Priomhscéalta/Top Stories

 
Pat Carey ceaptha ina Aire Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta
Tá fógartha inniu go mbeidh an tUasal Pat Carey TD ceaptha ina Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, mar chuid de na hathruithe atá fógartha ag an Taoiseach Brian Cowen TD. sa Dáil inniu.  Tagann Carey TD i gcomharbacht ar an Aire Éamon Ó Cuív, TD. Ar Lean

Pat Carey appointed as Minister for Community, Equality and Gaeltacht Affairs
As part of the Government reshuffle, Taoiseach Brian Cowen TD today announced the appointment of Pat Carey TD as the new Minister for Community, Equality and Gaeltacht Affairs.  More

Ní fada uainn Gaelscéal!
Ar Dé hAoine na seachtaine seo beidh an nuachtán Gaeilge nua, Gaelscéal ar fáil i siopaí ar fud na tíre.  Labhair muid le Ciarán Dunbar, Eagarthóir Gaelscéal chun réamh-amharc a fháil ar an nuachtán nua.  Ar Lean

Gaelscéal available this Friday
In just three days, Ireland will have a brand new Irish language newspaper.  Ciarán Dunbar, Editor of Gaelscéal gives us a sneak preview of what the first edition will hold.  More

Críoch Spleodrach le Rith'10 Chuir an Coimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin críoch le himeachtaí Rith 2010, trí theachtaireacht ó Uachtarán na Tíre, Máire Mhic Ghiolla Íosa a léamh amach le linn mhórshiúl na Féile Pádraig, i gCathair na Gaillimhe ar Dé Céadaoin seo caite.  Ar Lean

Rith 2010: A Major Success
Rith 2010 came to a close as An Coimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin read a message from President of Ireland, Mary McAleese during the St. Patrick's Day Parade last Wednesday in Galway.  More

Cuairt na bhFilí Albanacha
Beidh Cuairt na bhFilí Albanacha ar siúl ón 19-23 Aibreán i mbliana. Tosóidh an scléip i gCorcaigh, agus críochnóidh sé i mBaile Átha Cliath! Ar Lean


An Chuairt - Poetry Tour
Cuairt na bhFilí Albanacha, a cultural exchange between Ireland and Scotland will take place between 19-23 April this year, in Cork and Dublin.  More

Cruinniú den Chomhchoiste Oireachtais
Rinne ionadaithe ó Údarás na Gaeltachta, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus Fiontar DCU cur i láthair ar na láidreachtaí agus na laigí a bhaineann leis an dréachtstraitéis  agus ar na hathruithe a fheictear dóibh ar ghá a chur i bhfeidhm.  Ar Lean

Meeting of the Oireachtas Joint Committee
Representatives of Údarás na Gaeltachta, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, and Fiontar, DCU presented on the strengths and weaknesses of the 20 Year Strategy for the Irish language, as well as the changes they believe need to be effected before the Strategy is implemented. More

Nuacht Eile/Other News

Duaiseanna Ghlór na nGael Bronnta
Ag searmanas bronnta i mBéal Feirste ag an deireadh seachtaine, bronnadh €50,000 agus trófaí ar An Droichead mar phríomhbhuaiteoir i gComórtas Ghlór na nGael 2009.
Ar Lean
Glór na nGael Awards Presented
At an awards ceremony in Belfast on Saturday night, An Droichead were awarded € 50,000 and a trophy, for having achieved first place in the Glór na nGael competition. More

Dlúthdhiosca Ceol ‘10 le buachan
Tá Gaelport.com i gcomhar le Seachtain na Gaeilge ag tabhairt deise do chúpla duine cóip den dlúthdhiosca úr Ceol ‘10 a bhuachan. Ar Lean
Ceol '10 Compilation Competition
This week Seachtain na Gaeilge have joined forces with Gaelport.com and some lucky viewers are in with the chance to get their hands on a wonderful new CD titled Ceol ‘10.More

Leasú ar Shiollabais Ghaeilge na hArdteiste
An tseachtain seo caite, sheol an Roinn Oideachais agus Eolaíochta imlitir chuig scoileanna timpeall na tíre ag cur in iúl dóibh na hathruithe a bheidh le teacht i bhfeidhm ar shiollabais Ghaeilge na hArdteistiméireachta go luath. Ar Lean
Changes to Leaving Cert Irish Syllabus
Last week, the Department of Education and Science sent a circular to schools around the country informing them of changes to the Irish language syllabus at Leaving Certificate level.More

Duais Hewlett-Packard bronnta ar Phádraig Ó hAoláin
Bronnadh Duais Hewlett-Packard don Ghaeilge ar Phádraig Ó hAoláin Príomhfheidhmeannach, Údarás na Gaeltachta ag mórfhéasta bronnta na nGradam Alumni a reáchtáladh le déanaí in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Ar Lean
Hewlett-Packard Award Presented to Pádraig Ó hAoláin
The Hewlett-Packard Award for the Irish language was presented to Pádraig Ó hAoláin, CEO of Údarás na Gaeltachta at a special ceremony held recently in NUI Galway. More

Súil Siar ar Sheachtain na Gaeilge 2010
Bhí Seachtain na Gaeilge, nó coicís na Gaeilge ba chóir a thabhairt air, ar siúl ó 5-17 Márta. Ar Lean
Highlights of Seachtain na Gaeilge 2010
Seachtain na Gaeilge or fortnight na Gaeilge as it has become in recent years took place from 5th -17th March 2010.More

Ríomhleabhair Ghaeilge ar fáil ar líne anois
D’fhógair Litríocht.com le déanaí go bhfuil ríomhleabhair Ghaeilge anois ar díol ar láithreán gréasáin an chomhlachta, atá lonnaithe i mBéal Átha an Ghaorthaidh i Ghaeltacht Mhúscraí. Ar Lean
Irish language eBooks go on sale
Litríocht.com, a company located in the Muskerry Gaeltacht in Cork, recently announced that the first ever Irish language eBooks were on sale on the company’s website. More 
 

Scéimeanna Teanga/Language Schemes

Aighneachtaí á lorg ag/Submission on language schemes sought by:

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta/ The Department of Education and Science

An tÚdarás Chlárúcháin Maoine/ The Property Registration Authority

Fógraí Poiblí/Notices

Ceardlann Filíochta le Philip Cummings/Poetry Workshop with Philip Cummings

Comórtas Scoláireachtaí Gael Linn/Gael Linn Scholarships
Imleabhar 3, Eagrán 25


Volume 3, Edition 25
 

AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil
Seol scéalta nuachta, aiseolas, grianghraif nó fógraí poiblí don chéad nuachtlitir eile chuig eolas@gaelport.com
Send news stories,photos or notices for the next newsletter to eolas@gaelport.com
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]