Gaelport Ezine
Eolas

Príomhscéalta / Main News

 

Cinneadh críochnaitheach glactha, ach ceisteanna fós le freagairt

D’fhógair an Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas (CATT) cinneadh críochnaitheach an tseachtain seo caite maidir le maoiniú eagraíochtaí Gaeilge, ach tá mionsonraí fós de dhíth.  Ar Lean

Final Decision Announced, but finer details to follow
The North South Ministerial Council, (NSMC), announced a final decision last week on the way funding will be distributed to Irish language organisations but finer details have yet to be announced. More
 

Tuairim phobal na Gaeilge foilsithe i leith Straitéis na Gaeilge ó thuaidh

D’fhoilsigh an Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta achoimre ar fhreagairtí ar an gcomhairliúchán poiblí i leith Straitéis na Gaeilge i dTuaisceart Éireann le déanaí. Ar Lean

Public opinion published in relation to Irish language Strategy in Northern Ireland
The Department of Culture, Arts and Leisure published a summary of responses to the Public Consultation in relation to the Draft Strategy for Protecting and Enhancing the Development of the Irish Language in Northern Ireland. More
 

Forbairt na Ceannasaíochta sa bhunscoil lánGhaeilge – Comhdháil uile-Éireann

Reáchtálfar an chéad chomhdháil uile-Éireann riamh ar fhorbairt na ceannasaíochta i mbunscoileanna lán-Ghaeilge i mBaile Átha Cliath i bhfómhar na bliana seo.Ar Lean

All-island conference: Leadership Development in Irish-medium primary schools
The first ever all-Ireland conference on leadership development in the Irish-medium education sector will take place in Dublin in autumn 2013. More

16 Iúil - 06 Lúnasa 2013

Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
An Fáinne
 
Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag www.fainne.ie.
 Ar Lean | Read More
Nuacht na hEarnála / News from the Irish Language Voluntary Sector

Pobal na Gaeilge ag an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta
Beidh Comórtas Náisiúnta Treabhdóireachta na bliana seo á reáchtáil i Ráithín an Uisce, An Sráidbhaile i gCo. Laoise 24-26 Meán Fómhair 2013 agus is cinnte go bhfuil an-athrú agus fás suntasach tagtha ar an gcomórtas seo ó reáchtáladh sa cheantar sin é sa bhliain 1943. Ar Lean
Irish language at centre of National Ploughing Championships
The 82nd National Ploughing Championships will take place in Ratheniska, Stradbally in Co. Laois from Tuesday 24th – Thursday 26th September 2013.
More

Cáilíocht nua sa Phleanáil Teanga
Tá iomrá cloiste ar an téarma Pleanáil Teanga le blianta beaga anuas, go háirithe i gcomhthéacs na Straitéise 20 bliain don Ghaeilge, agus tá deis anois tabhairt faoi chúrsa nua sa réimse léinn seo. 
Ar Lean
New Qualification in Language Planning
‘Language Planning’ has become the latest buzzword in linguistic circles in recent years, especially in the context of the 20 Year Strategy for the Irish language, and a new course is now available in this academic field.  
More

Ar Skype a Chéile
Léireoidh sraith teilifíse nua spleáchas ghlúin an lae inniu ar na meáin shóisialta mar phríomh-mhodh cumarsáide. Ar Lean
Ar Skype a Chéile
A new television series will look into the use of social media as this generation’s main method of communication.
More

Todhchaí Sheanad Éireann
Tá sé i gceist ag an Rialtas athchóiriú a dhéanamh ar an gcóras polaitiúil trí dheireadh a chur le Seanad Éireann. 
Ar Lean
Future of Seanad Éireann
The Irish Government plans to restructure the Irish political system by introducing a bill to the Houses of the Oireachtas proposing to abolish Seanad Éireann.
More

Scoil Samhraidh Acla 2013
Cuirfear tús le Scoil Samhraidh Acla na bliana seo ar Oileán Acla i gCo. Mhaigh Eo ar 27 Iúil agus mairfidh na himeachtaí go dtí an Satharn, 03 Lúnasa. 
Ar Lean
Scoil Samhraidh Acla 2013
One of Ireland’s oldest summer schools ‘Scoil Samhraidh Acla’ will kick off in Achill Island which is the largest island off the coast of Ireland with many cultural events taking place from 27th July- 3rd August. 
More

Cóip de leabhair úra Chois Life le buachan
An tseachtain seo tugaimid deis iontach do dhuine amháin leabhair a bhuachan – ‘Ailfí agus an Vaimpír’ agus ‘Vaimpír san Áiléar’- seo an dara leabhar sa tsraith seo.
Ar Lean
Win Two classic novels published by Cois Life
This week one lucky winner will win two novels Vaimpír san Áiléar and Ailfí agus an Vaimpír by Orna Ní Choileáin. 
More

Seachtain Oidhreachta Náisiúnta 2013
An mhí seo chugainn beidh an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta á reáchtáil ar fud na tíre le réimse breá d’imeachtaí beartaithe ón 17 go dtí 25 Lúnasa 2013.
Ar Lean
National Heritage Week 2013
Next month the annual National Heritage Week celebrations will take place all over Ireland.
More

Cúrsaí / Courses

Cúrsa Gaeilge 3 Lá i gCo Thír Eoghain

Dioplóma i Múineadh na Gaeilge (Foghlaimeoirí Fásta)

Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach

Teastas & Dioplóma sa Ghaeilge in Ollscoil Luimnigh

An Tíoránach Drogallach
 
Beidh An Taibhdhearc ag léiriú an dráma mar chuid d’Fhéile Ealaíona na Gaillimhe, 15-28 Iúil 2013.

Ar Lean | Read More

Gael Linn @ 60 bliain
 
Beidh oíche mhór shiamsaíochta ar siúl mí Mheán Fómhair mar cheiliúradh ar chomóradh Ghael Linn.
Ar Lean | Read More
Dámhachtainí Fulbright 
 
Tabharfaidh ochtar Teagascóirí Gaeilge aghaidh ar ollscoileanna éagsúla ar fud SAM go luath. 
 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Deanai
Feilire

Foluntais

Cursai

Rogha na Seachtaine
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras