Gaelport Ezine
Eolas
Priomhscéalta / Top Stories 

Fóraim Ghaeilge le bunú i Luimneach agus Port Láirge
Nocht muintir Luimnigh agus Phort Láirge a dtuairimí i dtaobh na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge ag seimineáir a reáchtáil an Chomhdháil an tseachtain seo caite.  Ar Lean

Irish language Forums to be founded in Limerick and Waterford
Local people in Limerick and Waterford were given the opportunity to discuss the opportunities available to them under the 20 Year Strategy for the Irish language at public seminars organised by An Chomhdháil last week. More"Níl aon rud socraithe go fóill ach an cónascadh a dhéanamh”- An tAire Stáit
Níl sé soiléir go fóill cén socrú atá beartaithe ag an rialtas maidir le ról  Oifig an Choimisinéara Teanga amach anseo.Agus d’admhaigh Aire Stáit na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta go raibh an chosúlacht ann nach mbeidh airgead le sábháil ag an Stát de dheasca an chinnte. Ar Lean

Details of Ombudsman merger yet to be decided by Government
It is still not clear what role the Language Commissioner will have if and when his office is merged with the Office of the Ombudsman. But the closure of the independent office may cost the State more money in the longterm, according to Minister of State for Gaeltacht Affairs, Dinny McGinley. MoreDaltaí Gaelscoile chun cinn sa Bhéarla agus sa Mhata
Tá fógartha ag an bhForas Taighde gur léirigh torthaí na dtástálacha náisiúnta ar chaighdeán an Bhéarla agus an mhata sna bunscoileanna lán-Ghaeilge go bhfuil siad i bhfad os cionn an mheáin náisiúnta. Ar Lean

Gaelscoil students ahead in English and Maths
The Education Research Centre has announced that the standard of English and mathematics in Irish-medium schools is well above the national average. More
Ráth Chairn na Gréine
Déanfar an leabhar “Ráth Chairn na Gréine” le Siobhán Seoighe a sheoladh go hoifigiúil Dé Sathairn, 03 Nollaig, ag ócáid speisialta in Áras Pobail Ráth Chairn, Áth Buí, Co. na Mí. Ar Lean

Ráth Chairn na Gréine
The newly published book, “Ráth Chairn na Gréine” by Siobhán Seoighe will be officially launched on Saturday 3rd December, at a special event in Áras Pobail Ráth Chairn, Athboy, Co. Meath.  More


Apps as Gaeilge
Go dtí le déanaí  ní raibh tásc ná tuairisc ar fheidhmchláir Ghaeilge a bhí curtha in oiriúint d’fhóin phóca in ainneoin go bhfuil athrú mór tagtha ar an mbealach ina mbíonn daoine ag dul ar líne. Ar Lean

Apps as Gaeilge
Until recently there were little or no mobile applications available in the Irish language, despite the huge growth of the Smartphone industry and changes in the way people access information online. More

29 Samhain-13 Nollaig 2011
Seolaigí bhur scéalta chuig eolas@gaelport.com
Send your news stories and images to eolas@gaelport.com

Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
An bhfuil Fáinne uait?
 

Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag
www.fainne.ie.  

Tá lascaine ar fáil d'orduithe de 25 suaitheantas nó níos mó.
 Ar Lean | Read More
Féilire na Gaeilge
 
Nuacht na hEarnála/ Stories from the Irish language sector

Cruinniú le reáchtáil i gCathair na Gaillimhe maidir le todhchaí Oifig an Choimisinéara Teanga
Campaign against Ombudsman merger to meet in Galway

Cochaillín Dearg á léiriú ag Taibhdhearc na Gaillimhe

Irish production of Red Riding Hood

Ceiliúradh ar fhoilseacháin an Ghúim
An Gúm celebrate another year of publishing

An Chéad Séala Creidiúnaithe d'Eagarthóirí Gaeilge bronnta
Official accreditation for first round of Irish language editors

MA Taighde sa Ghaeilge i WIT- Spriocdháta ag druidim linn

Opportunities for Post Graduate Studies in Waterford Gaeltacht

Dioplóma nua Gaeilge á thairiscint do mhúinteoirí ealaíne
New Diploma in teaching art through Irish

Ceardlanna le Doimnic Mac Giolla Bhríde ag Scoil Gheimhridh Frankie Kennedy
Doimnic Mac Giolla Bhríde to host workshops at Frankie Kennedy Winter School

Cáca don Rí-pictiúrleabhar úr do pháistí seolta ag Futa Fata
Futa Fata launch new book for children

Fóram Gaeilge le bunú ag Comhairle Contae Chiarraí sa Ríocht

Kerry County Council to establish Irish language forum

Fógraí, spriocdhátaí agus deiseanna/ Deadlines, Dates and Opportunities


Ranganna Gaeilge ar fud na tíre!
Check out our database of Irish language courses across the country!

Iarratas ar Aighneachtaí: Dréachtscéim Teanga le hullmhú ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige

Request for Submissions: The Department of Children and Youth Affairs preparing its language scheme


Athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003/ Review of Official Languages Act
Suirbhé agus Aighneachtaí/ Official submssions and public survey
Spriocdhata: 31 Eanáir 2012


Roinnt de na folúntais atá fógartha ar Gaelport.com:

Léitheoirí Nuachta á lorg ag Raidió na Life
Raidió na Life seek news readers


Clárbhainisteoir á lorg ag Foras na Gaeilge
Foras na Gaeilge currently hiring


Aon scéal agat?
 
Más maith leat fógra a chur sa chéad ríomhiris eile, seol teachtaireacht chuig eolas@gaelport.com roimh 8 Nollaig 2011

Got a story for the next newsletter? Contact eolas@gaelport.com before December 8th 2011
Ar Lean | Read More

Físeán na Coicíse
 
Plé macánta i measc an phobail maidir leis na dúshláin agus deiseanna atá ann don Ghaeilge i bPort Láirge.

Watch clips of locals disccuss the challenges to promote Irish in Waterford.

 Ar Lean | Read More 
Comórtas
 
Deireadh seachtaine do bheirt ag Féile Pan Cheilteach 2012 le buachan Win a weekend away in Carlow town for Pan Celtic Festival 2012

 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Déanaí
Féilire

Folúntais

Cúrsaí

Rogha na Seachtaine 
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras