Priomhscéalta/Top Stories

Anois teacht na bhFilí...
Tá na filí tagtha, an bóthar buailte againn agus tá ár mbealach déanta againn go Gaoth DobhairAr Lean


Don that tartan, the Scots have arrived..
Our Scottish visitors have arrived! We hit the road very early yesterday morning and have arrived safe and sound in Gaoth Dobhair.
 More

 Ag druidim leis an gCraobh Ceannais
Tá Cuairt na bhFilí Albanacha ar siúl i láthair na huaire agus tá trí ócáid ghleoite eagraithe againn chun siamsaíocht a chuir ar fáil do mhuintir na hardchathrach. Ar Lean

Poetry Prize Grand Finale
The Gaelport Gang are enjoying the delights of the Northwest at the moment but there will be three entertainment filled events happening in Dublin as part of the tour. More

Seimineár Comhoibriúcháin
Beidh 'Ar Scáth a chéile', seimineár comhoibriúcháin á eagrú ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ar an 30 Aibreán. Ar Lean

Co-Operation Seminar 
Ar scáth a chéile, a co-operation seminar for the Irish language sector,will be hosted by Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge on 30 April.  More

Scaip an Scéal-Seiminear Caidrimh Poiblí
An tseachtain seo chugainn, reáchtálfar seimineár caidrimh phoiblí d’eagraíochtaí Gaeilge darb ainm ‘Scaip an Scéal’.  Ar Lean

Spread the Word! PR seminar
Scaip an Scéal, a public relations seminar for the Irish language sector will be held next week.  More

Ó Phrág go Pittsburgh
Maoiniú de bhreis agus €700,000 fógartha chun tacú le agus forbairt a dhéanamh ar mhúineadh na Gaeilge thar sáile. Ar Lean

Prague to Pittsburgh
Funding worth over €700,000 announced to support and develop the teaching of Irish abroad in 2009.
More

Nuacht Eile/Other News

Gradam do Bhlagáil trí mheán na Gaeilge  
Seoladh Blagáil trí mheán na Gaeilge mar chatagóir nua i gcomórtais liteartha an Oireachtais anuraidh agus 
leanfar leis an gcomórtas arís i mbliana. Ar Lean
Award for Irish Blogging
Irish language blogging was established as a new category in the Oireachtas literary competition last year and will be held again this year.
More

Comórtas Peile na Gaeltachta 2009
Beidh Comórtas Peile na Gaeltachta ar siúl i Ros Muc i gceartlár Chonamara ón 29 Bealtaine - 1 Meitheamh 2009.
Ar Lean
Comórtas Peile na Gaeltachta 2009
Comórtas Peile na Gaeltachta will be held in Ros Muc in the heart of Conamara from 29th May – 1st June 2009.
More


Gradam Gnó Na nDéise
Tá Comhlacht Forbartha na nDéise tar éis Gradam a bhunú a thabharfaidh aitheantas do ghnóthaí gur mian leo an Ghaeilge a chur chun cinn.
Ar Lean
New award for Companies promoting Irish language
Comhlacht Forbartha na nDéise, has established an award in recognition of businesses who wish to promote the Irish language.
More


Athlonnú Club Sult go Barra an Teampaill 
Tar éis sosa, tá Sult ag teacht ar ais arís!  Ar Lean
Club Sult moves to Temple Bar 
After a short break, Club Sult returns!
More

Bímis ag Ceol!
Seoladh Ceol ‘09, díolaim ceoil léirithe ag Seachtain na Gaeilge le déanaí agus mar is iondúil tá scoth na gceoltóirí agus amhránaithe ón tír seo ag casadh a gcuid amhráin i nGaeilge.
Ar Lean
Let there be CEOL!
The new music compilation CEOL 09 was recently launched and and as always the album contains some of the best songs -all in Irish.
More

Comórtas na Coicise!
Déan neamhaird ar an lágtrá eacnamaíochta mar tá duais eile le buachan san eagrán seo-an dlúthdhiosca móréilimh Ceol 09.
Ar Lean
Fortnightly Competition!
Ignore all that talk of the recession as there is another great prize to be won in this edition-the bestselling CEOL 09. More

Aighneachtaí ón bPobal
Tá comhlachtaí poiblí ag ullmhú scéimeanna teanga nua anois agus tá An Chomhdháil ag lorg do thuairimí.
Ar Lean

Public Submissions
Public Bodies are currently preparing language schemes and An Chomhdháil wants to hear your opinions.
More


Filíocht Ghaeilge na hArdteistiméireachta
Beidh Niall Tóibín agus Macdara Ó Fátharta le cloisteáil  ag léamh dánta le Seán Ó Ríordáin agus Máirtín Ó Direáin mar chuid de shraith nua ar Raidió na Life 106.4FM ag tosnú anocht. Ar Lean 
Radio Series for Leaving Cert. Students 
Niall Tóibín and Macdara Ó Fátharta will read poetry on a new radio series for Leaving Certificate students  starting tonight on Raidió na life 106.4 FM.More

Ciste na Gaeilge
Fógraíonn Ó Cuív caiteachas de bhreis agus €1m faoi Chiste na Gaeilge 2009
Ar Lean

Irish language Fund
Ó Cuív announces funding worth over €1m for Ciste na Gaeilge in 2009.
More

Fógraí Poibli/Public Notices

Aighneachtaí á lorg ag Institiúid Teicneolaíochta Átha Cliath
Request for Submissions by Dublin Institute of Technology.

Dréacht-Scéim Teanga á hullmhú ag Coláiste na Tríonóide
Draft Language Scheme in preparation by Trinity College

Dréacht-Scéim Teanga á hullmhú ag An Post
An Post prepare Language Scheme

Dreacht-Scéim Teanga á hullmhú ag Ollscoil Luimnigh
University of Limerick prepares Language Scheme

Bewleys@6 le Clann O'Connor
Bewleys@6 With the O'Connor Family

Craobhchomórtas 2009 de Siansa Gael Linn
Siansa Gael Linn Grand Finale


Oifig Nua ag GAELSCOILEANNA
GAELSCOILEANNA Relocate

Imleabhar 3, Eagrán 003


Volume 3, Edition 002


AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]