Gaelport Ezine
Eolas
Priomhscealta / Top Stories 
An Ghaeilge faoi chaibidil i gCorcaigh
Ar cheann de phríomhspriocanna na Straitéise Fiche Bliain don Ghaeilge tá líon na gcainteoirí laethúla Gaeilge a mhéadú go dtí 250,000, ach cé mhéad díobh siúd a bheidh lonnaithe i gCathair Chorcaí? Ar Lean


Cork communities to discuss the Irish language
One of the main objectives of the 20 Year Strategy for the Irish language is to increase the number of daily Irish speakers to 250,000, but how many of these will be based in Cork?
MoreTionscnamh Teanga seolta ó thuaidh
Beidh an Ghaeilge le cloisteáil níos minice sa phobal i dTuaisceart Éireann ó 2015 ar aghaidh má éiríonn le tionscnamh teanga nua a seoladh inné. Ar Lean

Language initiative for Northern Ireland
Irish will be more widely heard  in streets and offices- and even in police stations of Northern Ireland from 2015 if a new strategy to promote the language succeeds in its aims. More
Tionscadal tumoideachais i scoileanna Dhún na nGall
Tá trí bhunscoil Gaeltachta i nDún na nGall tar éis tabhairt faoi thionscadal tumoideachais nua
le go mbeadh an Ghaeilge amháin le cloisteáil i ranganna na naíonán sóisearach. Ar Lean

New Immersion education project in Donegal Schools
A new school year and a new policy-three Gaeltacht primary schools in Donegal have embarked on a new teaching policy which will mean that only Irish will be used in junior
classes. More


Comhdháil ar Oideachas Gaeltachta
Déanfaidh Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta a gComhdháil Oideachais a reáchtáil  Dé Sathairn 01 Deireadh Fómhair 2011 in Óstán an Ard Oileáin i nGaillimh. Ar Lean

Gaeltacht Education Conference

Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta, the national representative for parents and teachers in all Gaeltacht areas, will host their annual conference on Saturday, 1st October in the Ardilaun Hotel, Galway.
More

06-19 Meán Fómhair
Imleabhar 4, Eagrán 11

Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
Comórtas na Coicíse
 
Dhá thicéad chuig Cluiche Ceannais Camógaíochta le buachan
Win tickets to this year's All Ireland Camogie Final 

 Ar Lean | Read More
An bhfuil Fáinne uait?
 

Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag
www.fainne.ie.  

Tá lascaine ar fáil d'orduithe de 25 suaitheantas nó níos mó.
 Ar Lean | Read More
Féilire na Gaeilge
 
Nuacht na hEarnála/ Stories from the Irish language sector
Deireadh Seachtaine Gaeilge i Ráth Chairn
Beidh deireadh seachtaine Gaeilge agus cultúrtha á reáchtáil ag Gael-Linn i nGaeltacht Ráth Chairn i gCo. na Mí ó 14 - 16 Deireadh Fómhair 2011. Ar Lean
Irish Language weekend in the Meath Gaeltacht  
An Irish language and cultural weekend will take place in Ráth Chairn, Co. Meath from 14th – 16th October 2011. More

Béaloideas.com
Tugtar léargas ar shaol na ndaoine i nGaeltacht Thír Chonaill sa tionscadal béaloidis atá curtha i dtoll a chéile ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge i nGaoth Dobhair. Ar Lean
Béaloideas.com
A new website and online archive provides a fascinating insight into 20th Century folklore in the Donegal Gaeltacht. More

Suirbhé ar staid na Gaeilge i gCathair na Gaillimhe

Tá tuairimí mhuintir na Gaillimhe i leith na Gaeilge á lorg ag an eagraíocht Gaillimh le Gaeilge faoi láthair. Ar Lean
New Survey on state of Irish language in Galway
Galwegians are being asked to share their views on the status of Irish in Galway city in a new survey commissioned by language organisation Gaillimh le Gaeilge. More

Sraith nua Bewley's @6 beartaithe don Fhómhar
Tá tráthnóna pléisiúrtha de cheol geallta i gcuideachta na gceoltóirí cumasacha as Baile Átha Cliath, an píobaire clúiteach Mick O’Brien agus Caoimhín Ó Raghallaigh an bhfidil agus ar an bhfeadóg. Ar Lean
Bewley’s @ 6 returns this Autumn
Dublin’s premier Irish language and cultural concert series returns this Autumn to Bewley’s on Grafton Street in the company of the very talented Dublin born musicians Mick O’Brien agus fiddler Caoimhín Ó Raghallaigh. More

Scéim an fháinne do scoileanna

Agus téarma scoile nua buailte orainn, tá An Chomhdháil ag moladh do mhúinteoirí Gaeilge agus scoileanna glacadh le scéim an Fháinne i mbliana. Ar Lean
Fáinne scheme for schools
With the start of the new school year Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge asks teachers and schools alike to consider the Fáinne scheme as a method of rewarding students. More

Ceiliúradh an Riadaigh
Beidh ceolchoirm in ómós do shaol agus do shaothar Sheáin Uí Riada ar siúl in Ionad Cultúrtha Bhaile Mhúirne Co. Chorcaí ar an Satharn, 17 Meán Fómhair 2011. Ar Lean
Remembering Seán Ó Riada
A concert dedicated to Seán Ó Riada will take place in Ionad Bhaile Mhúirne Co. Cork on Saturday 17 September 2011 and will feature some of Ireland’s fines composers, singers and musicians. More

Sceideal Úr RnaG
Tá RTÉ Raidió na Gaeltachta faoi lán seoil i sceideal an Fhómhair a thosaigh inné, 05 Meán Fómhair le go leor de na pearsana aithnidiúla, ach cúpla athrú ann freisin ó bhriseadh an tsamhraidh. Ar Lean
New RnaG autumn schedule
RTÉ Raidió na Gaeltachta’s Autumn schedule is in full swing since it started yesterday, 5th September, with many familiar presenters, and a few changes as well since the summer break. More

Gaelscoil nua oscailte i gCo. na Mí

Chuir tuismitheoirí áitiúla agus na heagrais Ghaeilge fáilte roimh oscailt na gaelscoile nua, Gaelscoil na Mí  i gCill Dhéagláin an tseachtain seo caite.Ar Lean
New Gaelscoil for Meath
Parents and Irish language organisations welcomed the opening of a new Gaelscoil in Ashbourne in County Meath last week. More
Fógraí, spriocdhátaí agus deiseanna/ Deadlines, Dates and Opportunities

Aighneachtaí á lorg: Ráiteas Straitéise na Seirbhíse Cúirteanna

Call for submissions: The Courts Service of Ireland Strategy Statement

Aon scéal agat?
 
Más maith leat fógra a chur sa chéad ríomhiris eile, seol teachtaireacht chuig eolas@gaelport.com roimh 16 Meán Fómhair 2011


Got a story for the next newsletter? Send an email to eolas@gaelport.com before September 16th 2011
 Ar Lean | Read More

Oiche Chultúir
 
Beidh Oíche Chultúir Átha Cliath  ar siúl arís i mbliana agus beidh Conradh na Gaeilge ag oscailt na ndoirse don phobal ar an 23 Meán Fómhair 2011.

Conradh na Gaeilge will host a wide range of activities as part of this year's culture night on September 23rd.

 Ar Lean | Read More
Tús na camchuairte
 
Seimineáir Ghairmeacha le bheith in Iarthuaisceart na Tíre san fhómhar. Cláraigh leo anois!
Irish careers seminars to visit  locations in North West. Register your school now!

 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Déanaí
Féilire

Folúntais

Cúrsaí

Rogha na Seachtaine
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras