Gaelport Ezine
Eolas
Priomhscealta / Top Stories 
Sraith de sheimineáir eolais beartaithe ag an gComhdháil
Beidh An Chomhdháil  ag eagrú sraith de sheimineáir eolais do phobail áitiúil na tíre go luath ina bheidh eolas faoi dheiseanna cur chun cinn na Gaeilge faoin Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge á bplé. Ar Lean

An Chomhdháil to organise seminars on language strategy
An Chomhdháil will organise a series of public seminars this autumn which will focus on the opportunities to promote the Irish language at a local level under the 20 Year Strategy for the Irish language. More
Éileamh ar chúrsaí Gaeilge
Is cosúil go bhfuil éileamh leanúnach ar na cúrsaí ollscoile a reáchtáiltear trí mheán na Gaeilge in ollscoileanna na tíre de réir staitisticí bunaithe ar na tairiscintí  a d’eisigh an Lár-Oifig iontrála inné. Ar Lean

Irish courses in demand
Demand for Irish language courses at  universities across the country appears to remain consistent, despite the economic downturn. More
Lámh chúnta do thuismitheoirí- leabhrán úr seolta
Seoladh áis luachmhar le déanaí a bheidh ina chabhair do thuismitheoirí gur mian leo cúpla focal a úsáid lena bpáistí óga gach lá. Ar Lean

Helping hand for parents

A valuable new resource for parents who wish to speak the cúpla focal with their children was launched last week. More


Iarthuaisceart na tíre mar cheannscríbe do 'Bhuntáiste Breise na Gaeilge'
Agus rang na hardteiste 2011 ag machnamh ar na tairiscintí do na cúrsaí ollscoile, tá sé tráthúil do bhfuil dátaí an tseimineáir , ‘Buntáiste Breise na Gaeilge’ fógartha. Ar Lean

I
rish careers seminar to visit North-West
The north-west is the destination of choice for the first round of the next series of  the Irish language careers seminars, 'Buntáiste Breise na Gaeilge' which focus on career and educational opporuntities in the Irish language sector.
More

23 Lúnasa-06 Meán Fómhair
Imleabhar 4, Eagrán 10

Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
Comórtas na Coicíse
 
An dlúthdhiosca úr ‘Teanga na nGael’ le buachan
Win Gráinne Holland's new CD, 'Teanga na nGael'

 Ar Lean | Read More
An bhfuil Fáinne uait?
 

Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag
www.fainne.ie.  

Tá lascaine ar fáil d'orduithe de 25 suaitheantas nó níos mó.
 Ar Lean | Read More
Féilire na Gaeilge
 
Nuacht na hEarnála/ Stories from the Irish language sector
Oscáilt Oifigiúil Chultúrlann McAdam Ó Fiaich
Beidh móroscailt ag Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, an tIonad Ealaíon Gaeilge i mBéal Feirste leis an Uachtaran Máire Mhic Ghiolla Íosa ar 19 Meán Fómhair.  Ar Lean
President McAleese to open new extension of An Chultúrlann
President Mary McAleese will officially open  the new extension to Belfast’s Irish language Arts centre, Cultúrlann McAdam Ó Fiaich on the 19 September. More

Na hEalaíona ar chlár Cheiliúradh an Bhlascaoid 2011

Beidh ceiliúradh mór ar siúl in Dún Chaoin in iarthar Chiarraí  nuair an dhéanfar ceiliúradh ar an mBlascaod in Ionad an Bhlascaoid Mhóir ón 23 – 25 Meán Fómhair 2011. Ar Lean
Island Arts under spotlight at Blasket Celebration
A huge celebration celebrating the culture and heritage of the Blasket Islands will take place in n Ionad an Bhlascaoid Mhóir in Dún Chaoin, west Kerry  from 23rd – 25th September 2011. More


Ciorca Comhrá na Comhdhála ar ais don bhfómhar

Cleachtadh a dhéanann máistreacht agus tabharfaidh An Chomhdháil deis cainte do mhuintir na hardchathrach nuair a chuirfear tús leis an gcéad bhabhta eile den chiorcal comhrá rathúil atá ar siúl Cois Teallaigh le tamall de bhlianta anuas. Ar Lean
Comhdháil Conversational Irish Language Group returns
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge intend to get Dublin city talking as Gaeilge this Autumn by facilitating Irish Language Conversational groups every Monday evening for eight weeks. More


Seimineár beartaithe ag Aontas Phobal na Gaeilge

Tar éis briseadh an tsamhraidh, beidh an Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge agus na deiseanna a bhaineann leis faoi chaibidil arís ag seimineár a bheidh á reáchtáil  ag eagras Gaeilge nua-nasctha. Ar Lean
Seminar to be held by New Irish Group
Aontas Phobal na Gaeilge, a new collective of Irish language organisations intends to hold a seminar in Galway on aspects of the 20 Year Strategy for the Irish language. More

Clochmhíle á ceilliúradh ag Club Árus na nGael

Beidh mórcheiliúradh i gClub Árus na nGael i nGaillimh ar 10 Meán Fómhair ar bhunú an Chlub 25 bliain ó shin. Ar Lean
Club Árus celebrates milestone
Galway's Irish language club, Club Árus na nGael will hold a huge celebration on September 10th, the celebrate the foundation of the club 25 years ago. More
Fógraí, spriocdhátaí agus deiseanna/ Deadlines, Dates and Opportunities

Aighneachtaí á lorg: Ráiteas Straitéise na Seirbhíse Cúirteanna

Call for submissions: The Courts Service of Ireland Strategy Statement

Glaoch ar iarratais: Scéimeanna Scríbhneoireachta Fhoras na Gaeilge

Scéim TG4 do scríbhneoirí úra

Aon scéal agat?
 
Más maith leat fógra a chur sa chéad ríomhiris eile, seol teachtaireacht chuig eolas@gaelport.com roimh 2 Meán Fómhair 2011


Got a story for the next newsletter? Send an email to eolas@gaelport.com before September 2nd 2011
 Ar Lean | Read More

Oiche Chultúir
 
Beidh Oíche Chultúir Átha Cliath  ar siúl arís i mbliana agus beidh Conradh na Gaeilge ag oscailt na ndoirse don phobal ar an 23 Meán Fómhair 2011.

Conradh na Gaeilge will host a wide range of activities as part of this year's culture night on September 23rd.

 Ar Lean | Read More
Seachtain Oidhreachta
 
Tá an  tSeachtain Oidhreachta náisiúnta faoi lánseoil anois, agus tá neart ócáidí beartaithe ag eagraíochtaí Gaeilge.


Heritage Week will take place from 20th -28th August 2011 with many Irish language events set to take place.

 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Déanaí
Féilire

Folúntais

Cúrsaí

Rogha na Seachtaine
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras