Priomhscéalta

Teach lán do na comórtais Sean Nóis
Ar an Satharn,  bhí Comórtas Chorn Cuimhneacháin Sheáin Uí Riada ar siúl san INEC agus ní chloisfeá biorán ag titim san INEC in óstán An Gleneagle le linn do bhuaiteoir an chomórtais,  Nollaig Ní Laoire as Baile Átha Troim i gContae na Mí, a bheith ag casadh a leagan draíochtach den amhrán ‘Béal Átha na hAbhann’. Ar Lean
 
Full House for Sean-Nós Competitions
Renowned sean-nós singer Nollaig Ní Laoire from An Tulach Mhór, Trim Co. Meath  stole the show at this year’s Corn Uí Riada competition with her excellent performance of the song "Béal Átha na hAbhann"  on Saturday night, ensuring Corn Uí Riada trophy’s passage back to the royal county for another year. More

Ag ullmhú don Straitéis
Beidh dhá bhliain réamhullmhúcháin ag teastáil sula gcuirfear polasaithe na Straitéise Fiche Bliain don Ghaeilge i bhfeidhm, dar le Pádraig Ó hAoláin Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta a thug léargas ar fheidhmiú na Straitéise agus é ag labhairt ag seimineár an Chonartha ag Oireachtas na Samhna. Ar Lean

Preparing for the Strategy
Two years of preparation will be required before the implementation of the 20 year strategy for the Irish language should begin, according to Pádraig Ó hAoláin, CEO of Údarás na Gaeltachta, who shared his views on the workings of the Strategy at the annual Conradh na Gaeilge seminar, held as part of Oireachtas na Samhna. More

Gabh ar aghaidh, gabh le Gaeilge!
Ag ócáid le linn Oireachtas na Samhna, rinne Ferdie Mac an Fhailigh, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge an DVD ‘Gabh le Gaeilge’ a sheoladh go hoifigiúil.  Is pacáiste eolais é Gabh Le Gaeilge do dhaltaí a bheidh ag roghnú ábhar don TGMO (GCSE) atá curtha i dtoll a chéile ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus Comhar na Múinteoirí Gaeilge. Ar Lean

Go on, choose Irish!
Ferdie Mac an Fhailigh, Chief Executive of Foras na Gaeilge launched Gabh le Gaeilge,  an information package for GCSE students produced by Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge and Comhar na Múinteoirí Gaeilge, at Oireachtas na Samhna in Killarney. More

RITH ar an mbóthar arís
Tá fógartha go reáchtálfar an fhéile náisiúnta, RITH arís i gceann dhá bhliana agus táthar ag súil go nglacfaidh suas le 50,000 duine páirt san fhéile a bheidh ar siúl ar fud na tíre. Ar Lean

RITH hits the road again
The national Irish language festival, Rith 2010 will return to the highways and byways of the country again in two years time when it is hoped that up to 50,000 people will take part in the festival. More

Nuacht Eile

Cláraigh do scoil do Bhuntáiste Breise na Gaeilge Uíbh Fhailí!
Ag leanúint le camchuairt Bhuntáiste Breise na Gaeilge, reáchtáiltear ócáid amárach i Halla na Saoirse, i mBaile Átha Cliath, agus ócáid ar an Tulach Mhór coicís ina dhiaidh sin, ar an 18 Samhain.  Ar Lean
Register your school for Buntáiste Breise na Gaeilge in Offaly
The Buntáiste Breise na Gaeilge Irish language opportunities tour, organised by Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, is well underway with events taking place tomorrow in Dublin, and in Offaly on 18th November 2010. More

Saothar Uí Fhinneadha seolta i gCill Airne
Breis agus deich mbliana tar éis gur cailleadh Learaí Phádraic Learaí Ó Finneadha, file arbh as Cois Fharraige i nGaeltacht Chonamara dó  ó dhúchas, rinneadh ceiliúradh ar a shaol agus a shaothar le linn Oireachtas na Samhna le déanaí. Ar Lean
Connemara poet's poetry collection launched
Over ten years since  the untimely death of Cois Fharraige native, Learaí Phádraic Learaí Ó Finneadha, the life and work of the poet were celebrated at Oireachtas na Samhna in Killarney. More

Tuilleadh seirbhísí trí Ghaeilge geallta do chainteoirí ó Chiarraí
Sheol Údaráis Áitiúla Chiarraí scéim Teanga nua ag Oireachtas na Samhna i gCill Airne Dé hAoine. Cuireann an Scéim nua le prionsabal Sheirbhísí Ardchaighdeáin do Chustaiméirí agus déanfar éascú ar dhaoine ar mian leo a ngnó a dhéanamh leis an gComhairle trí Ghaeilge. Ar Lean
More services for Irish speakers in Kerry promised
Kerry Local Authorities launched their latest language scheme at Oireachtas na Samhna in Killarney last week. The new Scheme adds to the principle of providing a High Quality Service to customers while facilitating customers who wish to do their business with the Council through Irish. More

Gaelport ainmnithe do ghradam idirlín eile
Fógraíodh gearrliosta na ngradam idirlín The Eircom Spiders  ar an Luan agus tá ríméad ar fhoireann Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge go bhfuil an suíomh gréasáin Gaelport.com ainmnithe do na gradaim mhórchlúiteacha seo arís i mbliana. Ar Lean
Another nomination for Gaelport
The shortlist for The Eircom Spiders was announced last Monday, and Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge are delighted that Gaelport.com has been shortlisted for the prestigious award for the second year running. More

Dráma dátheangach ar stáitse sa phríomhchathair
Beidh dráma dátheangach, “The Beautiful Girl” á léiriú le linn na seachtaine seo ag an gcompántas aisteoireachta, Mad Cap Theatre Company.  Ar Lean
Bilingual play hits the capital’s stage
Bilingual play, “The Beautiful Girl,” by the Mad Cap Theatre Company comes to Dublin this week.  More

Comórtas na seachtaine
An tseachtain seo beidh dlúthdhiosca úr leis an amhránaí Mairéad Ní Fhlatharta le buachan. Ar Lean
Weekly competition
This week  readers  can win a wonderful new CD entitled ‘ó Chaon Taobh’ by sean-nós singer  Máiréad Ní Fhlatharta. More

Cúrsa nua d’fhoghlaimeoirí fásta
Seolfaidh an tAire Pat Carey TD,  leabhar nua a bheidh ina chabhair d’fhoghlaimeoirí fásta atá ag iarraidh filleadh ar an nGaeilge, san Ardchathair Dé hAoine 5 Samhain. Ar Lean
New course for adult learners
Minister Pat Carey, TD will launch a new multimedia course aimed at adults who wish to refresh their Irish language skills, in the capital on Friday, 5th November. More

Fógraí Poiblí

Bewleys@6  16 Samhain 2010
Comhdháil bhliantúil Gaelscoileanna Teo 19, 20 Samhain

Imleabhar 3, Eagrán 40
3 Samhain, 2010


 

Dlúthdhiosca nua Mairéad Ní Fhlatharta le buachan!

AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil

Seol scéalta nuachta, aiseolas, grianghraif nó fógraí poiblí don chéad nuachtlitir eile chuig
eolas@gaelport.com.
Send news stories,photos or notices for the next newsletter to
eolas@gaelport.com

Is le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge a chuireann Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge an nuachtlitir seo ar fáíl.
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]