Priomhscéalta/Top Stories

Samhail Nua Mhaoinithe á phlé
Tá díomá léirithe ag an 19 n-eagraíocht bhunmhaoinithe nár tógadh ionchur na hearnála san áireamh agus an tsamhail nua mhaoinithe á dhréachtú ag Foras na Gaeilge.  Ar Lean


New funding  structure for Irish organisations
19 core-funded Irish language organisations have expressed their disappointment that the sector’s input was not taken into account under the new funding model proposed by Foras na Gaeilge. More

Logainmneacha ar an léarscáil
Rinne an tAire Pat Carey, T.D., cuairt ar an taobh ó thuaidh den phríomhchathair Dé hAoine seo caite, nuair a sheol sé cuid de na háiseanna núalaíocha atá forbartha ag foireann an tsuímh Gréasáin, Logainm.ie. Ar Lean

Irish place names on the Map
Minister Pat Carey, T.D., travelled last Friday to the North side of Dublin city to launch new resources developed by the staff of Logainm.ie. More

Deis d'eagraíochtaí pobail
Níl ach go dtí deireadh na seachtaine ag eagraíochtaí pobail agus grúpaí eile,  iarratais a chur isteach faoi Scéim Phobail Gaeilge, scéim a bhíonn á reáchtáil ag Foras na Gaeilge. Ar Lean

Funding opportunity for community groups
Irish language committees and community groups across the country have until the end of this week to submit applications to Foras na Gaeilge under the Scéim Phobail Gaeilge- Irish language community scheme. More

An Conradh ag  dul ar chuairt ar na Coláistí Samhraidh
Chuir Conradh na Gaeilge tús leis an bhfeachtas 'Glac Leis' an tseachtain seo. Beidh ionadaithe ón gConradh ag dul ar chuairt ar bhreis agus 30 cúrsa samhraidh ag cur daoine óga ar an eolas faoina gcearta teanga. Ar Lean  

Conradh visit summer colleges
Conradh na Gaeilge this week announced the latest round of 'Glac Leis' road shows. Representatives from the organisation will visit over 30 Irish language summer colleges informing students of their Irish language rights. More

Ag foghlaim le Raidió Fáilte
Craoladh an chéad chlár mar chuid de shraith nua raidió,  atá dírithe ar fhoghlaimeoirí Gaeilge i dTuaisceart Éireann, ar Raidió Fáilte 107.1 FM Dé Luain seo caite. Ar Lean
Learn Irish with Raidió Fáilte
Last Monday, the first programme in a new series aimed at Irish language learners in Northern Ireland was broadcast on Raidió Fáilte 107.1FM. More

Áit páirceála nó áit pháirceála? Tuairimí á lorg ar Úsáid an tSéimhithe 
Níl ach coicís fágtha ag an bpobal tuairimí a nochtadh mar gheall ar Chaighdeán Oifigiúil na Gaeilge mar chuid den chéad tréimhse comhairliúcháin a d’fhógair an Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta cúpla seachtain ó shin. Ar Lean
Opinions sought on Official Standard
Members of the public have two weeks to express their opinions in the first round of the public consultation  on the Official Standard. More

Gradam náisiúnta buaite ag scoil Ghaeltachta
Bhí lúcháir ar dhaltaí ó Scoil Chaitlín Naofa, bunscoil Ghaeltachta atá lonnaithe i gCill Mhic a ‘Domhnaigh in iarthar Chiarraí,  nuair a fógraíodh le déanaí gur bhuaigh an scoil gradam náisiúnta as an Spáinnis a chur chun cinn. Ar Lean
Gaeltacht school wins national award
Last week, students from Scoil Chaitlín Naofa, a Gaeltacht school located in Cill Mhic a’ Domhnaigh in west Kerry, were delighted to hear that the school  had won a national award for teaching Spanish. More

Corn An Aire agus Corn Ghael Linn ag fanacht san Iarthar
Tá corn Ghael Linn agus Corn an Aire ag fanacht in iarthar na tíre agus is mór an onóir d’fhoireann sinsir Bhéal an Mhuirthead agus d’fhoireann sóisir An Spidéil an t-éacht iontach a rinne siad ag Comórtas Peile na Gaeltachta. Ar Lean
Victory for the West at Gaeltacht football competition
Local team, Béal an Mhuirthead from Mayo and the Galway's An Spidéal took victory at this years Gaeltacht football competition. More

Tionól Gaeltachta 2010
Is i nGaeltacht Gaoth Dobhair i dTír Chonaill a bheidh Tionól na Gaeltachta i mbliana idir  idir 1-4 Iúil 2010. Ar Lean
Tionól na Gaeltachta
This year’s Tionól na Gaeltachta will take place in the scenic Gaeltacht of Gaoth Dobhair in Donegal from 1-4th July 2010. More

Páistí Gaelscoile ar barr
Rinne an Roinn Oideachais i dTuaisceart Éireann taighde spéisiúil maidir leis an oideachas ó Thuaidh le gairid a thug le fios go bhfuil páistí Gaelscoile ag tuilleamh marcanna níos airde ná páistí eile. Ar Lean
Gaelscoil pupils come out on top
The Department of Education in Northern Ireland recently carried out research which shows that pupils in Irish-medium primary schools are achieving higher marks than other students. More

Saoire Ghaeltachta le Comhluadar
An bhfuil spéis agat seachtain a chaitheamh i nGaeltacht Chorca Dhuibhne agus do chlann ar fad a  thabhairt in éineacht leat? Ar Lean
Holiday in the Gaeltacht with Comhluadar
Would you be interested in spending a week in the Corca Dhuibhne Gaeltacht with your family? More 

An Turas Aniar go Ráth Cairn
Mar chuid de cheiliúradh seachtú bliain de bhunú Ghaeltacht Ráth Cairn,  beidh turas rothaíochta á reáchtáil as Leitir Móir go Ráth Cairn. Ar Lean
Commemorative Cycling Trip to Ráth Cairn
As part of the 75th anniversary celebration of the establishment of the Ráth Cairn Gaeltacht near Athboy in Co. Meath, a cycling trip will take place from Leitir Móir in Conamara to Ráth Cairn. More

DVD úr na bPiobairí le buachan
An tseachtain seo, beidh dhá chóip den DVD nua leis na Piobairí Uilleann,  ‘Piper's Choice Volume 3’ le buachan. Ar Lean
New Pipers DVD be won
This week two copies of the new DVD produced by Píobairí Uilleann na hÉireann Piper’s Choice Vol 3’ can be won by Eolas subscribers. More

Fógraí Poibli/Public Notices
Cruinnithe Poiblí sna Déise an tseachtain seo
Public consultation in Waterford Gaeltacht this week
Scéimeanna Teanga/Language Schemes

Aighneachtaí á lorg ag
Submissions sought by:

Údaráis Áitiúla an Chláir/Clare Local Authorities

Údaráis Áitiúla Chontae Chorcaí/Cork Local Authorities

Oifig an Ard-Aighne agus Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit
 

Imleabhar 3, Eagrán 31


 


Volume 3, Edition 31
AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil

Seol scéalta nuachta, aiseolas, grianghraif nó fógraí poiblí don chéad nuachtlitir eile chuig
eolas@gaelport.com.
Send news stories,photos or notices for the next newsletter to
eolas@gaelport.com
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]