Gaelport Ezine
Eolas
Priomhscealta / Top Stories Líon na ndaltaí i gColáistí Samhraidh “seasta” i mbliana
In ainneoin na géarchéime eacnamaíochta, tá CONCOS ag tuar go mbeidh líon na ndaltaí scoile atá ag freastal ar Choláistí Samhraidh sa Ghaeltacht mar an gcéanna i mbliana is a bhí anuraidh. Ar Lean

Attendance at Irish Sumer Colleges remains "steady"
Despite the current economic recession, Comhchoiste Náisiúnta na gColáistí Samhraidh (CONCOS), predict attendance at Irish Summer Colleges will be on par with last year’s figures.  More
“Céim mhór chun cinn” glactha don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge
Chuir Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge fáilte le déanaí roimh chinneadh an Rialtais leanúint le feidhmeanna reachtúla reatha Údarás na Gaeltachta.  Fáiltíodh freisin roimh an gcinneadh go mbeidh na ceantair Ghaeltachta á shainmhíniú bunaithe ar chritéir theangeolaíocha.  Ar lean

“Positive Step Forward” for the 20-Year Strategy for the Irish Language
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge welcomed recently the Government decision to continue with the existing functions of Údarás na Gaeltachta, and the decision to provide a new statutory definition for Gaeltacht areas, based on linguistic rather than geographical criteria.  More


Tír Chonaill abú!
Foirne ó Chontae Dhún na nGall a thug na príomhdhuaiseanna leo ag Comórtas Peile na Gaeltachta 2011, sna sraithe sóisearach, sinsearach, agus i gcomórtas an Chailín Ghaelaigh fiú! Ar Lean

Donegal abú!
Donegal teams were to the fore at Comórtas Peile na Gaeltachta this year, with teams from the county winning the senior and junior competitions, and even the Cailín Gaelach was from Gaoth Dobhair! More
Cearta Iarchraolta rugbaí do Chorn Heineken agus Amlin
Dheimhnigh TG4 agus ERC, lucht eagair na gcomórtas, go bhfuil cearta eisiacha iarchraolta faighte ag an gcainéal Gaeilge do chluichí i gCoirn Heineken agus Amlin don trí shéasúr seo chugainn, ag tosú san Fhómhar. Ar Lean

TG4 Secures Heineken Cup and Amlin Challenge Cup Highlights
TG4 has agreed a new three-year deal with Heineken Cup and Amlin Challenge Cup tournament organisers, ERC, to broadcast highlights of the two rugby competitions beginning this Autumn. More

14 -27 Meitheamh 2011
Imleabhar 4, Eagrán 6.

Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
Comórtas na Coicíse
 
Dhá chóip den leabhar nua Bás in Éirinn le buachan.

Two copies of Bás in Éirinn to be won.
 Ar Lean | Read More
An bhfuil Fáinne uait?
 

Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag
www.fainne.ie.  

Tá lascaine ar fáil d'orduithe de 25 suaitheantas nó níos mó.
 Ar Lean | Read More
Nuacht na hEarnála/ Stories from the sector
Ceardlann Scileanna Raidió
Cláraigh anois do cheardlann ar scileanna raidió a bheidh á reáchtáil i mí Mheán Fómhair 2011 ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge i gcomhar le Raidió na Life. 
Ar Lean
Radio Skills Workshop
Register now for a workshop in radio skills hosted by Comhdháil Náísiúnta na Gaeilge in conjunction with Raidió na Life. 
More

Oireachtas Cheanada 2011
Beidh Gaelgeoirí na cruinne ag triail ar Ghaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir go luath d’Oireachtas Cheanada a bheidh ar siúl ón 1-3 Iúil 2011. 
Ar Lean
Oireachtas Cheanada 2011
Irish speakers from across the globe will descend on the Gaeltacht in Northern Canada for Oireachtas Cheanada which will take place from 01-03 July 2011. 
More 

Lá Stocaireachta don Ghaeilge
Pléadh ceisteanna móra na Gaeilge le polaiteoirí na tíre ag tús na míosa, ag lá stocaireachta eagraithe ag Guth na Gaeltachta agus  Conradh na Gaeilge. 
Ar Lean
Irish language Information Day
Irish language issues were discussed at an information day for politicians, organised by Guth na Gaeltachta and Conradh na Gaeilge earlier this month. 
More
 
BBC Alba ar fáil ar ‘Freeview’
An Chéadaoin seo caite thosaigh BBC Alba, an t-aon cainéal lán-Gàidhlig sa Bhreatain, ag craoladh don lucht féachana ar an gcóras 'Freeview'.
Ar Lean
BBC Alba available on ‘Freeview’
Last Wednesday BBC Alba, Britain's only fully Gàidhlig channel, became available to a wider audience on the 'Freeview' platform. 
More

Scoil Samhraidh Merriman 2011 
Tá ríméad ar Chumann Merriman go mbeidh duine d’ardfhilí na hÉireann, Eavan Boland, ag léamh a saothair ag Scoil Samhraidh na bliana seo a bheidh á reáchtáil ón 17-21 Lúnasa i Lios Dún  Bhearna i gCo. An Chláir.
Ar Lean
Merriman Summer School 2011
Cumann Merriman is delighted that one of Ireland’s most distinguished poets, Eavan Boland, will read from her work at the School which will take place from 17-21 August  in Lisdoonvarna, County Clare.
More

Ceiliúradh mór ar shaothar Shomhairle Mhic Gill-Eain
Tionólfar comhdháil agus ceiliúradh mór in ómós d'fhile mór na Gàidhlige Somhairle MacGill-Eain ag Sabhal Mòr Ostaig san Oileán Sgiathánach ón 15-18 Meitheamh 2011.
Ar Lean
A Centenary Celebration of Sorley MacLean
A Centenary Celebration  celebrating the renowned Scottish poet Sorley MacLean will take place in the Isle of Skye from 15 - 18 June 2011. 
More
 
Scoil Samhraidh Mhic Reachtain 2011
Beidh réimse leathan d'imeachtaí, ceardlanna agus cúrsaí Gaeilge le fáil le linn na féile cultúrtha seo a bheidh ar siúl i gCo. Aontroma ón 25-31 Iúil 2011.
Ar Lean
McCracken Summer School 2011
Once again this year a wonderful line-up of events will take place at the McCracken Summer School  which will take place in Co. Antrim from 25 – 31 July 2011. 
More

Súil Charad ar taispeáint i nDoire agus i mBéal Feirste
Beidh Súil Charad, taispeántas agus leabhrán ar fhoilseacháin i nGaeilge le breis agus 200 bliana, le feiceáil go luath i mBéal Feirste, agus i nDoire. Ar Lean
Súil Charad on display in Belfast and Derry
Súil Charad, an exhibition and booklet on Irish language publications for over 200 years, is to go to Belfast Central Library and Derry Central Library soon.
More
Fógraí Poiblí / Public Notices 
Aighneachtaí á lorg- An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh
Request for Submissions – Citizens Information Board
 
Glaoch ar Pháipéir: Taighde agus Teagasc na Gaeilge i Meiriceá Thuaidh
Call for Papers: Research and Teaching of the Irish Language in North America
 
Comhdháil Soillse i Sabhal Mór Ostaig
First Soillse Residential Conference – Call for Papers
Aon scéal agat?
 
Más maith leat fógra a chur sa chéad ríomhiris eile, seol teachtaireacht chuig eolas@gaelport.com roimh 24 Meitheamh  2011.

Got a story for the
next newsletter or for Gaelport.com? Send an email to eolas@gaelport.com before 24 June 2011.
 Ar Lean | Read More
Tunes in the Church
 
Beidh siamsaíocht den scoth ar fáil i nGaillimh, i gCiarraí agus i Maigh Eo an samhradh seo. Tunes in the Church is an authentic and intimate musical and cultural experience with events in Galway, Kerry and Mayo this summer.
 Ar Lean | Read More
Tionól Gaeltachta
 
Cá bhfuil tú ag dul? 
Siar go Conamara!

Ní hé amhrán Aerach atá i gceist againn ach Tionól Gaeltachta Chonradh na Gaeilge 2011

Fancy a holiday in Conamara?
Tionól Gaeltachta Chonradh na Gaeilge heads west for the summer holidays.
  
 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Déanaí
Féilire

Folúntais

Cúrsaí

Rogha na Seachtaine
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras