Priomhscéalta


Clár droichid beartaithe do Phobalscoil Chorca Dhuibhne.
Thángthas ar réiteach lasmuigh den chúirt agus tá súil go ndéanfar an comhréiteach a fhaomhadh sa Ardchúirt ar an Aoine Ar Lean 

Deireadh leis an bhFolús?
Tá fógartha ag an Roinn Gnóthaí, Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta go bhfuil scéim teanga nua foilsithe acu. Tagann an scéim nua i gcomharba ar an gcéad scéim teanga a d’imigh in éag os cionn 22 mí ó shin. Ar Lean

Achomharc ar na bacáin do chás Mhic Ghiolla Chatháin
Chuir an t-iarratasóir an cás dlí ar bun nuair a theip air iarratas a chur isteach ar cheadúnas alcóil i nGaeilge. Ar Lean

Straitéis la haghaidh Gaeltacht Uirbeach
In agallamh a rinne an tAire Ó Cuív le déaní thug sé le fios go bhfuil i gceist ag an Rialtas straitéis a chur ar bun chun Gaeltachtaí Uirbeacha a chruthú. Ar Lean

Fís 24 ar líne
Tá Nuacht 24 chun dúshlán na doininne a thabhairt agus seirbhís nuachta a chur ar fáil do phobal na Gaeilge ar líne.  Ar Lean

Nuacht Eile

Ceistneoir ar Mheon an phobail i leith An Fháinne
Is siombail é An Fáinne ar an nasc atá agat leis an nGaeilge, ach céard is brí leis duitse?  Ar Lean

Díomá faoi Choláiste Íosagáin, Baile Bhúirne
Is ábhar díomá é do Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge nach mbeidh tionscnamh tacaíochta agus forbartha don Ghaeilge le bunú i gColáiste Íosagáin. Ar Lean

Coicís eile do Shuirbhé Mór na Gaeilge
Tá Iontaobhas an Gaelscolaíochta (InaG), iontaobhas atá ann le tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt na Gaelscolaíochta, i mbun taighde ar dhearcadh an phobail i leith na Gaeilge. Ar Lean

Ceardlann ar scileanna raidió
Beidh an cheardlann seo dírithe ar eagraíochtaí Gaeilge chun na scileanna ginearálta raidió a thabhairt dóibh.  Ar Lean

An Turas Aniar - Ráth Cairn
Le déanaí, rinne Trevor Sargent T.D leacht Cuimhneacháin a nochtadh i Ráth Cairn i gCo. na Mí. Ar Lean

Aifric, Skunk Fu agus DVDanna eile 
Sheol Éamon Ó Cuív, Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, DVDanna nua atá foilsithe ag Comhluadar agus ag Telegael. Ar Lean

Cois Teallaigh sa Chomhdháil
Tá seomra galánta 'Cois Teallaigh'  á cur ar fáil do phobal Gaeilge na príomhchathrach ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge. Ar Lean

DVDanna le buachan!
Coicís eile, comórtas eile á reáchtáil ag Gaelport  agus cé go bhfuil sé ag cur báistí i Mí Iúil, geallaimid  go bhfuil duaiseanna iontacha ar fáil le buachan i gcomórtas na coicíse seo. Ar Lean

Gradam Phádraig Uí Chuanacháin 2009 
Sheol Gael-Taca Corcaigh Gradam Phádraig Uí Chuanacháin le déanaí a thabharfaidh aitheantas do chomhlachtaí atá ag obair ar son na Gaeilge ina gcuid gnó i gContae Chorcaí.  Ar Lean

Fógraí Poibli

Dátaí Thóstal na Gaeilge 2010 fógartha! Ar Lean

Dréachtscéim á hullmhú ag an Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí. Ar Lean

Scéim Teanga á hullmhú ag Údaráis Áitiúla Mhaigh Eo. Ar Lean

Ealaín na Gaeltachta i mbun suirbhé. Ar Lean

Aighneachtaí á lorg: Athbhreithniú ar an bpróiseas aitheanta do bhunscoileanna. Ar Lean

Imleabhar 3, Eagrán 009


AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]