Priomhscéalta

Fáilte curtha roimh ghealltanais don Ghaeilge i gClár an Rialtais
Fáiltíonn An Chomhdháil roimh an dréacht de Chlár an Rialtais atá aontaithe ag an Lucht Oibre agus Fine Gael, a thagann don mhórchuid le héilimh na Comhdhála. Ar Lean

An Chomhdháil welcomes publication of Programme for National Government
An Chomhdháil welcomes the publication of the Programme for National Governemnt which recognises some of the major demands made by An Chomhdháil for the Irish language prior to the election. More

An Ghaeilge i gClár an Rialtais
Anailís: Is cosúil gur tháinig an dá pháirtí a bheidh ag glacadh páirte sa chomhrialtas nó sa rialtas náisiúnta ar chomhréiteach de shaghas éigin maidir le stádas na Gaeilge san Ardteistiméireacht amach anseo. Ar Lean

Irish language pledges in programme for government
Analysis: It would seem that the parties have come to a compromise on the the status of the Irish language as a core subject at Leaving Certificate level.  More

Síneacha Tráchta leictreonacha i mBéarla san Ardchathair
Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i mbun seirbhís eolais nua de shíneacha tráchta leictreonacha a chur ar fáil ar bhonn píolótach ag stadanna bus áirithe mórthimpeall na cathrach faoi láthair. Is i mBéarla amháin atá na comharthaí faoi láthair. Ar Lean

Electronic Bus signs in English only
Dublin City Council is launching a new bus arrival information service on behalf of the National Transport Authority. The signs which are to be seen beside bus stops across are available in English only at the moment.  More

Dhá ghaelscoil nua le bunú
Cuireadh fáilte roimh fhógra na Roinne Oideachais inné go mbeidh dhá ghaelscoil nua ag oscailt i gcúige Laighean sna blianta atá amach romhainn. Ar Lean

Two new Gaelscoileanna to be established
The Department of Education yesterday approved the establishment of two new Gaelscoileanna in Leinster. More

Nuacht na hEarnála/ Industry News

Tá na Filí ag teacht
Ní fada uainn anois an chéad mhórócáid filíochta Ceiltí eile.  Mar is gnách beidh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag súil le grúpa cuairteoirí go luath, is iad sin an grúpa a thagann mar chuid den fhéile Cuairt na bhFilí Albanacha. Ar Lean
The return of the poets!
Cuairt na bhFilí Albanacha 2011 will soon be upon us with a group of poets and musicians getting ready for their visit to Ireland from 5-8th April this year. More

Seachtain na Gaeilge faoin lán seoil 
Tá Seachtain na Gaeilge na bliana faoi lán seoil agus beidh siamsaíocht agus craic ar fud na háite go dtí Lá 'le Pádraig. Ar Lean
Seachtain na Gaeilge in full swing
This year’s Seachtain na Gaeilge is in full swing and the Irish language fun week will continue until St. Patrick’s Day.  More

Oifigeach Forbartha Gaeilge ceaptha
Ceapadh Ruth Ní Shiadhail ina hOifigeach Forbartha Gaeilge in oirthear na Gaillimhe le déanaí.  Ar Lean
Irish language developmment officer appointed
Ruth Ní Shiadhail was recently appointed as an Irish langauge development officer in East Galway. More

Buntáiste Breise na Gaeilge i gCeatharlach
Fógraíodh an tseachtain seo na haoíchainteoirí a bheidh ag labhairt ag an seimineár i gCeatharlach ar 24 Márta. Ar Lean
Irish language careers seminar in Carlow
The guest-speakers at this month's Irish language careers seminar for Carlow have been announced. More

Ionsaí mór fógartha do Ghaelscoileanna
Is ábhar imní ollmhór é do ghaelscoileanna na tíre seo fógra na Roinne  Oideachais agus Scileanna maidir le deireadh a chur leis an socrú reatha cóimheas daltaí le múinteoirí atá i bhfeidhm sna gaelscoileanna. Ar Lean
New class-size ratios to hit Gaelscoileanna
Gaelscoileanna have expressed their concern at the Department of Educations's decision to bring to an end to the current arrangment for the  pupil-teacher ratio in gaelscoileanna. More

Ticéid do Ghradam Ceoil TG4 le buachan
An tseachtain seo, beidh deis iontach ag duine dhá thicéad a bhuachan do Ghradam Ceoil TG4 a bheidh ar siúl i Loch Garman ar 2 Aibreán 2011. Ar Lean
Two tickets to Gradam Ceoil TG4 to be won
This week one lucky subscriber will win two tickets to Gradam Ceoil TG4/Traditional Music Awards which will take place in Wexford. More

Spriocdháta do Chomórtas Filíochta Uí Néill 2011 ag druidim linn!
Dóibh siúd a bhfuil spéis acu sa Chomórtas Filíochta atá á reáchtáil ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge le linn Chuairt na bhFilí Albanacha, ní mór peann a chur ar phár go luath. Ar Lean
Closing date for Comórtas Uí Néill  poetry competition
The closing date for the Comórtas Uí Néill poetry competition is fast approaching. More

Léachtaí Cholm Cille XLII: Teagasc na Litríochta
Beidh Léachtaí Cholm Cille XLII ar siúl in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, ar an 25-26 Márta 2011.  Teagasc na Litríochta a bheidh mar théama i mbliana. Ar Lean 
Léachtaí Cholm Cille XLII: Teagasc na Litríochta
The Léachtaí Cholm Cille lecture series this year will focus on literature teaching methods. More

Fógraí Poiblí/ Public Notices

Aighneachtaí á lorg maidir le comharthaí bóithre ó Thuaidh
Submissions sought on Northern road signs

Scéim Teanga Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan le seoladh
Dundalk Institute of Technology to launch first language scheme

Aighneachtaí á lorg maidir le bunscoileanna beaga
Submissions sought on small national schools

Scéim chónaithe, An Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath
UCD Student Residency Scheme

Dátaí don Dialann/ Events Diary

Máire Ní Choilm, Ard Mhacha 11 Márta  

Ranganna Ullmhúcháin don Bhéaltriail-19/26 Márta
   
Niamh Ní Charra @ Bewley's@6 22 Márta  

Scoil Earraigh don Phleanáil Teanga
28 Márta  

08 Márta 2011

 

AróConnect

Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil

Seol scéalta nuachta, aiseolas, grianghraif nó fógraí poiblí don chéad nuachtlitir eile chuig eolas@gaelport.com.

Send news stories, photos or notices for the next newsletter to
eolas@gaelport.com

Is le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge a chuireann Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge an nuachtlitir seo ar fáíl.

Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter

[Díliostáil/Unsubscribe]