann an Ciste Craoltóireachta Gaeilge fáilte roimh chuirí chun tairisceana i leith seirbhís nuachta laethúil. Ar Lean

Northern News Service
The Irish Language Broadcast Fund has announced that it is now welcoming tenders for a daily news service.  More

Nuacht Eile/Other News

Athnuachan an irisleabhair ‘’An Gael’
Tá Cumann Carad na Gaeilge chun an t-irisleabhar An Gael a athbhunú.
Ar Lean
‘An Gael’  journal to re-commence publication.
Cumann Carad na Gaeilge are hoping to re-commence  publication of the journal An Gael.
  More

Seisiún ceoil den scoth ar na bacáin do Loch Garman!
Oíche Scoraíochta suntasach agus ceoil bhinn thraidisiúnta le cloisteáil ar  lánaí Loch Garman, le Coirmcheoil agus Duaisbhronnadh, Gradam Ceoil TG4.
  Ar Lean
A great session in store for Wexford!
The sunny south east is to have a great night’s entertainment with the current stars of the Irish music scene attending the Gradam Ceoil TG4 awards ceremony.
More

Bronnadh duaiseanna Ghlór na nGael
Tá cathaoirligh Fhoras na Gaeilge agus Údarás na Gaeltachta chun teacht le chéile le duaiseanna Ghlór na nGael 2008 a bhronnadh.
Ar Lean
Presentation of Glór na nGael Awards
The Chairpersons of Foras na Gaeilge and Údarás na Gaeltachta are set to join forces to present the Glór na nGael awards for 2008.
More

Éachtaí an Iarthair
Ainmníodh Gearrliosta na nGradam Bisto an tseachtain seo caite agus ar an liosta i mbliana tá dhá leabhar Gaeilge.
Ar Lean
The West’s awake (and kicking!)
The shortlist for the Bisto Book Awards was announced last week and two Irish language books feature on that list.
  More

iPod le buachan le Gaelport.com
Tá duais den chéad scoth againn daoibh san eagrán seo, sin iPod Nano.
  Ar Lean
Win an iPod with Gaelport.com
We have an excellent prize of an iPod Nano for one luck reader!
More

Cúrsa ullmhúcháin d'ábhair dhlítheangeolaithe in Institiúidí na hEorpa
Beidh Institiúidí na hEorpa ag earcú dlítheangeolaithe sna blianta atá amach romhainn nach foláir dóibh ardleibhéal scileanna Gaeilge a bheith acu.
Ar Lean
Preparatory course for future lawyer-linguists in the European Institutions
The European Institutions will be recruiting lawyer-linguists in the years ahead who have an excellent level of competency in Irish.
More

Fógraí Poibli/Public Notices

Aighneachtaí á lorg ag an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh & Bia.
Request for Submissions by the Dept. of Agriculture, Fisheries & Food

Bewley’s@6! - Le Fiachna Ó Mongáin agus Kieran Hanrahan
Bewley’s@6! - With Fiachna Ó Mongáin  and Kieran Hanrahan

Aighneachtaí á lorg ag Institiúid Teicneolaíochta Átha Cliath
Request for Submissions by Dublin Institute of Technology.

Craobh na hÉireann de Chomórtas Díospóireachta an Phiarsaigh
Gael Linn All Ireland Debating Final

Suirbhé le líonadh do Ghaillimh le Gaeilge
Gaillimh le Gaeilge survey

Imleabhar 3, Eagrán 001
Volume 3, Edition 001
AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]