Gaelport Ezine
Eolas

Leasuithe sa tSamhail Mhaoinithe molta ag Comhchoiste Oireachtais

Tá leasuithe suntasacha molta ag  an gComhchoiste um Chomhshaol, Iompar, Cultúr agus Gaeltacht  don tSamhail Nua Mhaoinithe d’earnáil dheonach na Gaeilge. Ar Lean

Oireachtas Committee Report calls for changes to funding model for Irish sector
An Oireachtas Committee on Environment, transport, culture and Gaeltacht has recommended a major overhaul of a contentious new funding model for the Irish language sector. More
 

Mionphlé ar chúrsaí Gaeilge i dTeach Laighean

“Beidh impleachtaí ag an mBille Gaeltachta nua do na Gaeltachtaí, d’Údarás na Gaeltachta agus d’Fhoras na Gaeilge”, a dúirt Aire Stáit na Gaeltachta Dinny McGinley TD sa Dáil an tseachtain seo caite. Ar Lean

The Irish Language takes center stage in Leinster House 
"The new Gaeltacht Bill will have serious implactions for Gaeltacht areas, Údarás na Gaeltachta and Foras na Gaeilge" Minister of State Dinny McGinley TD told the Dáil last Wednesday.  More
 

Dul chun cinn na Gaelscolaíochta

Beidh cruinnithe eolais á reachtáil ag An Foras Pátrúnachta agus Gaelscoileanna ag deireadh na míosa seo le gaelscoileanna nua na príomhchathrach a phlé. Ar Lean

The rise of An Ghaelscoil
An Foras Pátrúnachta and Gaelscoileanna will hold two public meetings at the end of the month to discuss 2 new gaelscoils that will open in Dublin in 2013.  More

12 - 25 Meitheamh 2012

Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
An Fáinne
 
Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag www.fainne.ie.
 Ar Lean | Read More
Féilire 
 
Cuir an pobal ar an eolas faoi chiorcail chomhrá, ranganna Gaeilge, nó imeachtaí Gaeilge eile i do cheantar.  Seol na sonraí ar fad chuig eolas@gaelport.com.
 Ar Lean | Read More

Nuacht na hEarnála / News from the Irish Language Voluntary Sector

Le Chéile Trí Chultúr
“Tá stair shaibhir ag an Ghaeilge agus níor chóir gur leis an phobal sin amháin a bheadh sí luaite”.
Ar Lean
Together Through Culture
“The essence of every language is understanding and communication. The Irish language has a rich history that should not be exclusive or unique to just one community.”
More

Oireachtas Cheanada le ceiliúradh don dara bliain as a chéile
Don dara bliain as a chéile déanfar ceiliúradh idirnáisiúnta ar chultúr na hÉireann ag Oireachtas na Gaeilge i gCeanada ó 6-8 Iúil 2012.
Ar Lean
Oireachtas Cheanada to celebrate its second year running
For the second year in a row, Irish culture will be celebrated internationally at Oireachtas na Gaeilge in Canada from 6-8 July 2012. 
More 

Stáisiún Raidió Pobail úr le bunú
Tá Coiste Forbartha Charn Tóchair ag lorg aiseolais ón bpobal i bhfoirm suirbhé maidir le feachtas gníomhach stáisiún úr raidió dátheangach a bhunú a fhreastalóidh ar an mórcheantar Macaire Ratha agus Doire Theas.
Ar Lean
Plans for new radio station in Carntogher under way
Carntogher Community Association is requesting information from the public in survey form for plans to found a new bilingual radio station that will serve the greater Mid-County Derry/ Greater Maghera area.
More

Féile na Gréine 2012
Beidh Féile na Gréine ar siúl ar An gCoreán i ndeisceart Chiarraí taobh istigh de choicís eile le neart imeachtaí éagsúla reáchtáilte sa cheantar ón 21-23 Meitheamh.
Ar Lean
Féile na Gréine - The Solstice Arts Festival 2012
Féile na Gréine - Solstice Arts Festival will take place in the beautiful village of Waterville in Co. Kerry from 21 – 23 June 2012.
More

Féile Ealaíne An Earagail 2012
Beidh Féile Ealaíne An Earagail ar siúl i nDún na nGall ón 7-22 Iúil 2012.
Ar Lean
Earagail Arts Festival 2012
This year’s Earagail Arts Festival will take place in Co. Donegal from 7-22 July 2012.
More

Leabhar úr le Cló Mhaigh Eo le buachan
An tseachtain seo beidh an leabhar 'Deora Draíochta’ leis an údar aitheanta Colmán Ó Raghallaigh agus atá foilsithe ag Cló Mhaigh Eo le bronnadh ar bhuaiteoir amháin.
Ar Lean
New Children’s Books by Cló Mhaigh Eo to be won!
This week one lucky reader can win a new books published by Cló Mhaigh Eo,  ‘Deora Draíochta’ by the renowned author Colmán Ó Raghallaigh.
More

Imeachtaí sa Phobal / Upcoming Events

13 Meitheamh 2012 - Leabhar úr á sheoladh in Ionad an Phiarsaigh
13 June 2012Official Launch of the new book in The Pearse Centre

16 Meitheamh 2012 -
CD nua Shaileog á sheoladh i gCarna
16 June 2012 - Saileog Ní Cheannabháin - CD Launch in Carna

22 Meitheamh 2012 - Oíche Albanach ‘Ar an gCarraig’
22 June 2012 - Blackrock Market Café hosts Scottish Night

23 Meitheamh 2012 - Mairéad Ní Mhaonaigh and Manus Lunny in Inis Oírr
23 June 2012 - Mairéad Ní Mhaonaigh and Manus Lunny in Inis Oírr

Cúrsaí / Ranganna ar Gaelport.com
 
Cúrsaí oiliúna ar fáil in Éirinn agus thar sáile do dhaoine a bhfuil spéis acu díriú ar an nGaeilge.
 Ar Lean | Read More
Cogar! ar Facebook agus Twitter
 
Tá an tseirbhís nuachta seo do chraoltóirí raidió le Gaeilge ar fáil ar Facebook agus Twitter.
 Ar Lean | Read More
Folúntais agus deiseanna fostaíochta
 
Cur síos cuimsitheach ar na folúntais Ghaeilge agus na folúntais in earnáil na Gaeilge in Éirinn agus thar lear.
 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Deanai
Feilire

Foluntais

Cursai

Rogha na Seachtaine
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras