Gaelport Ezine
Eolas
Priomhscealta / Top Stories 
Pleanáil Teanga ar bun ag muintir Chorcaí
Reáchtálfar an chéad seimineár sa tsraith “An Ghaeilge i do Cheantar: Do Theanga, Do Phobal, Do Rogha” ar 28 Meán Fómhair 2011, i nGaelcholáiste Choilm i mBaile an Chollaigh ó 6.30pm-9pm.  Ar Lean


Language Planning Initiative for Cork Communities
The first seminar of the series; “Irish in Your Area: Your Language, Your Community, Your Choice”, will be held on 28 September,  in Gaelcholáiste Choilm in Ballincollig, from 6.30pm-9pm. More

Cuireadh Chun Cainte
Treoir phraiticiúil ó Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus ó Chomhar na Múinteoirí Gaeilge atá sa chlár ‘Cuireadh Chun Cainte,’ atá curtha i láthair ag Marcus Lamb, dóibh siúd a bheidh ag tabhairt faoi Bhéaltriail Ghaeilge na hArdteistiméireachta ó 2012 ar aghaidh. Ar Lean

Cuireadh Chun Cainte
‘Cuireadh Chun Cainte’ is a practical guide from Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge and Comhar na Múinteoirí Gaeilge, for those who will be undertaking the new Irish Oral for their Leaving Certificate from 2012 ahead. More


Camchuairt 2011 de Bhuntáiste Breise na Gaeilge
Tugtar cuireadh do scoileanna i gceantair Liatroma, Mhuineacháin, Luimnigh agus Phort Láirge chuig seimineáir ar an nGaeilge agus gairmeacha a bheidh á reáchtáil ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge go luath. Ar Lean

Buntáiste Breise na Gaeilge gets on the road again!
Calling all schools in Leitrim, Monaghan, Limerick and Waterford!! Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge are soon to organise a seminar in your area on the Irish language and careers. More


Duaiseanna Liteartha an Oireachtais
Reáchtálfar Duaiseanna Liteartha an Oireachtais 2011 ag deireadh na míosa seo, Dé Máirt 27 Méan Fómhair in Ionad Comhdhála Pháirc an Chrócaigh, Baile Átha Cliath. Ar Lean

Oireachtas Literary Awards

The 2011 Oireachtas Literary Awards will be held at the end of this month, Tuesday 27th September in the Croke Park Convention Centre, Dublin. More


20 Meán Fómhair - 03 Deireadh Fómhair 2011
Imleabhar 4, Eagrán 12

Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
An bhfuil Fáinne uait?
 

Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag
www.fainne.ie.  

Tá lascaine ar fáil d'orduithe de 25 suaitheantas nó níos mó.
 Ar Lean | Read More
Féilire na Gaeilge
 
Nuacht na hEarnála/ Stories from the Irish language sector

Seiminéar Oibre Aontas Pobal na Gaeilge
Tá Aontas Phobal na Gaeilge (APG) ag eagrú seimineár oibre san Óstán Menlo Park, Bóthar Áth Cinn, Gaillimh Dé hAoine 30 Meán Fómhair 2011.
Ar Lean
Language-Planning in the Community Aontas Phobal na Gaeilge Working Seminar
The Irish-speaking community will gather for a working seminar in The Menlo Park Hotel, Headford Road, Galway City on Friday, 30 September 2011.
More

Beáltriail Ghaeilge don Teastas Sóisearach.
Tháinig torthaí an Teastais Shóisearaigh amach Dé Céadaoin seo caite an 14 Meán Fómhair agus ba spéisiúil na staitisticí a bhain leis an ábhar Gaeilge.
Ar Lean
Junior Certificate results and Irish
Examination results for the Junior Certificate were received by  56,930 students who sat them this year and the statistics published by the Examinations board show interesting results regarding Irish.
More

Cearta agus Céiliúradh i mBéal Feirste
Dé Domhnaigh 9 Deireadh Fómhair óna 1-5pm beidh pobal na Gaeilge fud fad an oileáin ag glacadh seilbhe arís ar Aonach Naomh Seoirse i mBéal Feirste. 
Ar Lean
Join us to call for the Irish Language Act!
On Sunday, 9 October 2011 the Irish speaking community from across the island will once more take over St. George's Market in Belfast. 
More
 
Cruinnithe Poiblí Maidir le Gaelscoileanna nua.
Tá cruinnithe poiblí eagraithe ag An Foras Pátrúnachta, an phátrúnacht náisiúnta do scoileanna lán-Ghaeilge, le heolas a thabhairt faoi oscailt Ghaelscoileanna nua i mí Mheán Fómhair 2012 agus 2013.
Ar Lean
Public Meeting to discuss new Gaelscoileanna.
Public meetings have been organised by An Foras Pátrúnachta, about the opening of new Gaelscoileanna in September 2012 and 2013.
More

Comórtas ealaín do na Gaeil thar lear
Tar éis do rath chomórtas na gcártaí Nollag 2010, tá Glór na nGael i mbun comórtas ealaíne nua a eagrú. 
Ar Lean
Art Competition for Irish Speakers Abroad
Following the success of the 2010 Christmas Card competition, Glór na nGael is organising an art competition for Irish speakers who live abroad as part of the Global Gaeilge competition.
More

Ceardlanna do scríbhneoirí Gaeilge á n-eagrú ag Cló Iar-Chonnacht
Beidh Cló Iar-Chonnacht ag reáchtáil sraith ceardlann  do scríbhneoirí Gaeilge an Fómhar seo. Beidh na ceardlanna seo dírithe den chuid is mó ar scríbhneoirí óga/nua nach bhfuil aon leabhar foilsithe fós acu ach a léiríonn cumas scríbhneoireachta.
Ar Lean
Writers Workshops in association with Cló Iar-Chonnacht
Cló Iar-Chonnacht are hosting a series of writers workshops in three locations in Ireland this Autumn.  These workshops will be mostly aimed at young writers who show great potential as writers but who have not publishing any books as of yet.
More

Éigse Chluain Tarbh 2011
Reáchtálfar Éigse Chluain Tarbh i dTuaisceart Átha Cliath ón 2 -9 Deireadh Fómhair 2011. Ar lean
Éigse Chluain Tarbh 2011
Éigse Chluain Tarbh (Clontarf Celebrations Gathering) will take place this year from 2-9 October.
More

Lá Náisiúnta Filíochta na hÉireann 2011
Mar chuid den cheiliúradh ar an 6 Deireadh Fómhair beidh neart imeachtaí á reáchtáil i ngach contae sa tír i gcomhar le hÉigse Éireann.
Ar Lean
All Ireland Poetry Day 2011
As part of this year’s All Ireland Poetry Day which is being organised by Poetry Ireland on 6th October many poetry events will take place in counties all over Ireland. 
More
 
Tionól an Fhómhair 2011
Is i bparóiste Chill Rosanta i gCo. Phort Láirge a bheidh Tionól an Fhómhair na bliana seo ar siúl ón 21-23 Deireadh Fómhair 2011.
Ar Lean
Tionól an Fhómhair 2011
This years Tionól an Fhómhair 2011 will take place in the parish of Kilrossanty in Co. Waterford.
More

Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge 
Reáchtálfar an Chomhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge in Áras na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ar 7 agus 8 Deireadh 2011.
Ar Lean
Convention on Irish literature and culture.
The convention on Irish literature and culture will be held in Áras na Gaeilge, NUI Galway on 7th and 8th October 2011.
More

Féile na Meáin Ceilteach
Tá Féile na Meán Ceilteach ag glacadh le hiontrálacha do chomórtas na Féile a bheidh ar siúl i nDoire, Tuaisceart Éireann ón 18-20 Aibreán 2012.  
Ar Lean
Celtic Media Festival
Entries are now being received for Celtic Media Festival 2011. The festival will take place in Derry, Northern Ireland from 18-20 April 2011.
More

Fógraí, spriocdhátaí agus deiseanna/ Deadlines, Dates and Opportunities

Aighneachtaí á lorg: Ráiteas Straitéise na Seirbhíse Cúirteanna

Call for submissions: The Courts Service of Ireland Strategy Statement

Aon scéal agat?
 
Más maith leat fógra a chur sa chéad ríomhiris eile, seol teachtaireacht chuig eolas@gaelport.com roimh 30 Meán Fómhair 2011


Got a story for the next newsletter? Send an email to eolas@gaelport.com before September 30th 2011
 Ar Lean | Read More

Oiche Chultúir
 
Beidh Oíche Chultúir Átha Cliath  ar siúl arís i mbliana agus beidh Conradh na Gaeilge ag oscailt na ndoirse don phobal ar an 23 Meán Fómhair 2011.

Conradh na Gaeilge will host a wide range of activities as part of this year's culture night on September 23rd.

 Ar Lean | Read More
Comórtas
 
Tá dhá thicéad chuig The Ace & Deuce of Piping le buachan ag duine amháin!!
Win two tickets to a wonderful concert The Ace & Deuce of Pipers!

 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Déanaí
Féilire

Folúntais

Cúrsaí

Rogha na Seachtaine 
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras