Gaelport Ezine
Eolas

Príomhscéalta / Main News

Aonach Oibre & plé ar ghairmeacha trí Ghaeilge i dTuaisceart Éireann

Ar an Déardaoin, 06 Nollaig beidh Aonach Mór Oibre mar aon le seimineár Buntáiste Breise na Gaeilge, á reáchtáil ag Forbairt Feirste i gcomhar le Coláiste Feirste agus Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge. Ar Lean

Careers Guidance Fair and Seminar to be held in Belfast
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge in association with Coláiste Feirste and Forbairt Feirste will organise a careers guidance fair and jobs seminar in Belfast on Thursday, 6th December 2012. More
 

Mórcheisteanna na Gaeilge le plé ag lá eolais na bpolaiteoirí

Tabharfar aghaidh ar stádas reatha agus todhchaí na Gaeilge ar an gCéadaoin, 21 Samhain nuair a reáchtálfar lá eolais le polaiteoirí Theach Laighean in Óstán Buswells, Baile Átha Cliath. Ar Lean

An Ghaeilge to be discussed at annual information day for politicians
The current and future status of the Irish language will be discussed on Wednesday, 21st November in Buswells Hotel, Dublin at the annual information day for the politicians of Leinster House. More

DVD gairmthreorach ar fáil i nGaeilge

Seoladh DVD gairmthreorach le déanaí ina bhfuil leideanna agus comhairle curtha ar fáil do dhaltaí scoile ar fud an oileáin maidir leis na deiseanna atá ann d’fhostaithe a bhfuil spéis acu an Ghaeilge a úsáid ina ngairmeacha beatha. Ar Lean

Irish language career guide launched
A new careers package containing hints and advice for those interested in using the Irish language in the workforce was launched at the Oireachtas na Samhna Irish language festival in Letterkenny recently. More

Polasaí aonteangach RnaG

Ábhar conspóide le cúpla mí anuas é an t-atheagar atá beartaithe ag RTÉ i dtaobh sheirbhís nuachta TG4 agus Raidió na Gaeltachta ach dar le leascheannaire an stáisiúin raidió, Rónán Mac an Iomaire, ní chuirfidh na leasuithe isteach ná amach ar pholasaí aonteangach RnaG. 
Ar Lean

RnaG language policy
The planned revision of RTE’s Irish language news services has been a controversial topic since its announcement in August of this year. More
13 - 27 Samhain 2012
Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
An Fáinne
 
Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag www.fainne.ie.
 Ar Lean | Read More
Nuacht na hEarnála / News from the Irish Language Voluntary Sector

Teannas idir an státchóras agus Oifig an Choimisinéara Teanga
D’easaontaigh státseirbhísigh shinsearacha go láidir inné le léamh an Choimisinéara Teanga ar an bpróiseas earcaíochta a bhaineann le bronnadh marcanna bónais ar iarrthóirí le Gaeilge atá ag lorg arduithe céime sa státchóras. Ar Lean
Tensions between civil service and office of Language Commissioner
Senior civil servants disagreed with the Language Commisioner’s analysis of the system of awarding of bonus points for the Irish language  among applicants seeking promotion within the civil service. More

Tuairim an Phobail ag teastáil do sheirbhísí Gaeilge ó Thuaidh
Tá tuairimí an phobail de dhíth maidir le forbairt na Gaeilge i dTuaisceart Éireann. Tá cáipéis chomhairliúcháin curtha le chéile ag an Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta ina bhfuil cuspóirí agus aidhmeanna na Roinne i dtaca leis an nGaeilge ó thuaidh leagtha amach.
Ar Lean
Public views sought on Irish Language Services in Northern Ireland
The Department of Culture, Arts and Leisure is seeking the public’s opinion in relation to the development of the Irish Language. The Department has prepared a consultative document which contains the primary aims and objectives in relation to the Irish language in Northern Ireland.
More

Aipeanna iPhone don óige seolta ag TG4

Seoladh dhá aip úra do pháistí óga ag Oireachtas na Samhna ag tús na míosa – Cúlacaint2 agus Olly an Veain Bhean Bhán. Ar Lean
TG4 launches new children’s Apps
TG4 launched two children’s apps at Oireachtas na Samhna at the beginning of the month – Cúlacaint2 and Olly an Veain Bheag Bhán.
More

Éigse Dhiarmuid Uí Shúilleabháin 2012
Beidh Éigse Dhiarmuid Uí Shúilleabháin ar siúl i gCúil Aodh agus mBaile Bhuirne i nGaeltacht Mhúscraí 30 Samhain – 02 Nollaig 2012.
Ar Lean
Traditional Singing and Music Festival
Éigse Dhiarmuid Uí Shúilleabháin will take place in the Cork Gaeltacht of Muskerry from 30th November  to 2nd  December 2012.
More

‘Ní Mise a Rinne é’ le sheoladh ag Linda Bhreathnach
Seolfaidh an t-aisteoir Linda Bhreathnach leabhar úr gleoite, ‘Ní Mise a Rinne é’ a scríobh deirfiúr léi, Bridget Bhreathnach ag Leabharlann na Cathrach, Sráid Aibhistín, Gaillimh, 12 meán lae, Dé Sathairn 17 Samhain.
Ar Lean
Linda Bhreathnach to launch new children’s book ‘Ní Mise a Rinne é’
Linda Bhreathnach will launch a new children’s book, ‘Ní Mise a Rinne é’ written by her sister Bridget Bhreathnach at The City Library, Galway at 12.00 on Saturday 17 November.
More

Leabhar gleoite foilsithe ag An Gúm le buachan
An tseachtain seo, beidh deis iontach ag beirt cóip den leabhar gleoite dar teideal Smuf atá foilsithe ag An Gúm a bhuachan.
Ar Lean
An Gúm’s Teenage books to be won !
This week two lucky subscribers will win a copy of the new book titled Smuf which was published by An Gúm.
More

Folúntais / Jobs

Comhairleoir á lorg ag Údarás na Gaeltachta

Au Pair le Gaeilge á lorg i Nua-Eabhrac

Ardoifigeach Feidhmiúcháin 

Feighlí linbh le Gaeilge 

Deiseanna do chéimithe Gaeilge i Meiriceá

Cartlann

Nuacht
is Deanai
Feilire

Foluntais

Cursai

Rogha na Seachtaine
Físeáin Youtube: Gaelport ag Oireachtas na Samhna
 
Caithigí súil ar roinnt imeachtaí ó Oireachtas na Samhna ar chainéal Youtube Ghaelport.

Ar Lean | Read More

DVD Céim Chun Tosaigh ar fáil anois!
 
Is féidir cóip saor in aisce a ordú den DVD gairmthreorach Céim Chun Tosaigh trí ríomhphost a sheoladh chuig ceimchuntosaigh@gaelport.com.
 
Ar Lean | Read More
An Ghaeilge sa Roinn Sláinte
 
Tá sé i gceist ag an Roinn Sláinte scéim a dhréachtú de réir Alt 15 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.
 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Deanai
Feilire

Foluntais

Cursai

Rogha na Seachtaine
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras