Gaelport Ezine
Eolas

Príomhscéalta / Main News

 

Tuarascáil ar fheidhmiú na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge foilsithe

D’fhoilsigh an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta tuarascáil ar dhúl chun cinn faoin Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 ar 23 Iúil. Ar Lean

Progress report on the implementation of the 20-Year Strategy published
The Department of Arts Heritage and the Gaeltacht recently published a progress report on the implementation of the 20-Year Strategy for the Irish Language. More
 

Deireadh curtha le scéim fhóirdheontais na Naíonraí

Ag deireadh mhí Mheithimh, chinn Bord Fhoras na Gaeilge go gcuirfí deireadh leis an scéim fhóirdheontais do naíonraí atá á riaradh ag Forbairt Naíonraí Teoranta (FNT) ó 1999. Ar Lean

Naíonra subsidies cut
At the end of June, the Board of Foras na Gaeilge made a decision to discontinue the subsidy scheme for naíonraí which has been administered by Forbairt Naíonraí Teoranta (FNT) since 1999. More
 

Agallamh le Gaeilgeoir Meiriceánach: Caitlín Myron

An tseachtain seo caite, bhronn an tAire Stáit Mac Fhionnlaoich dámhachtainí ar 31 duine as Meiriceá Thuaidh chun staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge i gContae na Gaillimhe. Ar Lean

Gaelport.com meets American Irish language speaker Caitlín Myron
Last week, Minister of State McGinley awarded 31 North Americans with scholarships to study Irish in the Conamara Gaeltacht. More

06 Lúnasa - 27 Lúnasa 2013

Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
An Fáinne
 
Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag www.fainne.ie.
 Ar Lean | Read More
Nuacht na hEarnála / News from the Irish Language Voluntary Sector

Filí Éireannacha le páirt a ghlacadh i mBlas na hAlban
Ar gharbhchríoch na hAlban beidh na filí aitheanta Proinsias Mac a’ Bhaird as Tír Chonaill agus Ceaití Ní Bheildiúin ag tabhairt aghaidh ag tús na míosa seo chugainn, áit a mbeidh an malartú cultúrtha Turas na bhFilí/ Cuairt nam Bàrd ar siúl ón 9–14 de mhí Mheán Fómhair na bliana seo. Ar Lean
Irish poets to participate in Scotland’s Blas Festival
Irish language poets Proinsias Mac a’ Bhaird from Donegal and Ceaití Ní Bheildiúin will visit the highlands of Gaelic Scotland early next month as part of the annual Turas na bhFilí cultural exchange which will take place from 9th–14th September 2013.
More

Doire i mbun ullmhúcháin don Fhleadh
Cloisfear scoth an cheoil ar fud chathair Dhoire an tseachtain seo chugainn nuair a reáchtálfar Fleadh Cheoil na hÉireann ó 11-18 Lúnasa 2013. 
Ar Lean
Preparations underway for Derry Fleadh
The city of Derry will come alive with the sound of trad next week when Fleadh Cheoil na hÉireann takes place from 11-18 August 2013. 
More

An Roinn Cosanta ag dréachtú an tríú scéim teanga
Tá An Roinn Cosanta ag lorg tuairimí ón bpobal i láthair na huaire maidir leis na seirbhísí a chuirtear ar fáil dá custaiméirí trí mheán na Gaeilge. Ar Lean
Department of Defence preparing third language scheme
The Department of Defence is seeking public opinion in relation to the services provided to customers through Irish.
More

Ceiliúradh an Bhlascaoid 2013
Beidh ceiliúradh mór ar siúl i nDún Chaoin in iarthar Chiarraí nuair a dhéanfar ceiliúradh bhliantúil ar an mBlascaoid ón 27-29 Meán Fómhair 2013. 
Ar Lean
The Blasket Island Celebrations 2013
A huge celebration celebrating the culture and heritage of the Blasket Islands will take place in The Blasket Centre in Dún Chaoin in west Kerry from 27th -29th September 2013.
More

Feachtas i gcoinne ciorruithe ag Comharchumainn agus Eagrais Phobail
Tá feachtas curtha sa siúl ag Comhlachas na gComharchumann Gaeltachta agus comhlachtaí pobail Gaeltachta chun dul i ngleic le ciorruithe sa mhaoiniú atá ar fáil faoi láthair do chomharchumainn agus do chomhlachtaí pobail sna Gaeltachtaí. Ar Lean
Campaign against cuts for Co-ops and community based organisations
Comhlachas na gComharchumann Gaeltachta, and community based groups in Gaeltacht areas across the country have launched a new campaign to tackle funding cuts in their sector. More


Scoil Samhraidh Merriman
Beidh na sluaite bailithe i Lios Dún Bhearna i mí Lúnasa le haghaidh Scoil Samhraidh Merriman, an fhéile bhliantúil atá mar institiúid i bhféilire an Chláir agus na tíre ó bunaíodh í sa bhliain 1967. 
Ar Lean
Scoil Samhraidh Merriman
Lisdoonvarna will be hit with a wave of visitors from all walks of life between Wednesday, 14th August, and Sunday, 18th August. 
More

An dlúthdhiosca Báidín Fheidhlimí le buachan
Tá Gael Linn ag ceiliúradh 60 bliain ar an bhfód i mbliana agus chun ceiliúradh a dhéanamh ar sin tá dlúthdhiosca gleoite dar teideal ‘Báidín Fheidhlimí’ eisithe acu agus an tseachtain seo beidh deis iontach ag duine cóip den dlúthdhiosca seo a bhuachan. 
Ar Lean
Win of a copy of the CD ‘Báidín Fheidhlimí’
This year Gael Linn are celebrating 60 years and as part of their celebrations they have issued a beautiful CD titled ‘Báidín Fheidhlimí’ and this week one lucky Gaelport reader is in with the chance to get their hands on a copy.
More

Tionól Cruthaitheach ar Athréimniú na Tíre á eagrú sa Bhoirinn
Tá tionól cruthaitheach á eagrú ag an eagraíocht dheonach Teacht Aniar maidir le hathréimniú na tíre idir Phobal agus Ghaeilge. Ar Lean
Creative Assembly on Renewing Country and Language
Creating a new dynamic for Ireland in the 21st Century – Renewing Country and Language’ is the theme of a creative gathering to be organised by voluntary organisation, Teacht Aniar www.teachtaniar.eu, in the Burren, Co. Clare from 5-8th September 2013. More


Loinneog Lúnasa i nGaoth Dobhair
Déanfar ceiliúradh ar cheol binn ghleanntáin ghlasa Ghaoth Dobhair an deireadh seachtaine seo nuair a reáchtálfar féile bhliantúil An Loinneog Lúnasa.
Ar Lean
Loinneog Lúnasa in Gaoth Dobhair
The annual Loinneog Lúnasa festival will take place in Gaoth Dobhair from 8-12 August and as usual will celebrate the best of culture that Gaoth Dobhair has to offer.
More

Cúrsaí / Courses

Cúrsa Garchabhair Iomlán trí Ghaeilge

Dianchúrsaí sa Ghaeilge i rith na Fleidhe

Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga

BA (Gaeilge Fheidhmeach) Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge

Comórtas tráchtaireachta
 
Tá Raidió na Gaeltachta agus an Cumann Lúthchleas Gael ar thóir an chéad sár-thráchtaire Gaeilge eile.
Ar Lean | Read More

Scéal na Gaeilge i nDoire
 
Tá iarrtha ar mhuintir na Gaeilge i nDoire páirt a ghlacadh i dtionscadal mór den teideal Scéal na Gaeilge.
Ar Lean | Read More
Máistrí an Traidisiúin 
 
Beidh ceiliúradh mór á dhéanamh ar an gceol traidisiúnta i mBeanntraí i gCorcaigh ón 14-18 Lúnasa 2013. 
 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Deanai
Feilire

Foluntais

Cursai

Rogha na Seachtaine
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras