Priomhscéalta

Tacaíocht an Uachtaráin don ollrith náisiúnta
Cuirfear tús le Rith 2010 inniu i mBéal Feirste. Inné, bhronn An tUachtarán Máire Mhic Ghiolla Íosa teachtaireacht dóchais don Ghaeilge ar Rith 2010 teachtaireacht a bheidh taobh istigh de bhata sealaíochta a bheidh á n-iompar ag na rannpháirtithe.Ar Lean

Deis Cainte an Údaráis
Déanfaidh ionadaithe ó Údarás na Gaeltachta, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus Fiontar DCU cur i láthair ar na láidreachtaí agus na laigí a bhaineann leis an dréachtstraitéis Fiche Bliain don Ghaeilge amárach i dTithe an Oireachtais.  Ar Lean

Súil ar an Dlí
Aréir, sheol an Coimisinéir Teanga Seán Ó Cuirreán an chéad eagrán de shraith fhoilseacháin a dhéanfaidh athbhreithniú faoin staid  reatha ina bhfuil  an Ghaeilge i gcúrsaí dlí. Ar Lean


Am cinniúnach don Ghaeilge
‘Is am cinniúnach é seo ó thaobh na Gaeilge de’ a dúirt an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Éamon Ó Cuív, TD agus é ag oscailt Thóstal na Gaeilge 2010 go hoifigiúil ar an 26 Feabhra. Ar Lean

Athbhreithniú ar an nGaelscolaíocht
D’oscail an tAire Oideachais, Caitríona Ruane, Comhdháil Bhliantúil Chomhairle na Gaelscolaíochta a bhí ar siúl i gColáiste Feirste, Béal Feirste Dé hAoine seo caite  go hoifigiúil agus chuir sí in iúl don slua a bhí i láthair go raibh i gceist aici athbhreithniú ar an nGaelscolaíocht a chur ar bun go luath ina mbeadh an bhéim ar an gcomhionannas. Ar Lean

Nuacht Eile

An Caifé Liteartha ar Raidió na Life
Beidh scoth na filíochta agus an cheoil ó leithinis Chorca Dhuibhne le cloisteáil ar shraith nua ar Raidió na Life 106.4FM le linn Sheachtain na Gaeilge. Ar Lean

MA sa Ghaeilge Fheidhmeach
Tá fógartha ag Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath go bhfuiltear ag glacadh le hiarratais i láthair na huaire don MA sa Ghaeilge Fheidhmeach a thosóidh ag tús mhí Feabhra 2011. Ar Lean

Cabaret Craiceáilte sa phríomhchathair
Mar chuid d’imeachtaí Sheachtain na Gaeilge na bliana seo beidh oíche mhór de cheol, amhráin agus damhsa san Odeon i gceartlár Bhaile Átha Cliath ar an Máirt, 16 Márta 2010. Ar Lean

Agus Rud Eile de-Comórtas!
Seolfar cnuasach nua dátheangach le Louis de Paor, 'Agus Rud Eile de' an tseachtain seo agus beidh an file ag dul ar chamchuairt timpeall na tíre leis an gceoltóir Rónán Browne a bhí ag comhoibriú  leis ar an gcnuasach. Ar Lean

Buntáiste Breise na Gaeilge i mBóthar na Trá
Bhailigh os cionn ceithre chéad scoláire ó na ranganna sinsearach sna hiar-bhunscoileanna i gContae na Gaillimhe agus Maigh Eo le chéile ag seimineár ‘Buntáiste Breise na Gaeilge’ in Óstán Bhóthar na Trá i nGaillimh le linn Thóstal na Gaeilge 2010 seachtain ó shin i nGaillimh. Ar Lean

Drámaíocht úrnua ar TG4

Aréir, cuireadh tús le séasúr úr drámaíocht teilifíse ar TG4 nuair a craoladh an chéad dráma faoin scéim forbartha drámaíochta teilifíse i nGaeilge ‘Síol’. Ar Lean

Fógraí Poiblí/Public Notices

Aighneachtaí á lorg ag/Submission on language schemes sought by:

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta/ The Department of Education and Science

Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan/ Dundalk I.T.

An tÚdarás Chlárúcháin Maoine/ The Property Registration Authority

Coiste Gairmoideachais Chontae Chill Mhantáin/Wicklow VEC

Comhairle Contae Thiobraid Árann Thuaidh/North Tipperary County Council

Imleabhar 3, Eagrán 24


 
AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil
Seol scéalta nuachta, aiseolas, grianghraif nó fógraí poiblí don chéad nuachtlitir eile chuig eolas@gaelport.com
Send news stories,photos or notices for the next newsletter to eolas@gaelport.com
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]