Gaelport Ezine
Eolas

Príomhscéalta / Main News

Dátaí don dialann: Tóstal na Gaeilge 2013

Reáchtálfar Tóstal na Gaeilge Dé Sathairn 16 Feabhra 2013 in Óstán an Hilton, Plás Charlemont, Baile Átha Cliath 2. Ar Lean

Dates for Tóstal na Gaeilge 2013 announced
The biggest Irish language conference of the year will take place on February 16th 2013 in the Hilton Hotel, Charlemont Place, Dublin 2. More
 

Ceist na Gaeilge i gCáinaisnéis 2013

Tá Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag áitiú ar an Rialtas machnamh géar a dhéanamh ar cheisteanna na Gaeilge i gCáinaisnéis 2013, agus tacaíocht a léiriú don Ghaeilge agus don Ghaeltacht. Ar Lean

Government must carefully consider the Irish language in Budget 2013
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge is calling on the Government to carefully consider Irish language issues in the upcoming Budget 2013, and to express their support for the Irish language and the Gaeltacht. More

Tús spraíúil uile oileáin curtha le Bliain na Gaeilge 2013

Seoladh Bliain na Gaeilge 2013, ceiliúradh bliana tiomanta don teanga, ag an deireadh seachtaine i mbailte fud fad na tíre. Ar Lean

Bliain na Gaeilge off to a colourful start all over the country
Bliain na Gaeilge 2013, a year-long festival dedicated to the promotion of the Irish language, was officially launched at the weekend in towns all over Ireland. More

Ciorrú eile fógartha don Ghaeloideachas - COGG le cónascadh le heagras stáit eile

Tá fógartha ag an Roinn Oideachais agus Scileanna go bhfuil An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) le  cónascadh leis an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta. Ar Lean

More cuts for Irish medium education

The Department of Education and Skills announced that the Irish language council COGG is to merge with the National Council for Curriculum and Assessment. More
27 Samhain - 11 Nollaig 2012
Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
An Fáinne
 
Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag www.fainne.ie.
 Ar Lean | Read More
Nuacht na hEarnála / News from the Irish Language Voluntary Sector

Dul chun cinn an ghaeloideachais léirithe i Sraith na Scoileanna 2012
Foilsíodh Sraith na Scoileanna de chuid The Irish Times le déanaí inar ainmníodh 11 Ghaelscoil ar éirigh le 100% de dhaltaí na bliana seo áit sa chóras tríú leibhéal a bhaint amach. Ar Lean
Success of Irish medium education clear in 2012 School League Tables
The Irish Times recently published this year’s School League Tables and this year’s list includes 11 Gaelscoileanna with a progression rate of 100% of students who continue onto third level education. More

Tuarascáil Fennell foilsithe agus tuairimí an phobail de dhíth maidir le polasaí Gaeilge RTÉ
Foilsíodh go poiblí tuarascáil a d’ullmhaigh an comhairleoir cumarsáide agus stiúrthóir Stillwater Communications, Cillian Fennell, ag dréachtú pholasaí RTÉ i leith na Gaeilge. Ar Lean
RTÉ’s Irish Language Policy: Fennell’s report published
A report drafting a new Irish Language policy for RTÉ by communications adviser agus director of Stillwater Communications, Cillian Fennell was released to the public. More

Aitheantas tugtha do ghaiscí na scannánóirí Gaeilge
Tugadh aitheantas do shaothar na scannánóirí Bob Quinn agus Colm Bairéad an tseachtain seo caite nuair a bronnadh Gradam Saoil agus Gradam an Scannánóra Óig orthu ag cruinniú cinn bhliana chumann na stiúrthóirí SDGI. Ar Lean
Achievements of Irish Language Filmmakers Recognised
Irish Language filmmakers Bob Quinn and Colm Bairéad were honoured at The Screen Directors Guild of Ireland’s AGM last week when they received The Lifetime Achievement and New Emerging talent awards. More

Cás Mhaolra Seoighe – scáth ar mheanma phobal na Gaeltachta
Ní minic a labhraínn muintir na háite faoin gcás truamhéalach a tharla 130 bliain ó shin – crochadh an fhir neamhchiontaigh Maolra Seoighe as a bheith páirteach i ndúnmharuithe Mhám Trasna. Ar Lean
Unjust verdict casts a shadow over Gaeltacht community 130 years on
The Mayo Gaeltacht community rarely discuss the wrongful hanging of Maolra Seoighe for involvement with the Maam Trasna murders 130 years ago. Although more than a century has passed since this act of injustice, it still proves difficult for members of the community to forget the story. More

Clabhsúr le comhairliúchán poiblí ar Straitéis Gaeilge Thuaisceart Éireann
Tá pobal Gaeilge Thuaisceart Éireann ag fanacht le fada an lá ar Rialtas an Tionóil gníomh reachtúil ar leith a dhéanamh maidir le cúrsaí Gaeilge ó thuaidh. Ar Lean
Will the Irish Language Strategy help the Irish language in Northern Ireland?
The Irish Language Community in Northern Ireland has had to wait many years for the Government to take genuine legislative steps to protect and enhance the Irish language in Northern Ireland. More

Moladh don Ghaeilge an moladh ba thábhachtaí i dtionscadal Óige an Uachtaráin
Thug Uachtarán na tíre, Mícheál D. Ó hUigínn, cuireadh do 100 duine óg ó chúlraí éagsúla freastal ar sheimineár dátheangach dar teideal ‘An Óige agus an tÉireannachas’ in Áras an Uachtaráin Dé Sathairn seo caite. Ar Lean
Young and Irish
The President of Ireland, Michael D. Higgins extended an invitation to 100 young people from different backgrounds to attend a bilingual seminar entitled ‘Young and Irish’ at Áras an Uachtaráin last Saturday. More

Siamsaíocht@6 - Oíche mhór speisialta don Nollaig
Beidh neart ceol na bpíob, na feadóige móire agus an ghiotáir mar aon le hamhráin as Ráth Chairn le cloisteáil ag Siamsaíocht@6 san ardchathair in Óstán Central Hotel ar Sráid an Chiste i gceartlár Bhaile Átha Cliath. Ar Lean
Siamsaíocht@6 – Christmas Special
A very special Christmas evening gathering with Gael Linn in the capital city. More

Dhá leabhar ghleoite leis An Gúm le buachan
An tseachtain seo arís beidh deis iontach ag duine cóip de na leabhair aoibhne atá foilsithe ag An Gúm a bhuachan. Ar Lean
An Gúm – Children’s books to be won!
This week one lucky subscriber will win a copy of the new books titled Nóinín agus Siar Aniar by Eibhlís Ní Dhonnchadha and Caoimhe agus an Bogha Báistí by Siobhán Grogan which were published by An Gúm. More

Folúntais / Jobs

Au Pair le Gaeilge á lorg i Nua-Eabhrac

Au Pair le Gaeilge- post sa Ghearmáin

Aisteoirí úra á lorg ag Ros na Rún

Feighlí linbh le Gaeilge

Oifigeach Forbartha Ógras

Feighlí Páistí

Cartlann

Nuacht
is Deanai
Feilire

Foluntais

Cursai

Rogha na Seachtaine
Fáilte roimh chách go Deoch na Nollag 2012
 
Beidh Deoch na Nollag 2012 de chuid Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge ar siúl i mbliana ar Dé Céadaoin, 12 Nollaig 2012

Ar Lean | Read More

Gaelport ar do ghuthán cliste
 
Tá scéalta nuachta ó Gaelport.com ar fáil ar gach fón cliste anois. Níl ort ach cuairt a thabhairt ar m.gaelport.com.
 
Ar Lean | Read More
Dátaí fógartha do Thóstal na Gaeilge 2013
 
Reáchtálfar Tóstal na Gaeilge Dé Sathairn 16 Feabhra 2012 in Óstán an Hilton, Plás Charlemont, Baile Átha Cliath 2.
 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Deanai
Feilire

Foluntais

Cursai

Rogha na Seachtaine
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras