Gaelport Ezine
Eolas

Príomhscéalta / Main News

Acht na Gaeltachta 2012

Tá trí lá fágtha ag Uachtarán na hÉireann Bille na Gaeltachta 2012 a shíniú agus a dhearbhú ina dhlí.
Ar Lean

2012 Gaeltacht Act
The President of Ireland has three days left to sign and enact The 2012 Gaeltacht Act. More
 

Tús curtha le cainteanna maidir le Samhail #2

Tá eagrais Ghaeilge buartha go bhfuil Foras na Gaeilge ag brú ar aghaidh le samhail úrnua mhaoinithe gan aird a thabhairt ar mholtaí na n-eagras bunmhaoinithe i dtaobh réimse oibre na hearnála i gcoitinne.
Ar Lean

Questions rise over Funding Model #2
Irish Language Organisations have expressed worries over Foras na Gaeilge's lack of attention to suggestions made by core funded organisations as plans for yet another new funding model push ahead. More
 

Súil Siar: Beartas an Rialtais i leith na Gaeilge

Ag breathnú siar ar na conspóidí a thit amach le sé mhí déag anuas maidir le cinntí an Rialtais i leith na Gaeilge, an bhfuil sé in am d’ Fhine Gael agus do Pháirtí an Lucht Oibre leagan leasaithe den Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge a fhoilsiú? Ar Lean

Looking back at Irish language policy
Looking back at the controversies of the last sixteen months in office, perhaps it is time for Fine Gael/Labour Government to publish an updated strategy for the Irish language. More

 

Deis caillte don Ghaeltacht le hachtú Acht na Gaeltachta 2012

Is ábhar díomá é do Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge gur achtaíodh Acht na Gaeltachta 2012 an tseachtain seo caite beag beann ar mhianta an phobail. Ar Lean

Gaeltacht falls short as Gaeltacht Act 2012 is enacted
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge expressed much disappointment last week that The Gaeltacht Act 2012 was to be enacted, contrary to the wishes of the public. More

24 Iúil - 7 Lúnasa 2012

Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
An Fáinne
 
Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag www.fainne.ie.
 Ar Lean | Read More

Scoil Samhraidh Merriman
Beidh na sluaite bailithe i Lios Dún Bhearna i mí Lúnasa le haghaidh Scoil Samhraidh Merriman, an fhéile bhliantúil atá mar institiúid i bhféilire an Chláir agus na tíre ó bunaíodh í sa bhliain 1968. Ar Lean
Scoil Samhraidh Merriman
The third week of August will see the welcome return of the annual Irish institution that is the Merriman Summer School. More

Trí Scór Bliain á cheiliúradh ag Daonscoil na Mumhan
Osclófar Daonscoil na Mumhan 2012 go hoifigiúil ar Dé Domhnaigh, 19 Lúnasa, leis an Aire Stáit Dinny McGinley TD. Ar Lean
Waterford’s Daonscoil celebrates 60 years
Daonscoil na Mumhan, an Irish language summer school held in the heart of the Waterford Gaeltacht,  will be officially opened by Minister for State Dinny McGinley on Sunday, 19th August. More

Fleadh Scannán na Gaillimhe – Agallamh le Scannánóir Úr
Tháinig Fleadh Scannán na Gaillimhe 2012 chun críche ar 15 Iúil agus ba iomaí scéal spéisiúil a bhí le feiceáil ar scáileán mór na féile. Ar Lean
The Galway Film Fleadh – Interview with a budding filmmaker
The Galway Film Fleadh 2012 came to a close on 15 July having screened a jam-packed line-up of interesting stories in the form of documentaries, shorts and feature films. More

Scoláireachtaí €2,000 ar fáil do mhic léinn
Tá sé fógartha ag Fiontar go gcuirfear cúig scoláireacht ar luach €2,000 an ceann ar fáil do mhic léinn a bheidh ag tabhairt faoin MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais sa bhliain romhainn. Ar Lean
€2,000 Scholarships available for students
Fiontar have announced that five scholarships to the value of €2,000 will be made available to students undertaking the MSc in Business and Information Technology  in the coming year. More

Scoláirí Meiriceánacha ag foghlaim na Gaeilge
Freastalóidh tríocha saoránach de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá ar chúrsaí Gaeltachta i mbliana mar chuid de scéim atá á reáchtáil ag an gCoimisiúin Fulbright. Ar Lean
US Citizens offered opportunity to visit Gaeltacht
Thirty US citizens will study the Irish language in Gaeltacht regions across Ireland this summer as part of a scheme organized by the Fulbright Commission. More

Deireadh Seachtaine Cultúrtha i Ráth Chairn
Deirtear gurb é an bealach is fearr teanga  a fhoghlaim ná tréimhse a chaitheamh san áit ina mbíonn sí á labhairt. Ar Lean
Irish language immersion weekend in the Ráth Chairn Gaeltacht 
They say the best way to learn a language is to immerse yourself in the local culture, and Irish language learners and improvers are welcome to explore the culture of the Ráth Chairn Gaeltacht in County Meath. More

Féile an Droichid ag druidim linn go luath!
Beidh Féile an Droichid á reáchtáil ag Ionad Cultúir ‘An Droichead’ don cheathrú bliain as a chéile i mBéal Feirste. Ar Lean
Countdown begins to Belfast’s Féile an Droichid Festival
For the fourth year in a row, Féile an Droichid is set to run from 23-26 August in Belfast with a jam-packed schedule of events prepared to suit every age group. More

Fidléirí na tíre ag déanamh ar an nGleann
Cuirfear tús le Seachtain na bhfidléirí i nGleann Colm Cille in iardheisceart Dhún na nGall Dé Luain seo chugainn agus mairfidh na himeachtaí sa ghleann go dtí an Aoine 3 Lúnasa 2012. Ar Lean
Donegal Fiddle Summer School
This year's Donegal Fiddle Summer School will take place in the scenic village of Gleann Colm Cille on the southwest coast of Co. Donegal from Mon 30th July to Friday 3rd August. More

Comórtas: An dlúthdhiosca ‘Irish Traditional Sean-Nós Songs’ le buachan
An tseachtain seo beidh dlúthdhiosca den scoth leis an amhránaí clúiteach Celia Ní Fhátharta le buachan.
Ar Lean
Competition: ‘Irish Traditional Sean-Nós Songs’ CD to be won
This week we are giving one lucky subscriber the chance to win a copy of Celia’s newly released CD ‘Irish Traditional Sean-Nós Songs’ by the talented sean-nós singer Celia Ní Fhlátharta. More

Seisiún le Traic sa Siopa Leabhar
Ag leanúint le rathúlacht na hócáide ‘Seisiún sa Siopa’, ceolchoirm mhíosúil sa Siopa Leabhar, Conradh na Gaeilge, cuirfidh an ceoltóir agus scríbhneoir amhrán, Traic Ó Braonáin, taispeántas ar siúl ar 26 Iúil. 
Ar Lean 
Traic jams at An Siopa Leabhar
Continuing from the success of last month’s ‘Seisiún sa Siopa’, a free monthly concert at An Siopa Leabhar, Conradh na Gaeilge, singer songwriter Traic Ó Braonáin  will perform for this month’s session on 26 July. More 

Oíche Ghaelach in Áras Éanna
Beidh oíche Ghaelach den scoth le ceol traidisiúnta, amhráin, agallamh beirte agus damhsa ar an sean-nós á reáchtáil in Áras Éanna in Inis Oírr  ar 10 Lúnasa mar chuid d’Fhéile na gCurrach i mbliana. Ar Lean
Traditional Muisc and Song in Áras Éanna 
As part of this year’s Féile na gCurrach, Áras Éanna are hosting a cultural night on Friday 10th August 2012. More

Folúntais / Jobs

Aistritheoirí Gaeilge á earcú san Aontas Eorpach

Oiliúnóirí garchabhrach de dhíth

Taighdeoir Iardhochtúireachta-Innealtóir Bogearraí

Taighdeoir Iardhochtúireachta–Cartlannaí Digiteach

Cúntóir naíonra á lorg ag Naíonra Ráth Tó

Cartlann

Nuacht
is Deanai
Feilire

Foluntais

Cursai

Rogha na Seachtaine
Scoil Acla 2012 ag teacht go luath

 
Beidh neart imeachtaí cultúrtha ar siúl le linn Scoil Acla 2012, ina measc beidh ceardlanna ceoil agus damhsa.
 Ar Lean | Read More
The Irish HeadHunters - Taispeántas Ealaíne
 
Beidh a taispeántas ealaíne The 'Irish HeadHunters' ar siúl in Áras Éanna in Inis Oírr le linn mhí Iúil 2012.
 Ar Lean | Read More
Éigse Eatharlaí 2012 sa Ghleann
 
Beidh Scoil Samhraidh Éigse Eatharlaí ar siúl sa Ghleann Eatharlaí i ndeisceart Thiobraid Árann ón 27-29 Iúil 2012.
 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Deanai
Feilire

Foluntais

Cursai

Rogha na Seachtaine
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras